Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Není toner jako toner. Poradíme vám, jak správně nakoupit

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Nákupem neoriginálního toneru můžete výrazně ušetřit, ale současně si také můžete nenávratně poškodit tiskárnu či se vystavit zvýšenému zdravotnímu riziku. Zde najdete základní rady, jak správně nakoupit neoriginální, tzv. alternativní toner.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Není toner jako toner. Poradíme vám, jak správně nakoupit

Jaké jsou typy tonerů

Můžeme najít tři základní typy tonerů. Originální, které vyrábí sám výrobce tiskárny, kompatibilní nové tonery, které jsou kompletně vyráběny jiným výrobcem, než je výrobce tiskárny samotné a naposledy renovované tonery. Renovované tonery jsou již použité tonery a po použití jsou renovovány k opětovnému užití. U kvalitně renovovaného toneru se znovu používá prakticky pouze vnější plastový obal, u nekvalitní renovace dojde k pouhému dosypání tonerového prášku.

Pro výrobce tiskáren je prodej tonerů vlastní značky značným zdrojem příjmů. Proto se brání používání kompatibilních tonerů. Často se tak u tonerů setkáváte s čipem, který zamezí znovu použití toneru. Méně známým, ale stejně nebo dokonce více rozšířeným způsobem obrany jsou patenty. Výrobci drží celé řady patentů na vnější tvar tonerů, mechanismy vkládání tonerů do tiskáren, mechanismy krytek optických válců a podobně.

Kompletně nově vyrobené kompatibilní tonery


Používání kompatibilních, kompletně nově vyrobených tonerů přináší dva základní typy rizik.

 1. Zdravotní rizika. Během manipulace s tonerem se často nevyhnete vdechnutí velmi jemného uvolněného tonerového prášku. Nové kompatibilní tonery, které se v Evropě prodávají, jsou převážně vyráběny v Číně a východoasijských zemích. Při jejich výrobě se obvykle nehledí na patentovou ochranu a dokonce ani na ochranu zdraví při jejich užití. Pro uživatele je tak použití takového toneru spojeno s vyšším rizikem zdravotní závadnosti.
 2. Porušení patentů a s tím spojené riziko náhradu za škody. Z patentových sporů jsou vyjmuti pouze koncoví uživatelé, ne však podnikatelé, kteří tonery distribuují, obchodují, mají v držení, či s nimi manipulují, atd. Evropské právo vyžaduje, aby si každý komerční subjekt byl vědom veškerých patentů dotýkajících se výrobků, se kterými obchoduje.

Renovované tonery

U renovovaných tonerů je použit původní vnější obal, díky čemuž do tiskárny zapadnou tak, jak mají. V samotné renovaci jsou však zásadní rozdíly.

Správná renovace je složena z několika kroků:

 1. kompletní rozebrání toneru tak, aby zbyl pouze vnější obal,
 2. výměna všech převodů a pohyblivých mechanismů uvnitř toneru, pokud je to konstrukčně možné,
 3. výměna optického válce,
 4. vsypání tonerového prášku,
 5. složení toneru,
 6. otestování toneru přímo v tiskárně.

Při "garážové" renovaci tonerů se však pouze do boku toneru vyvrtá malý otvor, tím se dosype univerzální prášek a otvor se zpět zaletuje. Výrobní náklady takové renovace jsou oproti řádné renovaci minimální, životnost takového toneru je však velmi malá, obvykle vytisknete maximálně 25 % z udávané kapacity originálního toneru. Často navíc velmi nekvalitně.

