Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
PORG je nestátní osmileté gymnázium mezinárodní škola, bilingvní mateřská škola a základní škola, dvě školy sídlí v Praze a jedna v Ostravě. PORG byl založen v roce 1990, jako první nestátní školní organizace v České republice. Má pověst velmi kvalitní a drahé školy s výbornými výsledky.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG | foto: PORG

O této škole, školství, dětech a rodičích jsme si vyprávěli s ředitelkou PORGu v Ostravě, dlouholetou pedagožkou, paní PaedDr. Dagmar Dluhošovou.

Ostravský PORG se otevřel v roce 2011. Proč se to stalo?

Po úspěchu 2 pražských PORGů rozhodla správní rada o zřízení další školy mimo Prahu. Vybíralo se z různých měst, ale nakonec byla vybrána Ostrava se záměrem posílit nabídku vzdělání v Moravskoslezském kraji. Důvodů proč právě Ostrava bylo několik, ale mezi hlavní patří fakt, že tehdejší předseda správní rady, pan Martin Roman, pochází z Havířova a má k našemu regionu kladný vztah. Pomohlo také to, že město nabídlo k odkupu za příznivou cenu dnešní budovu PORGu ve Vítkovicích.

Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG

Jak jste se dostala k PORGu Vy?

Ve školství pracuji od devadesátých let. Základy jsem nasbírala v učňovském školství a pak pokračovala na základní škole. Chvíli mne to táhlo do středního školství, ale „základka,“ mne tak zaujala, že jsem tam zůstala 15 let. Byla jsem u úspěšného založení první státní bilingvní školy v Ostravě a také u založení nestátní 1st International school of Ostrava. Pražský PORG jsem sledovala zpovzdálí a s maximálním respektem. Cítila jsem z nich, že ví odkud jdou a kam, a to mne přitahovalo. Když pak od nich přišla nabídka, moc jsem neváhala. Málokdo dostane šanci uplatnit své zkušenosti a znalosti ve škole, která ještě nemá budovu, učitele a ani studenty.

Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG

Vznikli jste před sedmi roky, co se Vám za tu dobu podařilo?

Z mého pohledu se nám tehdy na počátku podařilo skoro nemožné, a to naplnit školu studenty. Základní školu skoro úplně a gymnázium až po sekundu. A pochopitelně, získali jsme i výborné učitele, na kterých dnes škola stojí. Máme za sebou kus společné práce a výsledky jsou vidět. Podle zveřejněných průměrných percentilů obsadil ostravský PORG v letošních maturitách první místo mezi 40 gymnázii z celého Moravskoslezského kraje. Naši studenti byli suverénně nejlepší v didaktických testech z českého a anglického jazyka, v písemné práci z českého jazyka a v matematice. V celostátním srovnání 348 gymnázií jsme dosáhli na jedno druhé a jedno třetí místo.

Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG

Co stojí za tak výbornými výsledky Vašich studentů i celé školy?

Ve školství se dosahuje výborných výsledků, kdy jsou na něm zainteresovány 3 strany. První je student sám, který cítí podporu 2. strany, a to jsou rodiče. Ti si zase uvědomují, že tím, že umožnují vzdělání svým dětem, dávají jim skutečně to nejdůležitější proto, aby našli své uplatnění v životě. Třetí stranou je škola, která za podpory obou předchozích partnerů, může uskutečňovat své cíle, naplňovat je a naučit studenty se orientovat v životě. Našim cílem určitě není člověk s akademickým vzděláním, který přijde do života a neumí se v něm orientovat a své vzdělání použít. Naším cílem je student, který se umí všestranně orientovat, získá vzdělání, umí druhý jazyk na výborné úrovni a naučí se základy dalšího jazyka. Chceme děti vybavit základy matematiky, ekonomie i dalších předmětů, tak aby obstály v dalším vzdělávání na vysokých školách, kterou si vyberou. Vzhledem k tomu, že se naši maturanti dostali i na velmi prestižní školy v zahraničí, mohu říci, že se nám to daří.

O vzdělání ve Vaší škole se říká, že je výborné, ale jen pro vyvolené, protože je drahé. Jak to vnímáte Vy?

