Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Odpovědnost za děti. Kdo a kdy ji nese?

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
S blížícím se létem nastává období, kdy školy často využívají v rámci konce školního roku hezkého počasí a podnikají s dětmi různé výlety a školy v přírodě. Se začátkem prázdnin pak nastává pro děti sezóna všech možných letních táborů a pobytů.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Odpovědnost za děti – kdo a kdy ji nese? | foto: Advokátní kancelář Matzner et al

Pro děti samotné jsou to jistě radostné události, kde se nemusí věnovat školním povinnostem a mohou se naopak plně oddávat zábavě v zajímavém prostředí. O poznání míň radostné jsou ale situace, kdy během školních výletů nebo letních táborů dojde k nehodě. 

Ať už se jedná o úraz nebo o škodu způsobenou dítětem, může být pro rodiče někdy složité určit odpovědnou osobu. Kdo a kdy za naše děti nese odpovědnost, radí zakladatel pražské advokátní kanceláře MATZNER et al, advokát JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.

Ve škole a na táboře rozhodují konkrétní okolnosti

Za děti ve škole, stejně jako na jakékoliv akci organizované školou, jako například školním výletě nebo škole v přírodě, nese za dítě odpovědnost v zásadě vždy škola. Ta je povinna zajistit dětem odpovídající dozor, který by zamezil vzniku případné škody na jejich zdraví či majetku. Jakkoliv je však škola povinna předcházet vzniku škod prostřednictvím svých pracovníků, jestliže škoda přece jen vznikne, je nutné zkoumat veškeré okolnosti daného případu individuálně. 

Pokud dítě přijde k úrazu, nelze bez dalšího říci, že odpovědná je škola a rodiče po ní mohou náhradu škody vymáhat. Je potřeba zjistit, zda ze strany školy došlo k pochybení, kdy pracovník školy zanedbal dozor a zda by k úrazu došlo i při vynaložení maximální míry opatrnosti ze strany školy. Jiná tedy bude situace, kdy dítě nešťastně upadne o přestávce na chodbě za přítomnosti dozorujícího pedagoga, který ač své povinnosti plnil, tak zakopnutí dítěte nemohl nijak zabránit, a situace, kdy tento pedagog byl místo dozorování zabrán do hovoru s kolegou nebo vůbec přítomen nebyl. 

Úraz ve škole má povahu podobnou pracovnímu úrazu, a pokud jde o situaci, kdy je odpovědnost školy prokázána, má nárok na odškodné, když nemá úrazové pojištění, jelikož svou povahou jde o náhradu škody na zdraví, která spadá pod odlišný režim. 

Pakliže dítě uzavřeno zdravotní pojištění má, má nárok na obě plnění, která se nikterak vzájemně nevylučují. Na táboře pak platí velmi podobný režim. Za dítě odpovídá navenek provozovatel tábora, ale následně mohou odpovídat i jednotliví vedoucí, kteří jsou stejně jako pedagogičtí pracovníci povinni na táboře konat dostatečný dozor. V případě, že tento dozor je zanedbán, odpovědnost nese hlavní vedoucí tábora. Obdobný režim pak platí i pro různé zájmové mimoškolní aktivity, kde za děti odpovídá provozovatel daného kroužku. Jak školy, tak tábory a volnočasové organizace by pro tyto případy měly být pojištěny.

Za děti bez dozoru odpovídají nejčastěji rodiče

Pomineme li situace, kdy je dítě bez dozoru rodičů na školních akcích a jiných akcích organizovaných osobami, které nesou za dítě odpovědnost, v běžném životě nastává mnoho situací, kdy je dítě samo například v prostředcích městské hromadné dopravy. Obecně je za dítě v těchto situacích odpovědný rodič, který má vůči dětem takzvanou rodičovskou odpovědnost. Existují však případy, kdy za škodu odpovídá provozovatel MHD, kupříkladu když dítě nepřijde k úrazu vlastní vinou. 

Například tedy pokud dojde k pořezání o prasklou plastovou sedačku v tramvaji nebo úraz na vadném eskalátoru. I zde však budou posuzovány všechny individuální okolnosti dané události. Vzhledem k tomu, že rodičovskou odpovědnost má rodič k dětem do okamžiku, kdy nabudou plné svéprávnosti, v zásadě tedy do jejich 18 let, bude hrát velkou roli, zda k úrazu dítěte bez jeho dozoru došlo u pětiletého předškoláka, nebo u samostatného dítěte, které bude za půl roku plnoleté. U dětí, které necháme samotné doma bez dozoru, neseme pak veškerou odpovědnost my, jako rodiče.

