Středa 22. září 2021, svátek má Darina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 22. září 2021 Darina

Vodíková revoluce v plném proudu

– KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Výzkum a vývoj v oblasti vodíkových technologií byl v poslední době velmi akcelerován, většina výzkumných institucí a univerzit se touto problematikou již zabývá a vznikají stovky firem, které vyvíjejí aplikace s vodíkovými články a elektrolyzéry.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Vodíková revoluce v plném proudu | foto: Kolibrik.net, s.r.o.

Moderní vodíkové technologie však zdaleka nemají využití jen v pohonu elektromobilů. Zdroje na bázi palivových článků naleznou uplatnění nejen v osobních a nákladních automobilech, autobusech, vlacích, lodích nebo např. i v dronech. Důležitými jsou i stacionární aplikace – např. zálohované zdroje energie pro využití od serverů až po nemocnice, napájení v místech bez elektrické sítě od mobilních vysílačů až po chatu, využití pro záchranné složky či armádu atd. Perspektivní je i opačné využití – elektrolyzéry naopak z elektrické energie vodík vyrábějí. A v součinnosti s palivovými články můžeme vytvořit systémy pro ukládání energie, které se např. snadněji škálují do vyšších kapacit než bateriová úložiště.

Firma Kolibrik.net působí v této oblasti již řadu let a sklízí velké úspěchy po celém světě.

Vodík je poslední dobou velmi často skloňovaný především v souvislosti s rozvojem elektromobility. Automobilky pracují na vývoji modelů, kde hlavním zdrojem energie nebudou spalovací motory ani lithiové baterie, ale agregáty využívající vodíkových palivových článků. Výzkum a vývoj v této oblasti byl v poslední době velmi akcelerován, většina výzkumných institucí a univerzit se touto problematikou již zabývá a vznikají stovky firem a pracovišť, které vyvíjejí aplikace s vodíkovými články a elektrolyzéry. Proč začal boom vodíkových technologií zrovna teď a jaké další příležitosti přináší, jsme se zeptali Jiřího Libry, zakladatele firmy Kolibrik.net, která sídlí ve Žďáře nad Sázavou a ve výzkumu a vývoji v této oblasti působí již řadu let.

Tedy, proč zrovna teď?

Palivový článek rozhodně není nová záležitost, princip je znám dokonce už od první poloviny devatenáctého století. Palivové články využívaly i ponorky, kosmické lodě programu Apollo nebo raketoplány. Šlo nicméně o jiný typ palivového článku. Moderní palivové články, které se po roce 2000 začaly objevovat i v automobilech, využívají nejnovějších poznatků vědy v oblasti nanotechnologií a katalyzátorů. Bez předchozích desítek let základního výzkumu v těchto oblastech by nemohly existovat. A nejen to, pro masové použití nestačí zvládnout fyzikální principy v laboratoři, ale je potřeba je přenést do praxe, zvládnout výrobu v průmyslovém měřítku a zajistit nejen kvalitu a reprodukovatelnost, ale též kvantitu a ekonomickou efektivitu.

Výzkum a vývoj takovýchto moderních technologií je velmi náročný a neobejde se bez veřejného financování. V tomto směru má paradoxně pozitivní vliv současná, doufejme již doznívající, pandemie. EU i jednotlivé státy chtějí podpořit své ekonomiky v krizi dotacemi a zároveň chtějí, aby tyto prostředky byly využity pro rozvoj v oblastech, které pomohou vyřešit i další problémy. Proto vznikly obří programy pro rozvoj zelených technologií, kde vodíkové technologie zaujímají zásadní postavení. Výzkum probíhal již řadu let před tím. Nyní ale nastal zlom, kdy tisíce firem po celém světě ve spolupráci s výzkumnými institucemi zavádějí výsledky výzkumu do praxe, do aplikací, do produktů. Jsme svědky vzniku úplně nového odvětví, které v následujících desetiletích změní spoustu zažitých věcí, přinese nové možnosti a příležitosti a doufejme i výrazně přispěje k čistšímu životnímu prostředí.

Vodíková revoluce v plném proudu

Jak jste se vlastně k vodíkovým technologiím dostal vy a vaše firma?

Já jsem studoval a pracoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde byla již tehdy dlouholetá tradice ve výzkumu nanostrukturních katalyzátorů. Většinou se jednalo o katalyzátory, které mají za úkol přeměnit jedovatý oxid uhelnatý na oxid uhličitý; používají se v automobilových katalyzátorech, ale probíhal např. i výzkum pro využití v cigaretových filtrech. Během svého magisterského a doktorského studia jsem pracoval nejen na těchto výzkumech, ale též na konstrukci nových měřicích metod, automatizaci experimentů, vývoji měřicích přístrojů, a vyvíjel jsem software umožňující rychlé a automatizované měření a následné zpracování a analýzu naměřených dat. Mimochodem, tento software se kolegům velmi zalíbil a v rámci svých cest a stáží mi ho roznesli po světě, takže se od té doby prodává od Japonska přes Evropu až po USA.

