Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Od Nového roku platí daň z nabytí nemovitosti vždy nabyvatel

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Před rokem 2014 se jednalo o daň z převodu nemovitostí. 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZoS). V § 1 ZoS je stanoveno, kdo je poplatníkem daně.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Od Nového roku platí daň z nabytí nemovitosti vždy nabyvatel | foto: Advokátní kancelář Matzner et al

Daň z nabytí nemovitých věcí (dále jen „daň“) je majetkovou daní, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nacházejícím se na území České republiky. Pokud jde o nabytí vlastnického práva k nemovité věci koupí nebo směnou, což jsou nejčastější případy nabytí, je plátcem daně převodce. Současná právní úprava však umožňuje účastníkům smlouvy si sjednat, že poplatníkem daně bude nabyvatel nemovité věci. V takovém případě se převodce stává zákonným ručitelem nabyvatele. To znamená, že nabyvatel je povinen do 3 měsíců od převodu vlastnických práv podat daňové přiznání a zaplatit daň. Pokud tak neučiní, musí tak učinit převodce, neboť za splnění této povinnosti ručí a stát po něm bude zaplacení daně vymáhat.

Základ pro vyměření daně se určuje z výše nabývací hodnoty nemovité věci snížené o uznatelný výdaj dle § 10 ZoS ve spojení s § 24 ZoS. V ustanovení § 6 an. ZoS jsou specifikovány případy osvobození od daně.

V § 11 ZoS zakotvuje čtyři způsoby určení nabývací hodnoty nemovité věci pro účely základu daně a ustanovení § 26 stanovuje sazbu daně, která činí 4 % z nabývací hodnoty nemovité věci.

Současná právní úprava stanovuje poplatníka daně poměrně komplikovaným způsobem, což v praxi pak působí značné aplikační potíže. Komplikace také nastává při určení poplatníka daně zvláště při směně nebo při úplatných nabytích nemovitých věcí z majetku České republiky.

Od Nového roku platí daň z nabytí nemovitosti vždy nabyvatel

ZoS stanovuje, že poplatníkem daně je převodce, ale zároveň je převodci a nabyvateli dána možnost se od této úpravy odchýlit smluvním ujednáním a poplatníkem daně určit nabyvatele. Tato možnost problematiku výběru daní spíše komplikuje, činí ji nepřehlednou a výběr daně ztěžuje fakticky i ekonomicky. Daňová norma je normou veřejného práva, je nutné, aby se vyznačovala především svojí jednoznačností. Není žádoucí, aby umožňovala dohodu o poplatníkovi daně, o čemž svědčí to, že taková možnost se objevuje historicky v daňových zákonech poprvé. Současná právní úprava určení poplatníka daně je méně přehledná a na straně poplatníků vytváří situace přinášející nemalé problémy, které způsobují u poplatníků značnou nejistotu. Především převodce v případě postavení ručitele je vystaven nejistotě, zda mu vznikne povinnost zaplatit daň, ačkoliv placení daně nabyvatelem nemůže přímo ovlivnit.

Největší potíže nastávají v případech směny, kdy strany využijí možnosti smluvně určit poplatníka daně. V případech, kdy se daňová povinnost soustředí u jedné ze stran směnné smlouvy, dojde k potížím v souvislosti s povinností podat daňové přiznání a zaplatit daň. Dani totiž podléhají všechny nemovité věci, které jsou předmětem směnné smlouvy.

S ohledem na výše zmíněné komplikace přistoupila vláda k návrhu na změnu vymezení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Usnesení ze dne 15. prosince 2014 č. 1056 v současné době vláda předkládá Parlamentu ČR s návrhem účinnosti novely 1. ledna 2016.

Hlavním cílem navrhovaných změn v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí je odstranění nedostatků normy, které se projevily v souvislosti s aplikací právní úpravy v praxi a odstranění nejednoznačností, včetně snížení možnosti případné nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti a sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele.

I dnes je částka daně fakticky zahrnuta v kupní ceně, převodce logicky navyšuje o částku daně kupní cenu. To ale také znamená, že i základ daně je vyšší, jelikož se počítá z vyšší částky. Sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele může tedy přinést i mírné snížení kupní ceny a tím i snížení absolutní částky daně. Změna osoby poplatníka na nabyvatele umožní zrušení institutu ručitele daně. Dále zvýší motivaci nabyvatele splnit daňovou povinnost, neboť stát může využít exekučních nástrojů a pro nezaplacení daně vlastníka nemovitosti – dlužníka daně – snadněji postihnout.

Celý proces vyměření a výběru daně bude efektivnější. Zbývá jen doufat, že nové situaci se přizpůsobí i bankovní sektor a budou poskytovány hypoteční úvěry včetně částky potřebné na daň. V současných konkurenčních podmínkách to ale lze předpokládat.

Autor:

Nejčtenější

Víte, kde se najíst kvalitně, rozmanitě, bez čekání a každý den jinak?

nabídka bistra

Český řetězec supermarketů a bister DELMART otevřel koncem ledna novou pobočku v obchodním centru Quadrio na Národní...

Špičková díla vystavuje Galerie KODL

Emil Filla - Zátiší k zamyšlení, vyvolávací cena 2 300 000 Kč

Nenechte si ujít květnovou výstavu 250 jedinečných uměleckých děl, která se uskuteční od 30. dubna do 26. května v...

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Nejjednodušší cestou, jak v současné době rostoucích cen elektřiny uspořit, je najít si vhodnou alternativu. Tedy...

Ideální čas proměnit váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

Ideální čas proměnit Váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

S příchodem jara nastává čas změn a nových začátků. Napadlo vás ale, že by změna vaší roky opotřebované koupelny mohla...

Keramika Soukup: rodinné impérium zrozené z vize a houževnatosti

Jak Český chřest obnovil tradici „buržoazní“ zeleniny

Příběh Keramiky Soukup připomíná „americký sen“. Jejímu majiteli se podařilo vybudovat prosperující podnik navzdory...

Další z rubriky

TOP HOTEL Praha nabízí vše od ubytování až po prostory pro vaše akce

TOP Kongresová hala

Na Praze 4 najdete pouhých osm kilometrů jižně od centra města, avšak s výbornou dopravní dostupností, čtyřhvězdičkový...

Bayer posiluje svou značku

Bayer posiluje svou značku

Dynamické, otevřené, osobní...To jsou aktuální atributy inovovaného loga společnosti Bayer. Jak CEO společnosti Werner...

Krachujete? Důležité je dodržet zákonné povinnosti statutárního orgánu

Krachujete? Důležité je dodržet zákonné povinnosti statutárního orgánu

Není každé podnikání stále úspěšné. Potkat váš může špatná investice, nemoc, špatná pojistka a úspěchy se ze dne na den...

Najdete na iDNES.cz