Doporučujeme

Město Semily vyhlašuje

Město Semily vyhlašuje | foto: Semily

Personální inzerce

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Město Semily vyhlašuje výběrové řízení

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa

Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, Kancelář tajemníka MěÚ Semily

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa:

Úředníka Odboru rozvoje a správy majetku MěÚ Semily
Pracovní poměr na dobu určitou.


Lhůta pro podání přihlášek končí 17. 10. 2019 do 12:00 h.
Termín konání výběrového řízení je 24. 10. 2019


Bližší informace Vám podá vedoucí odboru rozvoje a správy majetku
Ing. Vladimír Bělonohý, tel.: 481 629 235, 737 212 708, belonohy@mu.semily.cz

Celé znění vyhlášeného výběrového řízení www.semily.cz

  • Nejčtenější

Chraňte sebe i ostatní stylově

Čeká nás promoření koronavirem.

Pár informací o paměťové kartě?