Sobota 26. září 2020, svátek má Andrea
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 26. září 2020 Andrea

Montessori v Ostravě. Když je pedagog nejen učitelem, ale i průvodcem

  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Radan Jünger se věnuje oblasti vzdělávání mnoho let, v MSK zejména ve spojení s Vysokou školou podnikání a agenturou GoStudy, která připravuje zahraniční studenty ke studiu v ČR. Od roku 2019 změnil zaměření, věnuje se start-upům v oblasti IT, ale vzdělávání úplně neopustil.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Montessori v Ostravě. Když je pedagog nejen učitelem, ale i průvodcem | foto: Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava

Aktuálně je Radan Jünger majitelem Základní školy a mateřské školy Montessori Ostrava a Vyšší odborné školy mediální tvorby.

„Základní škola Montessori Ostrava není obyčejná soukromá základní škola, jsme dynamicky se rozvíjející moderní vzdělávací instituce, zapsaná v rejstříku škol MŠMT,“ říká.

Proč jste založil MŠ a ZŠ právě typu Montessori?

Důvod k založení byl zjevný. Byl jsem ovlivněn zkušenostmi z dětství. V době, která se dynamicky mění, jsme dospěli k názoru, že klasický model frontální výuky nechceme. Rozhodli jsme se jít alternativní cestou, jež bude založena na psychologických a podpůrných opatřeních, které vedou k rozvíjení poznatků a dovedností dětí, a z těchto důvodů se nám nejvíce líbily principy Montessori pedagogiky. Tato pedagogika je ve světě velmi oblíbená a prošly jí významné osobnosti, např. Jeff Bezos, zakladatel Amazonu.

Montessori v Ostravě. Když je pedagog nejen učitelem, ale i průvodcem

Montessori přístupu věříme. V době, kdy jsme obě školy zakládali, nebyla v Ostravě žádná MŠ a ZŠ typu Montessori. Před 7 lety, jsme nejprve založili mateřskou školku. Pro děti, které jí prošly, jsme následně zřídili i školu základní. V naší škole se snažíme prohlubovat silné stránky dětí a v oblastech, kde nejsou tolik talentované, se je snažíme povzbuzovat a využívat pomůcky. Nestresujeme je! Krom toho mám své děti a chtěl jsem pro ně to nejlepší a jsem přesvědčen, že škola tohoto typu je pro vývoj dítěte velice vhodná a perspektivní.

Co je to Montessori a jak se liší od běžných principů školek a škol, jak je známe, a jaké principy jsou jí vlastní?

Základní odlišnost od klasických škol je taková, že pedagogové nejsou jen klasickými učiteli, ale jsou pro děti průvodci. Učitel je zde v roli kauče, mentora a rádce, autoritou jen přirozenou. Pedagog dětem ukazuje, jak věci samostatně zvládnout, podporuje jejich sebedůvěru, učí jej pracovat s chybou. Děti mají možnost využívat ve výuce Montessori pomůcky, ale i klasické učebnice a pracovní listy.

Montessori pedagogika pracuje s pojmem heterogenní skupina, což znamená, že děti se učí dohromady se svými staršími spolužáky. Tato metoda vede děti k větší trpělivosti a starší děti se učí vést své mladší spolužáky při společné práci. V rámci společné interakce se děti učí od sebe navzájem.

Dalším rozdílem je systém hodnocení. Používáme slovní hodnocení, které má ale svá daná pravidla. Pedagog v hodnocení poukazuje na cíle, které dítě dosáhlo. U nás v Ostravě máme výhodu v tom, že v každé málo početné třídě pomáhají žákům dva odborní pedagogové.

Montessori v Ostravě. Když je pedagog nejen učitelem, ale i průvodcem

Pro koho je vaše školka a škola vhodná?

Stále je rozšířen mýtus, který je spojen s prací Marie Montessori, která léčila postižené děti. Dnes je Montessori přístup ke vzdělání otevřen všem. Opírá se o psychologické poznatky. Pokud jsou rodiče osvícení a něco o problematice vzdělávání vědí, volí pro své dítě jiné cesty, než je dril, příkazy, biflování, memorování a tresty. Toto někdy představuje klasické pojetí organizace základní školy. Někteří rodiče nechtějí jít touto cestou. Vědí, že aby jejich děti byly úspěšné a šťastné, existuje několik cest.

Jak se věnuje vaše škola výuce cizích jazyků?

Na jazyky klademe velký důraz. V mateřské a základní škole působí permanentně dva rodilí mluvčí. Pracujeme s přirozeností. Snažíme se, aby děti získaly k učení se jazyků vztah. Na základní škole vyučujeme dva světové jazyky. Od určitého věku děti připravujeme na mezinárodně uznávané Cambridgské zkoušky.

