Doporučujeme

Krajští silničáři oslavili dvacáté narozeniny

Krajští silničáři oslavili dvacáté narozeniny | foto: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Krajští silničáři oslavili dvacáté narozeniny

Dvacet let je krásný věk a zaslouží si oslavu, ohlédnutí i pohled do budoucna. Své dvacáté výročí vzniku si přesně tak připomněla Správa a údržba silnic Pardubického kraje, kterou regionální samospráva přesně před dvěma desítkami let založila jako svou příspěvkovou organizaci.

Ta nahradila čtyři okresní silničářské podniky, které patřily státu.

Dvě dekády, po které se Správa a údržba silnic Pardubického kraje nejen o silnice v majetku kraje, byly bezesporu úspěšné. Na tom se shodli všichni, kteří na oslavu do Litomyšle dorazili. A určitě to netvrdili pouze ze slušnosti k oslavenci. „Naše správa a údržba silnic je dobře nastavená firma. Když jsem nastoupil do své funkce, tak její ředitel Miroslav Němec říkal, ať seženu potřebné peníze a zbytek nechám na něm. Tak se snažím, aby to tak bylo a myslím, že se nám to společně daří. A když to takhle půjde dál, není potřeba nic měnit,“ uvedl s úsměvem 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Správu a údržbu silnic Pardubického kraje chválil nejen její zřizovatel, spolupráci s tímto partnerem vyzdvihl i ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica. „Z našeho pohledu je výborná. Za dobu, po kterou trvá, se podařilo mnoho projektů, které prospěly Pardubickému kraji, ať to jsou běžné opravy, nové investiční projekty nebo zavádění moderních technologií,“ prohlásil Hořelica, který připomněl třeba zavádění pokládky tichých krytů vozovek, se kterým právě jako první přišli silničáři v Pardubickém kraji. „Nechtěl bych asi úplně porovnávat s jinými kraji, ale z mého pohledu patří pardubická krajská SÚS k nejlepším.“

Každé narozeniny jsou samozřejmě příležitostí i pro pohled do historie. Jak už bylo uvedeno, organizace vznikla jako nástupce čtyř okresních silničních správ poté, kdy stát převedl na kraje v říjnu 2001 silnice II. a III. třídy. „Hned na začátku to nebylo lehké období, protože se snížil počet pracovníků ze zhruba šesti set třiceti v roce 2000 na přibližně tři sta osmdesát o tři roky později,“ zavzpomínal ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec na období nutné transformace. „S novým počtem zaměstnanců jsme dokázali zvýšit produktivitu zhruba trojnásobně.“ Dnes se roční produktivita práce pohybuje kolem dvou milionů korun na jednoho pracovníka organizace.

Krajští silničáři oslavili dvacáté narozeniny

Těžkým obdobím pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje byla podle jejího ředitele hospodářská krize v letech 2008 až 2013, v lehké situaci nejsou silničáři ani v posledních letech, kdy se Evropa potýkala s pandemií a dopadají na ni následky války na Ukrajině. „Naopak mezi úspěchy patří to, že trvale zvyšujeme úroveň, kvalitu práce a výkonnost. Stále máme velmi dobré číslo v rámci cash flow a třeba letošní obrat očekáváme kolem 1,2 miliardy korun,“ dodal ředitel Němec.

Oslavu dvacátého výročí zpestřily i zdravice hejtmanů. Silničáře vedle současného Martina Netolického oslovili i jeho předchůdci. „Co si přát? Především to, abychom jako kraje získávali víc peněz od státu na opravy dvojek a trojek, protože silniční síť je jenom jedna, bez ohledu na vlastníka. Troufnu si říct, že krajské silnice, přestože se jejich stav zlepšuje, si velké investice zaslouží,“ prohlásil ve svém pozdravu úřadující hejtman Martin Netolický. I jeho předchůdce, který vedl kraj v letech 2008 až 2012, Radko Martínek popřál silničářům víc peněz na investice do regionálních komunikací. „Za dvacet let se v této oblasti udála spousta věcí. Oproti předchozímu období se určitě zlepšila kvalita silnic, zlepšila se i technická vybavenost. Chtěl bych do dalšího období Správě a údržbě silnic Pardubického kraje, aby peněz na údržbu, opravy a výstavbu nových silnic bylo víc, aby lidé byli ještě víc spokojeni a aby měla dost kvalitních zaměstnanců, se kterými svou náročnou činnost musí vykonávat,“ řekl Martínek.

„Za Správou a údržbou silnic Pardubického kraje je spousta špičkově odvedené práce pro občany, dala se do pořádku spousta silnic,“ prohlásil další z gratulantů, někdejší hejtman i náměstek pro dopravu, Ivo Toman. „Přeji této organizaci do dalších let, aby byla minimálně stejně úspěšná jako doteď, ať z toho všichni, kdo žijeme v našem kraji, máme užitek.“

„Bylo mi ctí být hejtmanem v roce 2002, kdy Správa a údržba silnic Pardubického kraje vznikla. Spojit okresní organizace do jedné byl dobrý tah, následující roky ukázaly, že zaměstnanci této organizace se vedle své hlavní role dokázali zapojit do řady strategických dopravních záležitostí,“ připojil Roman Línek, který stál v čele Pardubického kraje na jeho počátku.

Krajští silničáři oslavili dvacáté narozeniny

Oslava dvacátého výročí založení Správy a údržby silnic Pardubického kraje je za námi. Ale silničáři, kteří mají na starosti zhruba tisíc kilometrů silnic druhé třídy, dva tisíce kilometrů silnic třetí třídy a přibližně osm set mostů, tady zůstávají nadále. „Lidé se na cestáře mohou spolehnout. Snažíme se být užitečnými a sloužit obyvatelům Pardubického kraje,“ dodal na závěr ředitel Miroslav Němec.

