Rekonstrukce eternitové střechy rychle a levně? Deset kroků, jak na to

Komerční sdělení   0:01aktualizováno  0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Většina starých eternitových střech neunese velkou zátěž těžkých krytin, jako jsou pálené nebo betonové tašky (jejich hmotnost je 40 kg/m² nebo i více).

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Rekonstrukce eternitové střechy rychle a levně? Jde to v 10 krocích. | foto: IKO - střechy

Je tedy nutné hledat mezi různými druhy lehkých krytin, kterých je v dnešní době docela široká nabídka (falcované plechy, plechové krytiny imitují tašky, asfaltové šindele, vláknocementové nebo plastové krytiny).

Většina lehkých krytin vyžaduje dodatečné laťování (velkoformátové plechové tašky, maloformátové plechové tašky, vláknocementové nebo plastové krytiny, apod.), což prodražuje rekonstrukci střechy a ztrácí se výhoda plného bednění, které je na střeše již nainstalováno (střecha s laťováním není pochozí, nemá tak velkou odolnost proti nánosům sněhu, je náchylnější k odfouknutí při vichřicích, je nutné dodělávat dodatečné plechování, apod.). O kolik se prodraží dodatečné laťování rekonstrukce se dozvíte níže v článku.

Možnost využít stávající bednění a plechování, získat kvalitní střechu na dalších 40 let a přitom střechu jakkoliv neprodražit, nabízí použití asfaltových šindelů nové generace Iko Cambridge. Při jejich použití není nutné doplácet za dodatečné laťování a oplechování střechy, protože se šindele položí na stávající bednění a střecha je hotova během několika dnů. Šindele Cambridge mají navíc dlouhou životnost a záruku 30 let.

Rekonstrukce střechy – výměna eternitu za šindel

Šindele patří mezi lehké střešní materiály. Jsou tedy vhodnou alternativou ke staré azbestocementové střešní krytině potom, co již dosluhuje. Navíc ušetříte za konstrukci nového krovu, což bývá největší položka v rozpočtu, který je již pod eternitovou střechou připraven.

Ve většině případů můžete využít i stávající bednění střechy, na které šindele položíte. Pokládka šindelů je velice jednoduchá a rychlá, a proto je možné mít novou střechu za pár dní. Nejpoužívanější na rekonstrukce eternitových střech jsou asfaltové šindele nové generace z řady Cambridge.

Rekonstrukce eternitové střechy rychle a levně? Jde to v 10 krocích.

Šindele Cambridge Xpress jsou laminové šindele nové generace. Již z výroby se na šindeli střídá jedna a dvě vrstvy materiálu. To způsobuje, že je šindel na pohled plastický a vytváří 3D vzhled. To zabraňuje tomu, že jsou vidět případné nerovnosti bednění, které bylo tvořeno prkny mnohdy před 40-50 lety. Navíc se díky unikátnímu způsobu výroby použijí při pokládce téměř všechny části šindele, takže nedochází k tvorbě odpadu a není nutné platit za materiál, který se následně vyhodí jako prořez. Díky vysoké kvalitě poskytuje na tento šindel výrobce záruku v délce 25 let.

Šindele Cambridge Xtreme 9,5° pohledově odpovídají šindelům Cambridge Xpress, jsou však navíc celoplošně lepící, takže je možné je používat na sklony střech od 9,5° až po sklony 90° a jsou na ně poskytovány belgickou firmou IKO delší záruky v délce 30 let.

10 kroků jak rekonstruovat vaši starou eternitovou střechu:

1. Demontujte stávající eternitovou krytinu a ekologicky ji zlikvidujte.
2. Zkontrolujte stav starého krovu a bednění, např. zda nejsou ztrouchnivělé trámy apod.
3. Zkontrolujte odvětranou mezeru pod bedněním – vzduch musí proudit pod bedněním od okapů až do vrcholu střechy. Pokud nasávání, odvětraná mezera pod bedněním nebo odvětrání v hřebeni chybí, dodělejte jej. To vše je nutné zajistit především u střech se zatepleným podkrovím.
4. Oplechujte spodní okapní hranu střechy.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5. Upravte a očistěte bednění střechy tak, aby bylo maximálně rovné pro pokládku. Instalujte podkladní pásy jako pojistnou hydroizolaci střechy rovnoběžně s okapovou částí střechy.
6. Instalujte boční závětrné/štítové lišty.
7. Připravte si startovací řadu šindelů, která se instaluje na okapové plechování.
8. Pokládejte celé šindele Cambridge Xpress nebo Cambridge Xtreme 9,5° po řadách od spodní části směrem nahoru.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9. Pro hřebeny či nároží použijte výřezy z obdélníkových šindelů, které se přes hřeben čí nároží přehnou.
10. Pro uchycení šindelů používejte dostatečně dlouhé korozi odolné hřebíky, nejlépe kroužkované po celé délce dříku hřebíku, aby bylo zajištěno dokonalé přichycení a zamezilo se vylézání hřebíků z bednění.

