Mezinárodní škola připravuje mladé lidi na budoucí povolání

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Interkulturní komunikace, digitální gramotnost a perfektní znalost světového jazyka jsou dnes klíčové kompetence pro život. Vzdělávání pro budoucnost je v Praze dostupné studentům z celého světa. Mezinárodní škola Park Lane International učí podle anglických osnov a nabízí kvalitní český program.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Park Lane International School, a.s. | foto: Park Lane International School, a.s.

Multikulturalismus je v mnoha ohledech globálním jevem současného světa a Evropa, jíž jsme součástí, představuje etnicky, nábožensky, jazykově a kulturně rozmanitý celek. V České republice pomalu roste procento minoritní populace, což pro budoucí generace znamená, že nebude vyrůstat v homogenní společnosti vyznávající stejné hodnoty.

Už dnes jsme skrze virtuální svět propojeni napříč kontinenty a schopnost se v tomto prostřední orientovat, mimo jiné, úzce souvisí se znalostí cizího jazyka. Díky komercionalizovanému internetu se dostáváme k nepřebernému množství informací o celosvětovém dění, proto stoupá i požadavek na znalosti kulturně-historických souvislostí, čímž se vyvarujeme dezinterpretaci sdělení, nebo případné “propagandě”. V této souvislosti se pomalu mění i vzdělávací systém škol v zahraničí, které dnes vedou studenty k větší samostatnosti, efektivní práci s informačními technologiemi, digitální gramotnosti a interkulturní komunikaci.

Park Lane International School, a.s.

Mezinárodní škola v Praze

V ČR se v rámci této evropské vzdělávací strategie děti učí na mezinárodní škole Park Lane International School, která je otevřena studentům z celého světa a zároveň nabízí kvalitní český program. Učitelé i studenti tu věří, že každý mladý člověk, bez ohledu na prostředí, ze kterého pochází, víru či schopnosti, má právo být respektován a žít šťastný, bezpečný a produktivní život.

V multi-kulturním prostředí této školy si děti najdou přátele z různých koutů světa a navážou cenné vztahy a kontakty do budoucna. Mezinárodní škola Park Lane International je akreditovaným členem Rady britských mezinárodních škol (COBIS) a v současné době ji navštěvují děti ve věku 2–15 let (od mateřské školy až po 9. ročník). Každým rokem je otevřen další následující ročník, přičemž závěrečný (maturitní) 13. ročník bude otevřen ve školním roce 2018-2019.

Podporujeme kritické myšlení a zájem o globální témata

Škola nabízí vyvážený a komplexní studijní program, zaměřený především na studenta jako individualitu, a soustavně se snaží vytvářet inspirující mezinárodní prostředí, s otevřenou komunikací, podporující týmového ducha. „V rámci výuky využíváme širokou škálu učebních stylů, které podporují kritické myšlení a vedou žáky k hledání vlastních řešení a hypotéz. Naším cílem je vzbudit zájem o vzdělávání, proto formou praktických úkolů a modelových úloh necháváme žáky objevovat vlastní schopnosti i rezervy,“ doplňuje ředitel školy Paul Ingnarfiel.

Technologický vývoj jde takovou rychlostí dopředu, že bychom dnes jen ztěžka mohli odhadovat, jaké dovednosti budou nutné pro budoucí globalizovaný trh. Z toho důvodu se především snažíme o to, aby studenti dokázali pracovat s informacemi a uměli aplikovat nabyté znalosti na každou situaci při řešení různých úkolů. Aby v tomto světě v následujících desetiletích mohli uspět a prosperovat, je zapotřebí, aby se orientovali v otázkách mezinárodního rozvoje, globálních problémů, uměli dobře komunikovat, týmově pracovat a dokázat se vcítit do jiných kultur.

