Doporučujeme

VDJ Michalovice - AŠ Libochovany

VDJ Michalovice - AŠ Libochovany | foto: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Vodohospodáři ze skupiny Severočeská voda letos zahájí 174 staveb

Do vodohospodářských staveb na severu Čech letos SVS vloží 1,445 miliardy korun. Finance půjdou především na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku. SVS investuje do 174 nových staveb v deseti okresech severočeského regionu společně se 44 stavbami přecházejícími z minulého roku.

„K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši zhruba 60 milionů korun určené na 126 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí, například na doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměny dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla a podobně. A navíc ještě prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu na rok 2021,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme.

Ve srovnání s rokem 2020 se počítá se zvýšeným objemem oprav, letos tak provozní společnost SčVK provede opravy v objemu 352,1 milionu Kč.

Do vodohospodářského majetku ze skupiny Severočeská voda tak v roce 2021 půjde v rámci investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč, což představuje další nárůst oproti minulému roku.

„SVS spravuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun, je to například 9000 kilometrů vodovodního a 4000 kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1000 vodojemů. Abychom mohli předat budoucím generacím provozuschopnou vodárenskou infrastrukturu, je potřeba nepolevit v našem úsilí a i nadále zodpovědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je vlastně nikdy nekončící proces,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák. 

Vodohospodáři ze skupiny Severočeská voda letos zahájí 174 staveb

Investiční zajímavosti a čísla roku 2021

  • Nahradíme 4 nevyhovující zdroje pitné vody v objemu 24 mil. Kč.
  • Modernizujeme 6 úpraven vody za 196 mil. Kč a 9 čistíren odpadních vod za 99 mil. Kč.
  • Rekonstruujeme 7 vodojemů za 53 mil. Kč.
  • Bude rekonstruováno 43 840 m vodovodů a 16 860 m kanalizace celkem za 882 mil. Kč.
Vodohospodáři ze skupiny Severočeská voda letos zahájí 174 staveb

Nejstarší modernizované stavby

  • Chomutov – rekonstrukce ocelového vodovodu a kanalizace z roku 1903
  • Děčín – rekonstrukce kanalizace z roku 1903

Největší zahajovaná investice

  • Mšené-lázně, rekonstrukce ÚV Brníkov, celkové investiční náklady 231 mil. Kč 

Více naleznete na  www.svs.cz nebo www.scvk.cz

VDJ Michalovice - AŠ Libochovany