Ta první část mne těší a nemám k ní připomínky. K druhé polovině musím říci, že v Moravskoslezském kraji jsou mateřské školy, které jsou mnohem dražší než je studium u nás. A přesto rodiče vůbec neváhají ty peníze do výchovy dítěte investovat. Takže, je to jen o tom, jaké má rodina možnosti a priority. Naše škola není jen pro vyvolené, PORG je především pro vybrané studenty. Musí prokázat dostatečné znalosti i schopnosti, aby se do naší školy dostali. Aby byl PORG úspěšný, musí být náročný a to není pro každého. Takže, z tohoto úhlu je PORG pro vyvolené, kteří něco umí a chtějí se v tom rozvíjet, prostě mít vzdělání na prvním místě. Pak mohou uspět na nejlepších vysokých školách a později získat pracovní místa, která jsou nadprůměrně placena.

Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG

Co se stane, když rodina při nejlepší vůli nemá nebo ztratí schopnost školné platit?
Existují dva momenty, kdy pokrýváme náklady na školné studenta. První nastává v případě, když student přichází k nám, udělá přijímací zkoušky na výbornou, ale rodiče na školu nemají finanční prostředky. Pak požádám rodiče, aby doložili příjmy a studijní fond jim dává, za konkrétně stanovených podmínek, sociální stipendium pro jejich dítě. Druhá eventualita nastává ve chvíli, kdy rodina během studia ztrácí svou schopnost hradit školné. Pak, opět za konkrétních podmínek, získává pro své dítě sociální stipendium.

Slyšel jsem, že i když má dítě samé jedničky nemusí u Vás uspět. Je to tak?

Když k nám přichází potenciální student zajímá mne, co umí a jak je schopen se dostat na naše standardy. Úroveň různých škol je odlišná a z praxe vím, že žák s dvojkami z jedné školy může být lepší než jiný žák s jedničkami na jiné škole. A navíc, není řečeno, že trojkař nemusí být chytřejší než žák s jedničkami. Proto mne zajímají známky na vysvědčení až v poslední řadě.

Stane se, že student nezvládne studium na PORGu?

Nejsme velká škola a můžeme si dovolit individuální přístup ke každému studentovi. Jednoduše řečeno, své studenty známe. Jsme rodinná škola a pravidelně děláme společná setkání se studenty i s rodiči. Pokud vidíme odklon od očekávaných výsledků studenta, snažíme se ve spolupráci s rodinou najít příčinu. Důležité je reagovat včas a snažit se najít řešení. Pokud se nám to společně opakovaně nedaří, ukončujeme smlouvu o studiu. Za tu osmiletou dobu existence ostravského PORGu už takové, ojedinělé případy nastaly.

Co děláme jinak na osmiletém gymnáziu PORG

Jaký vidíte zásadní rozdíl mezi PORGem a dalšími školami?
Asi neumím přesně říci, jaký je zásadní rozdíl, ale jsem přesvědčena, že je to o tom, jací lidé ve škole pracují. Všechno je o lidech, většinu z nás přece zajímá, jakou práci odvádějí lidé okolo něj. Nejen v zaměstnání, ale lidé okolo nás, např. prodavačka v obchodě nebo lékař v ordinaci. Největší odpovědnost ve škole má její ředitel, zejména proto, že musí motivovat své kolegyně a kolegy tak, aby chodili do hodin spokojeni. 

Když přijímám nového učitele nebo jdu na hospitaci do vyučovací hodiny, musím vidět, že učitel učí rád. Je to důležitější než jestli má několik vysokých škol ve svém životopise. Prostě na hodině musí být taková atmosféra, aby bylo cítit, že tu práci dělají rádi. Kdyby ve školách byli jen ti, kteří tu práci dělají rádi, vypadalo by české školství jinak. 

V PORGu je vztah mezi studenty a učiteli navíc odlišný od většiny jiných škol. Mnoho našich učitelů jsou rodilí mluvčí ze zahraničí a mají kamarádskou povahu, kterou přenášejí i do vztahu ke studentům.

Paní ředitelko, kdyby jste měla zdůvodnit rodičům, proč by měli studovat jejich děti na PORGu, jaký byste uvedla důvod?
Mohu hovořit dlouho a snažit se popsat, v čem jsme odlišní od jiných škol. Myslím, že nejlepší je, poznat rozdíl na vlastní kůži. Proto, pokud má někdo zájem nás poznat, může se k nám přijít podívat nebo poslat své dítě na celý den. Pak velmi rychle zjistí, v čem je rozdíl. Prostě, přijďte, projděte se tady, podívejte se do vyučování, zajděte si na oběd nebo si sedněte o přestávce mezi studenty. Budete vědět, na čem jste. Rodiče i jejich děti tuto možnost často využívají a odchází s jasnou představou.