Montessori v Ostravě. Když je pedagog nejen učitelem, ale i průvodcem

Jakou má Montessori v Moravskoslezském kraji tradici?

V zahraniční má Montessori pedagogika velkou tradici. V Anglii tvoří zhruba 15% všech škol, ve Francii je toto číslo ještě větší. V Moravskoslezském kraji je tradice podstatně menší. První školy s alternativní výukou vznikly v Bohumíně a Opavě. Dnes se trend obrací a škol s alternativní formou výuky přibývá. V celé České republice je přes 70 Montessori škol. V Moravskoslezském kraji najdeme školy s Montessori přístupem v Bohumíně, Opavě, Havířově a Frýdku-Místku. Alternativní výuka proniká i do některých běžných základních škol, kde vznikají třídy, v nichž se vyučuje dle pravidel Montessori pedagogiky. V kategorii mateřských škol je Montessori Ostrava jedinou takovou v Ostravě.

Můžete nám popsat vybavení a prostory vaši školy? V čem se liší?

U této odpovědi půjde skromnost stranou. (Usmívá se). Často k nám chodí vedení i pedagogové z různých typů škol, ať už Montessori nebo klasických na obhlídku prostorů, které jsou více než velkolepé. V každé kmenové třídě se nachází nejmodernější interaktivní tabule, samozřejmostí je vybavení Montessori pomůckami a každé dítě má možnost mít svůj vlastní prostor, díky velikosti učeben. Disponujeme elektronickým pianem, hudebními nástroji, novými počítači a zrekonstruovanou tělocvičnou. V dalším školním roce máme v plánu rozšířit prostory o laboratoř chemie, fyziky, biologie a o Montessori zahradu. Pamatujeme rovněž na rozvoji řemesel. Samostatnou plně vybavenou učebnu využívá školní družina, dále se jedná o prostory cvičné kuchyňky, kde si děti připravují svačinu, učebna pro výuku cizích jazyků a učebna kosmické výchovy. Vše bylo navrženo v souladu s Montessori principy pod dohledem architektky a vedení školy.

Montessori v Ostravě. Když je pedagog nejen učitelem, ale i průvodcem

Jak děti zvládají přechod na další stupně?

Perfektně! Děti získávají stejný základ jako ty z ostatních škol. Vysvětlím to na příkladu. Když umíte řídit auto v Česku, jste schopní ho řídit i v Anglii na vedlejší straně. Ostatně museli jsme projít akreditací MŠMT a splňujeme všechny podmínky pro poskytování vzdělání. Mimo legislativy v podobě Rámcových vzdělávacích programů má náš školský vzdělávací program klíčové poslání: „Aby děti chodily do školy rády…“. Naše děti zvládají všechnu látku, která je v rámci základního vzdělávání vyučována.

Jestli se dítě, které u nás vystuduje, dostane na Harvard, nemůžu zaručit, protože jako škola fungujeme 4. rok. Z výsledků práce podobných škol z České republiky však víme, že děti zvládají přechod na další vzdělávací stupně přirozeně a bez potíží. Jejich výsledky jsou hodnoceny často jako nadprůměrné.

Je možné přihlásit dítě do výuky celoročně?

Ano, v mateřské škole je to možné. Na základní škole v rámci přestupu z jiné školy také. Než k nám děti přijmeme, absolvují adaptační dny. Za celou existenci naši instituce jsem nezažil, že by se děti nebo rodiče po těchto dnech nechtěli stát součástí naši mateřské nebo základní školy. To hlavní, čím se můžeme pyšnit, je laskavý a individuální přístup s mottem Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Montessori v Ostravě. Když je pedagog nejen učitelem, ale i průvodcem

Přibližte možnosti volnočasových aktivit, které škola dětem poskytuje?

Klademe důraz na pestrou nabídku zájmových aktivit, abychom uspokojili požadavky všech dětí. Nabízíme různé druhy sportu jako jógu a stolní tenis. Do umělecké sféry můžeme zahrnout hru na flétnu, hudebně dramatický kroužek, keramiku, muzikoterapii a v rámci školní družiny výtvarnou tvorbu. Mezi nejoblíbenější aktivity patří kroužek vaření a badatelský kroužek, kdy jsou děti poutavou formou zasvěceny do základů laboratorních pokusů chemie a fyziky. Nabídku volnočasových aktivit dynamicky měníme a další připravujeme.

Jaké je vaše poselství, které byste chtěl rodičům a jejich dětem předat?

Nejen já, ale i celý pedagogický tým, na který jsem právem hrdý, bychom chtěli všem našim dětem ukázat cestu a podat pomocnou ruku při dosažení vlastních cílů. Rodičům pak přeneseně: Nejste tak bohatí, abyste dopřály dětem nekvalitní vzdělávání.