No, a protože moje práce na fakultě čím dál více spočívala ve vývoji elektroniky a software, rozhodl jsem se v roce 2009 založit firmu Kolibrik.net a pokračovat v této činnosti profesionálně. Tou dobou se na fakultě začaly zkoumat katalyzátory využitelné ve vodíkových článcích, což nakonec vedlo k výzkumu celých vodíkových článků. Pro jejich testování bylo třeba vybudovat laboratoř s testovacími stanicemi, pro kterou jsem vyvíjel speciální automatizační elektroniku a také měřicí přístroj zvaný potenciostat, který slouží k elektrickému testování palivových článků a umožňuje provádět výzkum mnoha elektrochemickými metodami.

Kolik vás tehdy ve firmě bylo?

Začínal jsem vlastně sám jako OSVČ, postupně jsem měl pár brigádníků a později dva zaměstnance. Brzy se ale ukázalo, že problematika začíná být velmi komplexní a bude to chtít rozjet ve větším. V roce 2017 jsem tedy založil Kolibrik.net, s.r.o. a začal postupně nabírat zaměstnance, rozšiřovat výzkum a vývoj nových produktů a budovat široké portfolio řešení pro výzkum vodíkových článků i jejich aplikace. Největší růst týmu paradoxně nastal během pandemie, kdy nám na půl roku úplně vypadly všechny zakázky. O to víc jsme se zabývali vývojem vlastních produktů a rozvojem firmy, marketingu a spolupráce s výzkumnými ústavy a univerzitami. Za tu dobu jsme tým skoro zdvojnásobili, nyní je nás zhruba 20. A potřebujeme se rozšiřovat dále.

Můžete nám ve stručnosti přiblížit, co vaše firma nabízí a k čemu slouží vaše produkty a řešení?

Naše firma vyvíjí vlastní elektronická řešení – přístroje, které se využívají ve výzkumu vodíkových článků a příbuzných technologií, k jejich testování ve výrobě a též ve finálních aplikacích.

Naše portfolio stojí na několika pilířích. Ten nejdůležitější pilíř, nejnáročnější na náš vlastní výzkum, tvoří potenciostaty a elektronické zátěže. Tyto přístroje slouží k charakterizaci vodíkových článků či celých vodíkových svazků, které mohou být složeny i z mnoha stovek jednotlivých článků. Výzkumníkům i inženýrům slouží k měření, jak dobře články fungují, kolik dají energie, jakou mají životnost atd. Začali jsme s vývojem pro malé články, které byly schopny generovat proud okolo 10 ampér. Velké palivové články pro automobilový průmysl ale musí poskytnout vysoký výkon, proud zde může dosáhnout i více než 1000 ampér. Proto jsme postupně vyvinuli řešení, která by nám ještě před pár lety zněla jako sci-fi. Nyní jsme schopni nabídnout zařízení, která umožňují testovat i více než 1000 ampér, a zároveň při takto vysokém proudu měřit drobné signály s rozlišením menším než jeden milivolt, což vyžaduje důležitá měřicí metoda zvaná impedanční spektroskopie. Ta umožňuje „nahlédnout“ dovnitř palivového článku či jejich svazku za chodu a změřit fungování jeho jednotlivých částí.

Toto řešení jsme vyvinuli na popud Technické univerzity v Chemnitz, se kterou úzce spolupracujeme. Jejich vědci potřebovali v projektech s partnery z automobilového průmyslu testovat metodou impedanční spektroskopie velké vodíkové články. Nebyli ale schopni nikde na světě sehnat vhodné řešení pro tak vysoké proudy, proto jsme se pustili do vývoje a nyní máme řešení, o které je velký zájem, a v současnosti pracujeme na dalších podobných projektech.

Vodíková revoluce v plném proudu

A co další pilíře?

Druhým důležitým pilířem je na první pohled jednoduchá věc – cell voltage monitor. Jedná se o mnohakanálový voltmetr, který měří napětí jednotlivých článků ve vodíkovém svazku. Těchto článků může být od pár desítek až po mnoho stovek. Takové měření je důležité při výzkumu či testování ve výrobě, ale používá se i v aplikacích, kdy řídicí jednotka musí znát napětí všech článků kvůli optimalizaci provozu a sledování životnosti. My jsme vyvinuli modulární řešení, jeden modul má velikost kreditní karty a změří např. 24 článků. Moduly spojujeme do sestav dle požadavků zákazníků; důležitý prvek je též rozhraní pro komunikaci s řídicími PLC systémy či s počítačem. Nabízíme též zákaznické úpravy na míru cílovým aplikacím.

Vodíková revoluce v plném proudu

Dalším pilířem je automatizační a řídicí elektronika pro vodíkové testovací stanice či vodíkové aplikace. A nyní stavíme nový pilíř – DC/DC měniče, které konvertují výstupní energii vodíkového svazku na určitý proud či napětí potřebné v cílové aplikaci.

Jaké jsou vaše plány pro příštích pár let?