9.

9.

10.

10.

Jak postupovat při odstraňování eternitu

V České republice je používání azbestu regulováno zákonem, neboť se azbest nachází na seznamu nebezpečných chemických látek. Problém nastává, pokud mechanicky porušíme eternitovou krytinu (např. nešetrným zacházením při stavebních, demoličních pracích, lámání, řezání apod.) a do ovzduší se začne uvolňovat azbest, který má karcinogenní účinky. Z tohoto důvodu je likvidace škodlivého eternitu regulována hygienickými a dalšími normami, které chrání životní prostředí i zdraví toho, kdo s touto látkou manipuluje.

Eternitovou stavbu sice můžete odstranit svépomocí, ale odpovídáte za to, že stavba bude odborně posouzena stavební dozorem, který má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby, neboli aby byl při manipulaci s azbestem přítomen stavbyvedoucí, který bude dohlížet na likvidaci (např. zajistí „kontrolované pásmo“, bude dohlížet na to, aby se eternit při manipulaci nijak nezlomil či jinak nepoškodil, opatrně se sundá a vloží do neprodyšných utěsněných obalů apod.)

Pokud se rozhodnete pro odstranění eternitu, musíte nejdříve získat stavební povolení od stavebního úřadu a ohlásit práci s azbestem na nejbližším pracovišti Krajské hygienické stanice. Na katastrálně příslušném Městském úřadu by vám na Odboru životního prostředí měli sdělit, kde je nejbližší sběrné místo tohoto odpadu. Počítejte také s tím, že za následné uložení nebezpečného odpadu na skládce musíte zaplatit.

Pokud to shrneme, práce s azbestem je náročná na přípravu a dodržení všech norem. Nejjednodušší tedy bude zaplatit si služby vyškolených klempířských či specializovaných firem, které se věnují ekologickému odstranění a likvidaci azbestu z okolí lidských sídel. Tyto firmy vám zaručí bezpečnou demontáž nebezpečného stavebního materiálu a následně ho uloží na skládku k tomu určenou.

Je šindel ta správná varianta na rekonstrukci eternitových střech?

Možná se ptáte, jestli jsou šindele to správnou volbou pro vaši střechu? Vydrží taková střecha dost dlouho? Jsou šindele nehořlavé? Budou umět šindele položit pokrývači? Nebude rekonstrukce dlouho trvat? Vyplatí se mi použít šindele nebo nějakou jinou střešní krytinu?

Šindele jsou vyrobeny z asfaltu (nejlepšího voděodolného materiálu na přírodní bázi), kamene, skelné rohože a dalších látek tak, aby zajistily dokonalou odolnost proti všem přírodním extrémům a zároveň jakkoliv nezatěžovaly střechu.

Rekonstrukce eternitové střechy rychle a levně? Jde to v 10 krocích.

Moderní asfaltové šindele z řady Cambridge nabízejí záruku v délce 25, resp. 30 let. Běžná rekonstrukce trvá 3-5 pracovních dnů. Šindele byly testovány v laboratořích na oheň, ve větrném tunelu a v dalších extrémních podmínkách, podívejte se sami - testy šindelů oheň, vítr, kroupy a jsou instalovány ročně na tisíce střech po celém světě.

Moderní šindele Cambridge minimalizují odpad a minimalizují také dodatečné náklady na úpravu konstrukce střechy, takže se ušetří spousta peněz, které by se u jiných střešních krytin „vyhodily“ oknem.

Kolik stojí dodatečné laťování na rekonstrukci eternitových střech?