 1. Původní optický válec – optický válec je část toneru, která se nabije kladným nábojem na potenciál mnoha kV, laserový paprsek pak přes pohyblivé zrcátko do optického válce vykreslí jednotlivé body tisku. V místě osvícení laserovým paprskem je odveden kladný náboj pryč z válce. Laserový paprsek tak nakreslí do válce pomocí kladného náboje zatím neviditelný obraz tisku. Tonerový prášek má souhlasný náboj s nábojem optického válce. Optický válec se otáčí uvnitř tonerové kazety, v osvětlených místech k sobě přitahuje tonerový prášek. Místa, která zůstanou neosvětlena, mají stejný náboj jako optický válec a tonerový prášek není k těmto místům přichycen. Na optickém válci se tak vykreslí z tonerového prášku obraz, který se dalším otáčením optického válce přenese pomocí opačného náboje na papír. V posledním kroku otáčení optického válce stěrka setře zbytky nepřeneseného tonerového prášku z optického válce a celý jej znovu nabije na potenciál mnoha kV. Při procesu vybití a nabití dochází k postupné degradaci optického válce. Válec se opotřebovává. Výrobci originálních tonerů jej konstruují tak, aby bez známky opotřebení spotřeboval všechen tonerový prášek, později začíná být patrné opotřebování optického válce – tiskárna začne vynechávat pruhy tisku, nebo naopak v určitých místech ulpívá tonerový prášek i na místech kde nemá, tisk pak působí „špinavým“ dojmem.
  Pokud tedy během renovace nedojde k výměně optického válce za nový, zvládne původní optický válec vytisknout jenom rezervu, s kterou výrobce originálního toneru počítá jako s garancí kvalitního tisku do poslední strany. Zde záleží na jednotlivém kusu optického válce, ale obvykle vytisknete v akceptovatelné kvalitně maximálně 25 % udávané kapacity toneru.
 2. Tonerový prášek – tonerový prášek je přitahován na optický válec, jeho náboj tedy musí odpovídat náboji optického válce. V opačném případě je prášek přitažen i do míst, do kterých být přitažen nemá. Tisk je pak velmi neostrý.
  Z optického válce je na papír prášek přenesen opačným nábojem. Pokud neodpovídá záporně nabitému válci či ploše, přes které projíždí papír, pak se prášek na papír nepřenese a tisk je naopak velmi světlý a nevýrazný.
  Na konci tiskového procesu je tonerový prášek do papíru zapečen. Nejčastěji se zapéká pomocí velmi vysoké teploty v řádu set stupňů. Aby došlo ke správnému zapečení, musí se tonerový prášek správně zapékat při teplotě, s kterou tiskárna pracuje. Nesoulad mezi teplotou tiskárny a teplotou, při které se prášek správně zapeče, se projeví tím, že se tisk postupně odlupuje, či rozmazává.
  Pokud se tedy toner renovuje univerzálním tonerovým práškem, výsledný tisk je nekvalitní. Ve srovnání s výtiskem při použití originálního toneru je neostrý, světlý a z papíru se postupně ošoupává.
 3. Převodové ústrojí a mechanika toneru – optický válec se musí uvnitř toneru otáčet velmi plynule a přesně. Převodové ústrojí je konstruováno stejně jako optický válec na udávanou životnost toneru. Pokud je tzn. „vychozené“ či zašpiněné, klade tiskárně větší odpor. Mechanismus tiskárny je pak více namáhán a podstatně se zkracuje živostnost tiskárny. Hodně opotřebovaný mechanismus pak může dokonce přeskakovat, což se projeví sražením výsledného tisku.
  Pokud nedojde během renovace toneru k výměně či vyčištění a renovaci převodového ústrojí, dochází k nadměrnému opotřebení celé tiskárny.

Jak poznáte kvalitního výrobce renovovaných tonerů

Prvním důležitým poznávacím znamením je, že výroba je certifikována normou DIN 33870. Ta velmi podrobně rozpracovává proces renovace toneru tak, aby byl výsledný produkt dostatečně kvalitní a nepoškozoval tiskárnu. Na obalu tonerů bude pak taková norma uvedena.

Testováním kvality tonerů se zabývají některé odborné časopisy. Testování probíhá velice důsledně, měří se skutečný počet vytištěných stran, kvalita a stálost tisku, v některých případech se testuje i mechanické zpracování toneru. Výrobci, kteří takovým nezávislým testováním prošli se ctí, pak často na obalech uvádění výsledky nezávislých testů.

Není toner jako toner

    
Dalším důležitým parametrem je sama značka výrobce. Kupujte pouze osvědčené značky, které mají pozitivní reference v internetových diskuzích.

Zdravotní nezávadnost toneru

Není toner jako toner

Manipulací s nekvalitním tonerem se vystavujete možnému zdravotnímu riziku. Tonerový prášek je velice jemný a dle některých studií může být karcinogenní. Výrobci, kteří nedodržují patenty často nedodržují ani Evropská a národní pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti. Pokud chcete mít jistotu, žádejte pouze výrobky, které jsou otestovány v nezávislých institucích. Takové výrobky bývají často označeny známkou zdravotní nezávadnosti.