Montessori v Ostravě. Když je pedagog nejen učitelem, ale i průvodcem

V právě probíhající propagační kampani používáte slogan „Všecko“, u koho se tento nápad zrodil?

U nás! (usmívá se) Odpověď je autentická, vychází od našich prvňáčků, když se jich zeptáte, co se jim dnes líbilo v naší škole. Autenticky chceme působit i jako školní vzdělávací instituce. Kromě toho je to „dětský“ slovník, který umíme ještě jazykově tolerovat a potom je to náš „ostravský“ slang.

Více na www.montessori-zs.cz 

  • Nejčtenější

Ordinace bez virů a bakterií. Český výrobce nabízí speciální svítidla

Komerční sdělení Slovo dezinfekce se v posledních měsících skloňuje víc než kdy dřív. Lidem už začíná vadit všudypřítomný ethanolový...

4 tipy, jak ušetřit na dovolené v Tatrách

Komerční sdělení Vysoké Tatry znamenají často i vysoké ceny. I tak jsou ale slovenské velehory oblíbeným místem naší dovolené. Tento rok...

Start Tipsport extraligy i s hvězdami z NHL!

Komerční sdělení Hokejová Tipsport extraliga netrpělivě vyhlíží svůj začátek. Po loňském nedohraném ročníku je chuť do hokeje obrovská....

Je vám každá televize malá? Sestavte si televizi přes celou stěnu

Komerční sdělení Líbí se vám obří obrazovka v pozadí zpravodajského studia CNN Prima News? Právě takovou můžete mít ve vaší rezidenci...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Mechové stěny a obrazy dodají vašemu interiéru harmonický kus přírody

Komerční sdělení Pohled na svěží, sametově zelené mechové plochy navozuje blahodárný pocit pohody, relaxace a klidu. Mechové stěny a...

Sundej vlajku, nebo ti vypálíme dům. Agresivita demonstrantů v USA roste

Premium Demonstrace proti policejní brutalitě, jak to nazývají protestující i média, začínají být docela brutální i vůči...

Felák, flexit nebo chillovat. Slovník dnešní mládeže uvádí rodiče do rozpaků

Premium Ač to možná ani netušíte, nejspíš i kolem vás denně chodí shiperky, které flexí s teniskami nebo iPhonem, díky čemuž...

Prodlužte životnost filtru pevných částic. Stačí pár jednoduchých kroků

Premium Výměna filtru pevných částic stojí desítky tisíc korun, jeho čištění a renovace pět až patnáct tisíc korun. Těmto...

  • Další z rubriky

Z Poruby do centra opět tramvají! A osmdesátikilometrovou rychlostí

Komerční sdělení Od 1. 9. se na Svinovské mosty, klíčovou spojnici do Poruby, opět vrátily tramvaje. Dopravní podnik Ostrava (DPO) tak...

Objevíte sport mezi šachtami? Den Bav se golfem v Lipinách

Komerční sdělení Golf umí bavit a překvapit. Sport pro všechny generace pravou tvář ukáže v neděli 9. srpna v areálu Golf...

Záněty průdušek trápí čím dál menší děti, říká lékařka

Komerční sdělení V Luhačovicích se během roku vystřídají skoro dva tisíce dětských pacientů z celé republiky. Během vládních omezení...

Hlubocká radost z golfu. DEN Bav se golfem v Hluboké nad Vltavou

Komerční sdělení Golf umí bavit a překvapit. A nejen tím, že ho mohou hrát všechny generace. DEN Bav se golfem v Hluboké v sobotu 5....

Octavia za 3 500 korun: boj s krizí, chaos a riskantní sázka na superslevy

Octavia za 3 500 Kč měsíčně, Kodiaq za 4 899 Kč, Passat za něco málo přes 6 000 Kč… Ačkoli automobilkám docházejí...

Blíží se katastrofa, jež zastíní pandemii covidu-19, říká princ Charles

Britský princ Charles (71) vyzval v pondělí ke zlepšení boje proti klimatickým změnám, jejichž dopad podle něj zastíní...

Herec Petr Čtvrtníček se nakazil koronavirem, leží v nemocnici na JIP

Herec Petr Čtvrtníček (56) skončil kvůli covidu-19 v nemocnici. Minulý týden měl pozitivní testy, a když se mu...

Počet úmrtí bude stoupat. Podívejte se, jaké měla křivka zpoždění jinde

Počet úmrtí s nemocí covid-19 u nás poroste. Byť ještě není jasné o kolik. Příklady z jiných zemí jasně ukazují, že...

Nebudu všem po rozchodu ukazovat, jaká jsem čičina, říká Mottlová

Muž roku 2016 Josef Kůrka (28) nedávno oznámil rozchod s herečkou a modelkou Barborou Mottlovou (33). Fitness trenér...