Rozvíjíme talent a potenciál studentů

Studenti se mohou zapojit do více než dvaceti specializovaných mimoškolních aktivit, seminářů a kroužků. Škola zároveň organizuje týmové soutěže napříč ročníky, kde spolupracují děti nejrůznějšího věku a již od prvního stupně se mohou žáci začlenit do školské studentské rady či skupiny školních ekologů. Park Lane International School se rovněž podílí na různých mezinárodních projektech, jako jsou slohové, výtvarné, sportovní a dovednostní soutěže. V květnu 2016 se týmy Park Lane International zúčastní prestižní mezinárodní sportovní olympiády mezinárodních škol COBIS Games.

Modelová zasedání Organizace spojených národů (MUN)

Od letošního roku se vybraný tým studentů starších 14 let účastní modelových zasedání Organizace spojených národů (MUN), kde při modelových zasedáních a konferencích studenti v diskuzích řeší aktuální problémy současného světa. Celou modelovou konferenci si studenti vedou sami, účastní se jí tisíce studentů základních, středních i vysokých škol, což vyžaduje nejen důkladnou přípravu na diskutovaná témata, ale zároveň klade vysoké nároky na rétorické, diskusní a písemné dovednosti účastníků, jejich schopnosti kritického myšlení, týmové spolupráce, organizace a vůdcovství. Struktura a program modelové konference ve studentech probouzí mezinárodní povědomí, pocit globální sounáležitosti a odpovědnosti a schopnost analyzovat problémy z různých úhlů pohledu.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Park Lane se rovněž podílí na předávání jednoho z nejprestižnějších světových ocenění pro mládež, Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu. Podle průzkumu, prováděném ve Velké Británii, zaměstnavatelé toto ocenění považují za nejdůležitější neakademickou kvalifikaci, kterou v průvodních dopisech a CV uchazečů o práci hledají. V programu jde o sérii aktivit, které pomohou účastníkům uplatnit jejich všestrannost v následujících oblastech: dovednost, sportovní aktivity, dobrovolnictví a dobrodružné expedice. Cílem je posílit osobní odolnost, týmovou spolupráci a fyzickou kondici studentů.

Více informací najdete na www.parklane-is.cz.

Autor:

Nejčtenější

Bývalý profesionální cyklista to roztáčí ve světě elektrokol

Jakub Danačík na horském elektrokole MTF MOUNT 7.0.

Startoval v řadě velkých cyklistických závodů po celém světě, doma se stal v roce 2007 mistrem republiky v silničním...

Co muže více potěší nežli lahev nejoceňovanější whisky na světě?

Co muže více potěší nežli lahev nejoceňovanější whisky na světě?

Nejedna žena před Vánocemi přemýšlí, čím by potěšila svůj mužský protějšek. Přeci jenom – rozzářené mužské oči u...

Češi na internetu riskují a ztrácejí kontrolu nad svými online daty

Češi na internetu riskují a ztrácejí kontrolu nad svými online daty

Češi si na internetu se svými údaji počínají neopatrně, zjistili odborníci z Kaspersky Lab. Navíc skoro třetina rodičů...

Tato zima bude bez propadlých kanálů a výmolů

Tato zima bude bez propadlých kanálů a výmolů

Firma POKLOPSYSTEM s.r.o. přináší dobrou zprávu pro řidiče. V letošní zimě nemusí nikde být výmoly a propadlé nebo...

Jak na nejlepší řízky

Jak na nejlepší řízky

Štědrý den je den, kdy vrcholí všechny přípravy vánočních svátků. Dárky jsou koupené, zabalené, výzdoba je hotová,...

Další z rubriky

Jak vybrat překladatelskou agenturu a nenaletět?

Jak vybrat překladatelskou agenturu a nenaletět?

Není překlad jako překlad – pražské překladatelské agentury se od sebe výrazně liší v cenách, v přístupu k zákazníkům i...

Jak na nejlepší řízky

Jak na nejlepší řízky

Štědrý den je den, kdy vrcholí všechny přípravy vánočních svátků. Dárky jsou koupené, zabalené, výzdoba je hotová,...

Podnikání se sociálním přesahem není charita

Podnikání se sociálním přesahem není charita!

V České republice již více než 200 podniků ukazuje, že se dá podnikat, vydělávat peníze a zároveň v regionu pomáhat jak...

Najdete na iDNES.cz