Doporučujeme

Nadace Preciosa: dlouhodobá pomoc i flexibilně podaná ruka | foto: Nadace PRECIOSA

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Nadace Preciosa: dlouhodobá pomoc i flexibilně podaná ruka

Již 27 let podporuje Nadace Preciosa liberecký region. Byla vůbec první firemní nadací, která v ČR vznikla, a od té doby rozdala přes 270 milionů Kč. A rozhodně nelze říct, že by v uplynulém nelehkém roce zahálela. Naopak se ještě více zaměřila na podporu kraje a lidí, kteří v něm žijí.

Jak uvádí ředitelka Nadace Preciosa Andrea Kroupová: „Jen na boj s Covidem jsme v uplynulých 12 měsících věnovali přes 2,8 milionů Kč. Téměř polovina této částky byla věnována Krajské nemocnici Liberec, nemocnicím v České Lípě a Jablonci nad Nisou na nákup plicních ventilátorů v době jejich akutního nedostatku.“ 

Nadace Preciosa: dlouhodobá pomoc i flexibilně podaná ruka
Nadace Preciosa: dlouhodobá pomoc i flexibilně podaná ruka

Nadace Preciosa ovšem nepomáhá pouze finančními dary, ale díky široké základně dobrovolníků dokáže nabídnout i pomocnou ruku, kde je třeba. Prostřednictvím veřejné sbírky „Adoptuj roušku“ bylo vybráno téměř 100 000 Kč, které byly rozděleny mezi Domov seniorů v České Kamenici, v Liberci františkovskému domovu a ve spolupráci s Českým červeným křížem byla poskytnuta dobrovolnická pomoc i osamoceným seniorům s diabetem. Nadace Preciosa z vybraných peněz mimo jiné zakoupila a poskytla ČČK glukometr, kterým dobrovolníci seniorům docházeli měřit hodnotu cukru v krvi.

„Nezaháleli ani naši zaměstnanci – laboratoře Preciosa v době největší nouze vyráběly dezinfekci pro domovy seniorů,“ uvádí dále Andrea Kroupová. Ze zbylých peněz byl nakoupen materiál a další potřebné vybavení pro ušití bezmála 8 000 roušek, které pak byly distribuovány do domovů pro seniory v regionu. Tuto akci podpořili i motorkáři z jabloneckého Barbars klubu, kteří pomáhali roušky rozvážet.

Nadace Preciosa: dlouhodobá pomoc i flexibilně podaná ruka
Nadace Preciosa: dlouhodobá pomoc i flexibilně podaná ruka

„Jedním z našich stěžejních projektů je Křišťálové tvoření pomáhá. Díky němu jsme v nedávné době mohli podpořit 29 škol vybraných hejtmanem Libereckého kraje, kam docházely v době pandemie děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Těmto školám jsme poskytli křišťálové komponenty pro kreativní dílny v hodnotě 300 000 Kč,“ zmínila Andrea Kroupová jeden z dalších úspěšných projektů.

Hlavním mottem nadace je „Odpovědnost za svůj region a k lidem, co v něm žijí“. To zcela trefně vystihuje její hlavní činnosti a zaměření na sklářský region, kde společnost ve svých 15 závodech zaměstnává přes 4000 lidí. Firma Preciosa takto dává najevo svou věrnost a pokoru ke krajině, z níž pochází.

Činnost Nadace Preciosa je rozdělena do šesti základních oblastí a k nim odpovídajícím fondům.

Nadace Preciosa: dlouhodobá pomoc i flexibilně podaná ruka

FOND VZDĚLÁVÁNÍ podporuje materiální vybavenost vysokých, středních i základních škol, a to zejména didaktickými pomůckami a zařízením. V projektu stipendijního systému podporuje nadané studenty a doktorandy vybraných technických vysokých škol a univerzit, nově i středních škol. V rámci soutěže Master of Crystal uděluje cenu nejtalentovanějším mladým sklářským designérům.

FOND ZDRAVÍ přispívá veřejným zdravotnickým zařízením na aktivity podporující rekonvalescenci pacientů a nákup vybavení, občanským neziskovým organizacím pak na léčebně preventivní akce – zejména rehabilitace a rekondiční pobyty zdravotně postižených osob. Poskytuje příspěvky na lékařsky odůvodněnou péči, která není hrazena zdravotními pojišťovnami.

FOND SPORTU věnuje svou pozornost zejména sportovním oddílům orientovaným na volnočasové aktivity dětí a mládeže působícím v libereckém regionu. Podílí se na úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení nebo obnovu sportovních zařízení, přispívá na pořádání sportovních akcí.

FOND KULTURY přispívá především regionálním zájmovým sdružením a organizacím při realizaci různorodých kulturních aktivit, jako jsou pěvecké sbory nebo hudební soubory. Podporuje výstavnictví v oblasti umělecké tvorby a vytváření trvalých kulturních hodnot.

FOND SOCIÁLNÍ pomoci se soustředí na pomoc zdravotně i jinak postiženým osobám a lidem v okamžité nouzi, přičemž přihlíží k naléhavosti a sociálnímu postavení žadatelů a jejich rodin.

FOND KŘIŠŤÁLOVÝCH DARŮ poskytuje věcné dary z křišťálu a skla, jako jsou křišťálové medaile, plakety, trofeje pro sportovní, vzdělávací a kulturní soutěže v regionu. Nadace při vzniku těchto originálních předmětů spolupracuje s firmami a designéry skupiny Preciosa.

Nadace Preciosa: dlouhodobá pomoc i flexibilně podaná ruka