Pro nás je výhoda, že průmysl okolo vodíkových článků teprve vzniká, nejsou tu zatím zavedené standardní produkty, elektronické produkty z jiných průmyslových odvětví je zde obtížné použít a konkurence v poskytování takovéto elektroniky není příliš velká. Ze stovek firem a výzkumných institucí, co se touto problematikou nyní zabývají, velká část potřebuje řešení, která my nabízíme a neustále vyvíjíme. A proto v posledních měsících sledujeme strmý nárůst poptávek a zakázek. V následujících měsících a letech proto musíme zvýšit naše kapacity a firmu dál rozšiřovat.

Takže tvoříte nová pracovní místa?

Ano, potřebujeme výrazně rozšířit náš stávající tým. Nyní nejvíce potřebujeme vývojáře elektroniky a programátory, ale také obchodní zástupce. Akutně proto sháníme nové tváře. Nabízíme velmi zajímavou práci plnou výzev v rychle se rozvíjejícím oboru. Našich zaměstnanců si vážíme, snažíme se budovat přátelský kolektiv a samozřejmě nabízíme celou řadu benefitů, jako je 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování a penzijní připojištění, flexibilní pracovní doba, občerstvení na pracovišti, firemní akce, možnosti školení a vzdělávání se atd.

Budeme rádi, když nás případní zájemci osloví. Pro každého se snažíme najít náplň práce, která ho bude bavit a naplňovat. Pojďte s námi tvořit vodíkovou budoucnost!

kolibrik.net/kariera

  • Nejčtenější

Stavíte nebo rekonstruujete? Řekněte si o dotaci až 50 %!

Vlastníte rodinný či bytový dům a uvažujete o rekonstrukci? Plánujete koupi bytu v novostavbě nebo chcete stavět?...

HONOR otevřel první centrálu pro střední a východní Evropu v Praze

Komerční sdělení Po deseti měsících, kdy je HONOR samostatnou společností, zažívá raketovou expanzi po celém světě. Vůbec první centrála...

Váháte s pokládkou dlažby? Poradíme vám, jak na to

Komerční sdělení Vybrali jste si jednu z nejžádanějších dlažeb a chcete poradit, jak položit zdánlivě složitou skladbu? Zaměříme se tedy...

Nepropásněte volby, voličský průkaz vyřídíte přes datovou schránku

Komerční sdělení Blíží se termín parlamentních voleb, které proběhnou již 8. a 9. října. Pokud se chcete zapojit do veřejného dění a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Barca vs. Bayern: Další demolice? Liga mistrů je zpět!

Komerční sdělení Liga mistrů je zpět ve vší parádě. V úterý se opět naplno rozběhnou zápasy v nejprestižnější klubové soutěži světa a...

Talent funguje, když se nastartuje v mozku. Odemkněte ho, radí Jan Mühlfeit

Premium Dvaadvacet let pracoval ve firmě Microsoft po boku Billa Gatese. V byznysu se dostal na vrchol, ale také zažil strmý...

„Očkovat sa nechcu, je v tom sajrajt.“ Reportáž z obce, kde odmítají vakcínu

Premium Vyškovec je obec, kde se nejméně lidí z celé země nechalo očkovat proti koronaviru – jen necelých sedmnáct procent. V...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...

  • Další z rubriky

Vítejte v Polné

Komerční sdělení Polná je malebné město s bohatou historií, ležící na rozhraní Čech a Moravy.

Balónový hotel a pivovar Radešín

Komerční sdělení V malebné obci Radešín, která se nachází v srdci Vysočiny na Žďársku, najdete Balónový hotel, který vás překvapí svojí...

Mezi Prahou a Vídní Telč nemůžete minout

Komerční sdělení Město Telč patří mezi vyhledávané kulturní destinace, mezi místa, kde prožijete příjemným způsobem volný čas, když...

Velké Meziříčí – město jako na dlani

Komerční sdělení Jen málokteré město můžete vidět z takové výšky jako Velké Meziříčí. Vede nad ním totiž dálniční most Vysočina, který...

Probudila mě bolest nehtů. Od té doby nemohu chodit, říká Alfred Strejček

Už téměř čtyři roky je Alfred Strejček (79) zcela odkázaný na péči druhých. Herci, recitátorovi, moderátorovi a...

Zhubla téměř 50 kilo, teď se zpěvačka Adele pochlubila novou láskou

Během posledních tří let se zpěvačce Adele (33) podařilo zhubnout téměř padesát kilogramů. Britka prožila od rozvodu s...

Legíny nejsou kalhoty. Jak je vybírat a nosit, abyste si neuřízla ostudu

Snad v každém dámském šatníku nalezneme alespoň jedny legíny. Kousek tkaniny se totiž stal miláčkem žen. Některé...

Zaměstnanci i OSVČ s více dětmi dostanou od státu daňovou vratku

Díky daňové novele se během letošního roku zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další děti. Vyšší daňové zvýhodnění se...

Když dva jsou málo. 5 pravd o sexu ve třech, které vám zatím nikdo neřekl

Premium Sex ve třech. Někdy o něm snil kdekdo z nás. Pojďme ovšem pohlédnout pravdě do očí. Pokud do své ložnice přizvete další...