Rodiče odpovídají za škody způsobené dětmi

Může nastat a v praxi i běžně nastává situace, kdy škodu způsobí dítě svým jednáním. Ať už jde o jednání nedbalostní nebo o škodu způsobenou úmyslně, odpovědnost za děti jakožto osoby s neúplnou svéprávností nesou opět většinou rodiče, případně jiní zákonní zástupci dítěte. 

U nezletilých osob platí, že samy jsou odpovědné pouze v případech, kdy jsou způsobilé nést následky za své jednání co do povahy přiměřené jejich rozumovým schopnostem a vyspělosti úměrné jejich věku. Opět tedy bude muset dojít k individuálnímu posouzení dané škodní události s přihlédnutím
k zavinění, věku a rozumové vyspělosti dítěte.

V případě sporů se vyplatí pomoc advokáta

Odpovědnost za děti – kdo a kdy ji nese?

Odpovědnost za děti – kdo a kdy ji nese?

Situace týkající se nároků na náhradu škody a určování odpovědnosti patří v právu mezi ty nejproblematičtější. Jestliže mezi stranami nedojde k oboustranně uspokojivé dohodě a nároky jsou uplatňovány soudní cestou, rozhodně se vyplatí obrátit se na advokáta, aby poškozený nebyl na svých právech krácen, jelikož obzvláště u škod na zdraví může odškodné dosahovat velmi vysokých částek. 

V advokátní kanceláři MATZNER et al je již více než deset let tradicí poskytovat klientům profesionální služby a zaručovat nejvyšší možnou odbornost. Advokátní tým v čele s JUDr. Jiřím Matznerem zaručuje kvalitní servis a vyřízení nároků svých klientů. Zkušenosti má advokátní tým nejen v oblasti problematiky odpovědnosti a náhrady škody, ale rovněž z oborů práva obchodního, občanského, pracovního, trestního i autorského a zastupování klientů před soudy a správními orgány na základě práva českého, ale samozřejmě i práva EU. 

Více informací o advokátní kanceláři a jejích osobnostech naleznete na www.matzner.cz.

 

Autor:

Nejčtenější

Sledujte šlágr jara Plzeň – Sparta živě na TV Tipsport a vsaďte si

Sledujte šlágr jara Plzeň – Sparta živě na TV Tipsport a vsaďte si

Kdo zvládne lépe šlágr jara? Sázkaři věří spíš Spartě a Plzeň tak bude po dlouhé době v neděli v roli outsidera....

Víte, kde se najíst kvalitně, rozmanitě, bez čekání a každý den jinak?

nabídka bistra

Český řetězec supermarketů a bister DELMART otevřel koncem ledna novou pobočku v obchodním centru Quadrio na Národní...

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Nejjednodušší cestou, jak v současné době rostoucích cen elektřiny uspořit, je najít si vhodnou alternativu. Tedy...

Ideální čas proměnit váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

Ideální čas proměnit Váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

S příchodem jara nastává čas změn a nových začátků. Napadlo vás ale, že by změna vaší roky opotřebované koupelny mohla...

Keramika Soukup: rodinné impérium zrozené z vize a houževnatosti

Jak Český chřest obnovil tradici „buržoazní“ zeleniny

Příběh Keramiky Soukup připomíná „americký sen“. Jejímu majiteli se podařilo vybudovat prosperující podnik navzdory...

Další z rubriky

Jak měřit moment produkty značky Tohnichi

Jak měřit moment  produkty značky Tohnichi

Společnost NATIS s.r.o. dodává momentové klíče, šroubováky a pneumatické utahováky předního světového výrobce...

ALUKOV určuje trendy v České republice i zahraničí

ALUKOV určuje trendy v České republice i zahraničí

České výrobky platí ve světě za kvalitní. Svůj podíl na tom má i společnost ALUKOV. Její aktuální novinkou, kterou...

Kvalitní studium MBA: poslední volná místa se slevou 41 000 Kč

Kvalitní studium MBA: poslední volná místa se slevou 41 000 Kč

Business Institut již za několik dní zahajuje nový cyklus studia manažerských programů MBA, BBA, LLM a DBA. Uzávěrka...

Najdete na iDNES.cz