Silničáři ukázali svým předchůdcům zajímavé stavby

Silničáři v Pardubickém kraji nezapomínají na generace, které v silničním hospodářství působily před nimi, a proto pro ně pravidelně pořádají exkurze na zajímavé stavby. Někdejší projektanti, manažeři stavebních firem či jejich majitelé se tak v dubnu podívali na vznikající středisko údržby budované dálnice D35 a na dálniční most u Uherska, jehož unikátnost spočívá ve způsobu vysunutí nad železniční koridor.

„Je to skupina lidí, kteří se v uplynulých letech významným způsobem podíleli na silničním hospodářství v Pardubickém kraji,“ říká ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která exkurze každoročně pořádá, Miroslav Němec. „My s těmito lidmi pracujeme, protože si myslíme, že je důležité s nimi udržovat kontakt a udržovat kontinuitu s minulostí. A pro ně je zajímavé vidět, kam se obor, jemuž věnovali celý život, v současné době ubírá.“

Krajští silničáři oslavili dvacáté narozeniny

ZÁZEMÍ PRO SPRÁVU DÁLNICE

První zastávkou letošní exkurze bylo budoucí středisko údržby dálnice D35 u Městce. Stavba, která tady roste, bude domovem pro silničáře a jejich techniku, své sídlo tu najde i oddělení dálniční policie. A vyjíždět odsud bude i asistenční služba pomoci řidičům, kteří se na dopravní tepně dostanou do potíží. „Středisko bude hotové na konci letošního listopadu, aby bylo možné ho zabydlet a uvést do provozu ještě před samotným otevřením dálnice,“ přiblížil Stanislav Král, správce stavby D35 Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dálniční úsek Časy – Ostrov se má pro dopravu otevřít dva dny před letošními Vánocemi. Budoucí osazenstvo střediska bude mít na starosti dálniční úsek vedoucí od napojení na dálnici D11 až po zmíněný Ostrov. Půjde prozatím o přibližně třicet kilometrů, o které bude nutné se starat, a to včetně související zelně. Při dubnové exkurzi tak došlo i na prezentaci techniky, kterou středisko bude disponovat. „Bude tady kompletní zázemí pro údržbu dálnice, to znamená sklady soli, garáže, kompletní systém solankového hospodářství, k dispozici tu bude i odstavná plocha využitelná například pro havarovaná vozidla. Z hlediska technologie tady bude především řídící středisko s napojením na všechny systémy dálnice, tedy hlásek, meteohlásek, automatických solankových postřiků a podobně,“ uvedl Stanislav Král.

Krajští silničáři oslavili dvacáté narozeniny

OTÁČENÍ TISÍCŮ TUN

Účastníci exkurze se od rostoucích objektů budoucího dálničního střediska údržby přesunuli do Uherska, které se v poslední době stalo mediálně velmi známou obcí. Právě tady totiž vzniká dálniční přemostění hlavního železničního koridoru, jehož šest kolejí musí autostráda překonat. Přerušit provoz vlaků na delší dobu není možné, projektanti proto vymysleli způsob, jak most vybudovat s minimálním omezením železnice. Na každé straně trati postavili stavebníci polovinu mostní konstrukce s tím, že obě části pak otočí a nad kolejemi spojí. První polovina mostu se otáčela během velikonočního víkendu, druhou to čeká začátkem května. Exkurze na tomto místě přinesla řadu zajímavých informací. „Při té první fázi manipulace jsme museli otočit vahadlo, které je dlouhé osmdesát metrů a váží čtyři tisíce čtyři sta tun. Otáčeli jsme ho po třicet metrů dlouhé dráze,“ představil výkon stavebníků Stanislav Král. „Šlo to hladce. Všichni jsme se toho báli, takže příprava byla prověřená do posledního detailu, takže během otáčení nedošlo k žádným komplikacím.“

ÚDIV A NADŠENÍ

Do Uherska se exkurze pořádaná Správou a údržbou silnic Pardubického kraje vrátila po roce. Bylo tak možné nejen porovnat postup stavby, ale také obdivovat obdivuhodný výkon spočívající právě v otočení části mostu. „To je evropsky a pravděpodobně světově unikátní záležitost. Byl jsem doslova konsternován technickou dokonalostí provedení, a co mě velmi zaujalo, že na této stavbě se pohybují lidé středního věku, kteří jsou profesně velmi vysoce kvalifikováni,“ svěřil se ředitel silničářů Miroslav Němec.

Nadšení z prohlídky obou staveb neskrýval ani předseda sdružení bývalých pracovníků v dopravě v Pardubickém kraji Bohuslav Fencl. „Jsme z toho nadšení všichni, myslím, že si nikdo z nás nedokázal představit, že by ještě takové stavby někdy viděl. U silničařiny jsem byl celý život, pamatuji ještě parní válce a když to nyní srovnám, tak ten obor jde dopředu opravdu mílovými kroky,“ ocenil podívanou na dílo následovníků Fencl. „Je to obrovské tempo, kterým se dnes staví. My jsme dělali úsek silnice první třídy dlouhý dva kilometry třeba tři roky, to už se dnes nevidí. Úžasná je technika, která se používá, s údivem jsme dnes koukali i na cestářské středisko budované u Městce. Je to nebe a dudy ve srovnání s tím, co jsme my používali a s čím jsme pracovali.“

Krajští silničáři oslavili dvacáté narozeniny