Jak správně vybrat alternativní toner

 1. Nekupujte kompletně nově vyrobené kompatibilní tonery. Nebudete tak vystaveni riziku náhrady škod z porušení patentů.
 2. Kupujte pouze tonery, u kterých je prokazatelně deklarována zdravotní nezávadnost. Pozor si dávejte zejména u kompatibilních nově vyrobených tonerů.
 3. Renovovaný toner kupujte od výrobců, kteří do toneru dávají nový optický válec.
 4. Renovovaný toner kupujte od výrobců, kteří nepoužívají univerzální sady tonerů.
 5. Renovovaný toner kupujte od výrobců, kteří čistí a renovují mechanické převody uvnitř toneru.

Konkrétní doporučení výrobce neoriginálního toneru

Jestli nechcete ztrácet čas hledáním kvalitního výrobce alternativních tonerů, vyzkoušejte spotřební materiál značky www.kmp.cz.

Jedná se o jednoho z nejstarších evropských výrobců spotřebního materiálu pro tiskárny v Evropě. Původním výrobním programem tohoto výrobce byly barvící pásky pro jehličkové tiskárny a psací stroje, později byla výroba rozšířena o tonery pro laserové tiskárny, inkoustové cartridge a inkoustové náplně pro bublinkové i piezoelektrické tiskárny. Od roku 1993 jsou výrobní závody tonerů, inkoustových cartridgí a barvících pásek umístěny v jižních Čechách, vesnici Čkyně. Dnes se zde vyrábí neuvěřitelných 600 000 kusů renovovaných tonerů ročně. Kvalita produkce je navíc garantována posledním krokem výroby, kdy se každý vyrobený toner vloží do tiskárny a vytiskne se kontrolní tisková sada.

Kompletní sortiment tonerů, inkoustových náplní, inkoustových cartridgí a barvících pásek KMP zakoupíte přímo v www.kmpshop.cz.

Není toner jako toner

Ve výrobním závodě KMP v Čkyni je zaměstnáno téměř 200 zaměstnanců, kapacita roční produkce dosahuje 600 000 kusů tonerů, 4 000 000 inkoustových náplní a kilometry barvících pásek.

Není toner jako toner

Jeden ze skladů výrobního závodu Čkyně. Na 1 400 m2 se uloží 2 000 palet. Jen tak je možné zajistit plynulé zásobování maloobchodních spotřebitelů, velkoobchodních odběratelů tonerů a inkoustových náplní i firem s velkým odběrem spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky.

 


Autor:

Nejčtenější

Znepokojivá pravda o sportování v dětském věku

Znepokojivá pravda o sportování v dětském věku

Nastal čas změnit nebezpečnou praxi. Omezme hlavičkování míče u dětí ve fotbale: chraňme vyvíjející se mozek dítěte.

Designové byty na Harfě u metra – výhodná investice na pronájem

Harfa Design Residence - design uvnitř i navenek

Pražská Libeň patří k vyhledávaným pražským rezidenčním lokalitám. Část této oblíbené čtvrti v okolí O2 arény prochází...

Čtyři smrtelné nemoci způsobené sexem

Čtyři smrtelné nemoci způsobené sexem

Když se řekne sexuálně přenosná nemoc, vybaví se nám syfilis, kapavka a AIDS. Jenže vůbec nejrozšířenější sexuálně...

Zdražil vám dodavatel energie nebo změnil obchodní podmínky?

Zdražil vám dodavatel energie nebo změnil obchodní podmínky? Co s tím?

Ceny elektřiny na velkoobchodním trhu stoupají a vypadá to, že na lepší časy se v tomto směru neblýská. Zvýšení cen...

Univerzita VŠFS podporuje sport

Univerzita VŠFS podporuje sport

Nejen předávat vědomosti z ekonomie, ale i podporovat společensky přínosné aktivity, jakou je třeba sport, si klade za...

Další z rubriky

Proč navštěvovat exekuční dražby?

Proč navštěvovat exekuční dražby?

Neštěstí jednoho bývá štěstím druhého, to platí i v případě dluhů. Jestliže někdo není schopen svých finančních závazků...

Vybíráme sekačku, teď jdou pěkně na dračku

Benzinová sekačka MAX 53 VBD patří k absolutní špičce. Má záběr 51 cm,...

Zahrady zažívají v těchto dnech žně. Všechno pěkně kvete, nakonec je květen, a tráva roste tak rychle, že ji musíme...

GDPR a zase GDPR. Co si to na nás v Bruselu vymysleli?

GDPR a zase GDPR. Co si to na nás v Bruselu vymysleli?

Jaká opatření je třeba ve firmě udělat v souladu s nařízením GDPR? Přinášíme vám několik doporučení a představíme...

Najdete na iDNES.cz