Ona

Doporučujeme

MUDr. Karin Malíčková.  Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie...

MUDr. Karin Malíčková. Lékařka oddělení alergologie a klinické imunologie MUDr. Karin Malíčková je lékařkou oddělení alergologie a klinické imunologie na klinice GENNET, kde působí od roku 2015. Je autorkou a spoluautorkou více než 100 přednášek a publikací, spoluautorkou 7 monografií, účastnila se řešení řady grantových projektů. Je členkou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. | foto: GENNET, s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Možné souvislosti těhotenských komplikací s poruchami imunity

Každá nastávající maminka cítí, že se v jejím těle děje něco mimořádného. Těhotenství je velmi unikátní stav. V matčině těle se začne vyvíjet dítě, které je z poloviny vybaveno otcovskými geny.

Pro ženu je to vlastně cizorodý organismus – z imunologického pohledu je plod pro matčin imunitní systém něco jako transplantát.

Na rozdíl od transplantovaného orgánu, proti kterému organismus bojuje a bez léčby by ho nepřijal, tělo matky však plod nejenže nevypudí, ale řádně jej vyživuje a celých devět měsíců mu poskytuje dokonalou ochranu a podmínky pro zdárný vývoj orgánů a tkání. Kromě tohoto velkého úkolu, musí matčin imunitní systém zároveň i v těhotenství ženu nadále pečlivě chránit proti infekcím a jiným škodlivinám.

Možné souvislosti těhotenských komplikací s poruchami imunity

Aby tyto dva do jisté míry protichůdné úkoly dokázala imunita v těhotenství splnit, musí u těhotné ženy dojít k určitým změnám v imunitním systému. Pokud k těmto změnám nedojde, anebo pokud je matčin imunitní systém neprovede správně (ať už vlivem vrozené poruchy nebo následkem infekce či jiné nemoci), může být život dítěte v těle matky ohrožen, následkem může být těhotenská ztráta nebo předčasný porod.

K pochopení toho, co se v těhotenství děje s imunitním systémem matky a kde může dojít k problému s následným ovlivněním osudu plodu, je nezbytný stručný souhrn základních mechanismů fungování lidské imunity.

Lidský imunitní systém má dvě hlavní části: vrozenou a získanou

Vrozené imunitní mechanismy jsou založeny hlavně na několika typech bílých krvinek pohlcujících vše cizorodé, tzv. fagocytech. Další důležitou součástí vrozeného imunitního systému je kupříkladu takzvaný komplement – složitá soustava bílkovin, z nichž některé se po aktivaci navazují na povrch cizorodé škodliviny (například mikroorganismu), a tím jej činí „chutnějším“ pro fagocyty, jiné lákají fagocyty do místa infekce, další jsou schopny proděravět povrchovou membránu některých mikroorganismů, a tak je zabít.

Možné souvislosti těhotenských komplikací s poruchami imunity

Získaná imunita je založena na bílých krvinkách zvaných T a B lymfocyty a funguje na úplně jiném principu než vrozená. Lymfocyty skupin B či T jsou vybaveny zcela unikátními čidly a každý z nás má na svých lymfocytech k dispozici stovky milionů různých čidel, které jsou dopředu připraveny na setkání prakticky s jakoukoli cizorodou strukturou. Velká většina z onoho obrovského spektra čidel se nikdy neuplatní a je připravena jen „pro každý případ“. Získaná imunita funguje na principu konfekčního obchodu: když se do organismu dostane nějaká cizorodá látka (říkáme jí antigen), poměrně rychle se setká s lymfocytem, který má na povrchu právě takové čidlo (receptor), který jej dostatečně pevně naváže – podobně jako většina zákazníků najde po chvíli hledání v konfekčním obchodě oblek, který jim celkem dobře padne. Důležité je, že tento konfekční obchod zaměstnává také zakázkového krejčího, který příslušný vybraný oblek došívá přesně na míru. 

Možné souvislosti těhotenských komplikací s poruchami imunity

Nevýhodou složitého antigenně specifického imunitního systému je, že plné rozvinutí obranných mechanismů proti cizorodým škodlivinám, s nimiž se setkáváme, trvá poměrně dlouho, až několik dní. Jako nezbytná linie první obrany tedy musí primárně sloužit onen vývojově starší vrozený systém (fagocyty, komplement) a teprve definitivní dokončení obranné reakce zajistí pomalejší, ale přesnější, antigenně specifické mechanismy. Ty jsou však velmi rychlé a účinné v případech opakovaného setkání se stejnou škodlivinou, protože mají imunologickou paměť.