Jak se vám pracuje se současnými studenty a jejich rodiči?
Odpověď je jednoduchá, pracuje se nám s nimi velmi dobře. Občas slýcháváme, že dnešní mladí lidé jsou jiní. Myslím, že to není pravda. Změnili se jen možnosti, které mají, společnost, která je obklopuje, včetně technických možností. Přibyly jim mobily nebo tablety jako zdroje informaci, které mohou rychle získat. Ale, jsou to pořád děti nebo mladiství, kterým dávají mantinely jejich rodiče, škola nebo společnost jako celek. Pokud jsou tyto mantinely dobře nastaveny, pak děti ví, že se mezi nimi mohou pohybovat v rámci daných pravidel bez výčitek a nemilých překvapení. S některými rodiči je spolupráce komplikovanější, protože občas mají tendenci nám radit a zapomínají, že jsme kvalifikovaní pedagogové. Jsme otevřená škola, komunikujeme s nimi a vysvětlujeme jim, že pokud si nás vybrali, měli by nám důvěřovat. Pak už vše, obvykle, probíhá bez problémů.

Jak vidíte české školství ze svého pohledu nebo se sdílených pohledů zahraničních kolegů?
Mám s českým školstvím jeden zásadní problém a to, že není „sebevědomé! “ Neustále máme potřebu hledat nějaké vzory, jednou na východě, pak západě. Kdyby Komenský viděl, jak neustále hledáme vzory, nebyl by nadšen. Všude je spousty „odborníků,“ kteří radí, jak učit a co učit, přitom se stačí opřít o Komenského „školu hrou“ nebo pravidlo, aby žák vnímal svět všemi smysly. Určitě je dobře mít přehled o tom, jak to dělají jinde a občas využít cizích zkušeností. Proč ne. Ale naše školství má velmi dobrý základ, není nutno každou chvíli otáčet kormidlem zásadně na tu či onu stranu. Českému školství chybí dlouhodobá koncepce, ale jsem přesvědčena, že ji časem získá. Musí, jinak by to bylo ke škodě nás všech, protože jen vzdělaný národ má naději uspět.

Děkuji za rozhovor.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Vědci zjistili, kdy je nejlepší čas pro pauzu na kafe

Také si dáváte první kafe v práci hned po ránu? Tak si běžte k nadřízeným pro pochvalu. Vědci právě prokázali, že jste...

Zajímá vás, jak vzniká moderní dřevostavba? Budete překvapeni

Zajímá vás, jak vzniká moderní dřevostavba? Budete překvapeni

Pokud se zajímáte o dřevostavby, možná vás bude zajímat, jak vlastně moderní dřevostavba vzniká, a pokud si ji...

Češi se možná konečně dočkají povinné pauzy na kafe

Češi se možná konečně dočkají povinné pauzy na kafe

Krátké a pravidelné pauzy na kafe jsou v mnoha zemích samozřejmostí. Jako třeba „fika“. Švédská pauza na kafe, která je...

Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Jak pronajmout byt bez starostí? Záda vám kryje služba StálýNájem.cz

Potíže s neplatiči nájemného a jejich časté střídání v bytě, devastace nemovitosti a s tím související finanční ztráty...

Bydlení ve Vochově - venkovský klid a Plzeň na dosah

Bydlení ve Vochově   - venkovský klid a Plzeň na dosah

Plzeň jako čtvrté největší město republiky přináší spoustu pracovních příležitostí a patří k sídlům, která nabízejí...

Další z rubriky

ODISky prvňáčkům zdarma

ODISky prvňáčkům zdarma

Dopravní podnik Ostrava opět nabízí letošním prvňáčkům jejich první ODISku zcela zdarma. Pokud v období od 2. května do...

Turisté se mohou projet po Slezské Hartě na elektrolodi

Loď Harta sveze až 45 výletníků, také kola a kočárky

Od letošní sezóny je dalším lákadlem pro turisty unikátní elektroloď. Zájemci si od poloviny tohoto měsíce mohou užít...

Dopravní podnik Ostrava nabízí cestujícím neomezené wi-fi připojení

Dopravní podnik Ostrava nabízí všem cestujícím neomezené wi-fi připojení

Od začátku března se mohou cestující ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava (DPO) připojit k internetu prostřednictvím...

Najdete na iDNES.cz