iDNES.cz

Waldorfská střední škola konečně i v Olomouci

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Od září letošního roku se i Olomoucký kraj dočká waldorfské střední školy. Bude součástí waldorfského kampusu, který se staví v části Olomouc Hejčín a bude sloužit i mateřské a základní waldorfské škole, které se do něj v létě přestěhují.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Waldorfská střední škola konečně i v Olomouci | foto: Waldorfská základní škola a mateřská Olomouc s.r.o.

Prostřednictvím soukromé školy je waldorfská pedagogika v Olomouci už víc než 10 let. Na jedné adrese ve městě působí základní škola. Mateřské školy jsou na dalších třech adresách. V dětské skupině Waldík pečujeme už o děti od 1 roku. 

V letošním roce se všechny části přesunou do zcela nového areálu, který se právě staví v Olomouci Hejčíně. Nově však přibude i středoškolský stupeň, který první studenty přivítá od září 2021. Waldorfská škola Olomouc tak úspěšně realizuje svůj původní záměr přinést do Olomouckého kraje kompletní waldorfské vzdělání prakticky od 1 roku dítěte až po maturitu. 

„Už od 2010, kdy jsme otevírali první waldorfskou školu v Olomouckém kraji, bylo naším cílem přinést do regionu ucelený komplex waldorfské pedagogiky, tedy mateřskou, základní i střední školu. Letos máme v této naší snaze dva velké milníky – postavíme vlastní kampus, který stavíme na míru potřebám waldorfské pedagogiky a který tak poskytne plnohodnotné zázemí všem naším školám, a tím druhým velkým milníkem je to, že od září otevíráme i střední školu, waldorfské lyceum,“ upřesňuje Monika Machytková, jednatelka Waldorfské střední školy Olomouc.

Waldorfská pedagogika má více než 100letou tradici a je uznávána po celém světě. Oproti klasickému školství má několik odlišností. Hlavní část výuky tvoří tzv. koncentrované vyučování, kdy je probírán jeden předmět delší dobu, do hloubky a v souvislostech. Velký důraz je ve výuce kladen na vlastní prožitek, umělecké a rukodělné aktivity a asi nejznámějším znakem waldorfu je to, že žáci nejsou hodnoceni známkami, ale slovně. Ale to, co je pro waldorfskou pedagogiku nejpodstatnější, je celostní přístup ke vzdělání a výchově dětí a mladých lidí.

„Waldorfská pedagogika rozvíjí rovnoměrně člověka ve všech třech pilířích osobnosti, rozumu, citu a vůli. Naším cílem je, aby naši žáci a studenti, kteří jsou vzděláváni podle této pedagogiky, byli v životě úspěšní nejen tím, co dělají, ale především tím, jací jsou,“ upřesňuje Barbara Protivánková, konzultantka školy. 

Waldorfská střední škola konečně i v Olomouci
Waldorfská střední škola konečně i v Olomouci

Lyceum je typ čtyřletého středoškolského studia s maturitou. Hlavním zaměřením je všeobecné vzdělání, ale v polovině studia si studenti volí specializaci, a to buď humanitní, přírodovědnou nebo technickou. Lyceum umožňuje studentům nejen pokračovat po studiu na vysoké škole, ale díky jeho praktickému zaměření jsou absolventi připraveni jít i rovnou do praxe. Program výuky je velmi bohatý, vedle běžných předmětů obsahuje i odborné a umělecké kurzy a v každém ročníku studenti absolvují i praxi, která je neocenitelná nejen pro získání praktických zkušeností s reálnou prací a životem, ale především pro rozvíjení sociálních dovedností.

V České republice půjde po Praze, Ostravě, Českých Budějovicích, Semilech a Jevíčku o šestou střední školu tohoto typu.

Více informací na webu waldorf-olomouc.cz.

zpět na článek