Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Od Nového roku platí daň z nabytí nemovitosti vždy nabyvatel

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00
Před rokem 2014 se jednalo o daň z převodu nemovitostí. 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZoS). V § 1 ZoS je stanoveno, kdo je poplatníkem daně.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Od Nového roku platí daň z nabytí nemovitosti vždy nabyvatel | foto: Advokátní kancelář Matzner et al

Daň z nabytí nemovitých věcí (dále jen „daň“) je majetkovou daní, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nacházejícím se na území České republiky. Pokud jde o nabytí vlastnického práva k nemovité věci koupí nebo směnou, což jsou nejčastější případy nabytí, je plátcem daně převodce. Současná právní úprava však umožňuje účastníkům smlouvy si sjednat, že poplatníkem daně bude nabyvatel nemovité věci. V takovém případě se převodce stává zákonným ručitelem nabyvatele. To znamená, že nabyvatel je povinen do 3 měsíců od převodu vlastnických práv podat daňové přiznání a zaplatit daň. Pokud tak neučiní, musí tak učinit převodce, neboť za splnění této povinnosti ručí a stát po něm bude zaplacení daně vymáhat.

Základ pro vyměření daně se určuje z výše nabývací hodnoty nemovité věci snížené o uznatelný výdaj dle § 10 ZoS ve spojení s § 24 ZoS. V ustanovení § 6 an. ZoS jsou specifikovány případy osvobození od daně.

V § 11 ZoS zakotvuje čtyři způsoby určení nabývací hodnoty nemovité věci pro účely základu daně a ustanovení § 26 stanovuje sazbu daně, která činí 4 % z nabývací hodnoty nemovité věci.

Současná právní úprava stanovuje poplatníka daně poměrně komplikovaným způsobem, což v praxi pak působí značné aplikační potíže. Komplikace také nastává při určení poplatníka daně zvláště při směně nebo při úplatných nabytích nemovitých věcí z majetku České republiky.

Od Nového roku platí daň z nabytí nemovitosti vždy nabyvatel

ZoS stanovuje, že poplatníkem daně je převodce, ale zároveň je převodci a nabyvateli dána možnost se od této úpravy odchýlit smluvním ujednáním a poplatníkem daně určit nabyvatele. Tato možnost problematiku výběru daní spíše komplikuje, činí ji nepřehlednou a výběr daně ztěžuje fakticky i ekonomicky. Daňová norma je normou veřejného práva, je nutné, aby se vyznačovala především svojí jednoznačností. Není žádoucí, aby umožňovala dohodu o poplatníkovi daně, o čemž svědčí to, že taková možnost se objevuje historicky v daňových zákonech poprvé. Současná právní úprava určení poplatníka daně je méně přehledná a na straně poplatníků vytváří situace přinášející nemalé problémy, které způsobují u poplatníků značnou nejistotu. Především převodce v případě postavení ručitele je vystaven nejistotě, zda mu vznikne povinnost zaplatit daň, ačkoliv placení daně nabyvatelem nemůže přímo ovlivnit.

Největší potíže nastávají v případech směny, kdy strany využijí možnosti smluvně určit poplatníka daně. V případech, kdy se daňová povinnost soustředí u jedné ze stran směnné smlouvy, dojde k potížím v souvislosti s povinností podat daňové přiznání a zaplatit daň. Dani totiž podléhají všechny nemovité věci, které jsou předmětem směnné smlouvy.

S ohledem na výše zmíněné komplikace přistoupila vláda k návrhu na změnu vymezení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí. Usnesení ze dne 15. prosince 2014 č. 1056 v současné době vláda předkládá Parlamentu ČR s návrhem účinnosti novely 1. ledna 2016.

Hlavním cílem navrhovaných změn v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí je odstranění nedostatků normy, které se projevily v souvislosti s aplikací právní úpravy v praxi a odstranění nejednoznačností, včetně snížení možnosti případné nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti a sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele.

I dnes je částka daně fakticky zahrnuta v kupní ceně, převodce logicky navyšuje o částku daně kupní cenu. To ale také znamená, že i základ daně je vyšší, jelikož se počítá z vyšší částky. Sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele může tedy přinést i mírné snížení kupní ceny a tím i snížení absolutní částky daně. Změna osoby poplatníka na nabyvatele umožní zrušení institutu ručitele daně. Dále zvýší motivaci nabyvatele splnit daňovou povinnost, neboť stát může využít exekučních nástrojů a pro nezaplacení daně vlastníka nemovitosti – dlužníka daně – snadněji postihnout.

Celý proces vyměření a výběru daně bude efektivnější. Zbývá jen doufat, že nové situaci se přizpůsobí i bankovní sektor a budou poskytovány hypoteční úvěry včetně částky potřebné na daň. V současných konkurenčních podmínkách to ale lze předpokládat.

Autor:

Nejčtenější

Sledujte bitvu Berdych vs. Federer živě na TV Tipsport a vsaďte si!

Sledujte bitvu Berdych vs. Federer živě na TV Tipsport a vsaďte si!

Jak zvládnou své čtvrtfinálové bitvy poslední dva čeští zástupci na Australian Open? Sledujte první Grand Slam sezóny...

Veletrh Dřevostavby a Moderní vytápění 2018

Čtyři výstavní dny budou nabité vším, co s dřevem a kvalitními dřevostavbami...

Čtyři výstavní dny budou nabité vším, co s dřevem a kvalitními dřevostavbami souvisí, včetně nejnovějších trendů v...

AMAKO: Jedeme naplno a stále zrychlujeme

AMAKO: Jedeme naplno a stále zrychlujeme

Nenechte si ujít v pořadí již 26. ročník Mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace,...

Ondřej Moravec v kampani Procter & Gamble vzkazuje „Děkuji, maminko“

Ondřej Moravec v kampani Procter & Gamble vzkazuje „Děkuji, maminko“

Společnost Procter & Gamble u příležitosti Zimních olympijských her 2018 v Pchjongčchangu opět vzdává hold všem...

Uživatelé softwaru AURY z celého světa zasedali v Brně

Uživatelé softwaru AURY z celého světa zasedali v Brně

V Brně se konalo již 22. setkání Skupiny uživatelů informačního systému MC CATALOGUE pro podporu kodifikace podle...

Další z rubriky

Výletní plavby lodí vyčarují spousty zážitků v každé fázi života

Výletní plavby lodí vyčarují spousty zážitků v každé fázi života

Myslíte si, že plavby lodí jsou jen pro seniory a mladí by se na nich unudili k smrti? Nebo snad máte pocit, že kromě...

Uživatelé softwaru AURY z celého světa zasedali v Brně

Uživatelé softwaru AURY z celého světa zasedali v Brně

V Brně se konalo již 22. setkání Skupiny uživatelů informačního systému MC CATALOGUE pro podporu kodifikace podle...

Třetina Generace Z nespoří

Třetina Generace Z nespoří

Mladí lidé si v převážné většině představují, že budou v penzi žít z úspor a investic. Zároveň ale třetina Generace Z...

Najdete na iDNES.cz