Šindele se pokládají na plné dřevěné bednění. Pokud tedy odstraníte staré azbestocementové desky, můžete využít stávající bednění pro instalaci šindelů.

Pokud budete chtít položit jinou střešní krytinu, budete muset většinou instalovat dodatečné kontralaťování a laťování. To vede ke zvýšení nákladů na rekonstrukci.

Ukázka dodatečných nákladů na laťování a kontralaťování: pro příklad použijeme běžnou sedlovou střechu tvaru A o rozměrech 10x10 m, s celkovou plochou 200 m². Na takovou střechu bude potřeba instalovat cca. 240 bm kontralaťování (laťování které vede od okapů k hřebenům s rozestupy cca. 90 cm) a 670 bm laťování, které je instalováno vodorovně na kontralatě a na které se instaluje střešní krytina. Celkem tedy zhruba 900 bm latí.

Standardní cena za latě 4x6 cm je 16 Kč za bm latě. Celková cena za 900 bm metrů bude tedy 14.400 Kč. Za instalaci latí zaplatíte pokrývačům zhruba 40 Kč/m², tedy 8.000 Kč. Celkem tedy „vyhodíte“ 22.400 Kč, pokud budete používat jinou krytinu než takovou, kterou nainstalujte přímo na stávající bednění.

Co budete na rekonstrukci eternitové střechy pomocí šindelů potřebovat?

Stáhněte si jednoduchý nástroj pro výpočet materiálu na Vaši střechu. Vložením údajů o Vaší střeše Vám program vypočítá potřebné množství šindelů a veškerého příslušenství. V Katalogu výrobků naleznete bližší popis jednotlivých výrobků a jejich ceny.

Detailní návod na pokládku

Detailní návod na pokládků šindelů ke stažení zde nebo se můžete podívat na video, jak instalovat šindele na vaši střechu. Budete překvapení, jak snadno a rychle může být vaše střecha předělána.

Chcete nakoupit šindele na rekonstrukci? Najděte nejbližšího prodejce šindelů IKO.

Máte zájem o produkt CAMBRIDGE XTREME 9,5° uvedený v tomto článku?
Dosud byly šindele doporučovány pro střechy se sklonem minimálně 15° a maximálně 85°. Cambridge Xtreme překračuje minimální sklon o více než 35%!

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Mistr republiky René Andrle ambasadorem elektrokol MTF

Elektrokola MTF

Bývalý profesionální cyklista René Andrle, který získal během své sportovní kariéry titul mistra republiky a startoval...

Terminály Sazky nejsou jen o sázení. Zaplatíte fakturu, dobijete mobil

Terminály Sazky nejsou jen o sázení. Zaplatíte fakturu, dobijete mobil

Terminál společnosti Sazka je stále vnímán hlavně jako vstupenka k milionům třeba ze Sportky nebo Eurojackpotu. Některá...

Připojištění není zbytečným luxusem

Připojištění není zbytečným luxusem

Jak dobré máte autopojištění, zjistíte většinou až v okamžiku pojistné události. A to už může být pozdě. Jak tedy...

Plánujete vaše letní výlety s předstihem? Vyplatí se to!

Plánujete vaše letní výlety s předstihem? Vyplatí se to!

Sedíte od rána do večera v práci a už teď se chcete těšit na to, jak strávíte léto? Horké dny se blíží mílovými kroky....

Studuj moderní technologie a současně vydělávej na Univerzitě obrany

Studuj moderní technologie a současně vydělávej na Univerzitě obrany

Březen je ještě měsícem podávání přihlášek na vysoké školy. Jaký obor je perspektivní? Zvol si technické vzdělání na...

Další z rubriky

Kovovýroba Jihlava: Komplexní řešení ve výrobě

Kovovýroba Jihlava: Komplexní řešení ve výrobě

Začalo to dodávkami těsnění do velkých firem na Vysočině ještě během studia. Po vysoké škole se Miloš Zodl pustil do...

Vybíráte vysokou školu na poslední chvíli? Poradíme vám, na co se zaměřit

Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí atraktivní profesně orientované obory...

Vysokých škol a univerzit je v České republice velké množství a liší se v mnoha ohledech. Víte, jak se neztratit v...

Hudba pro dobrou věc. Bosch podporuje Nemocnici Jihlava

Dárcovský šek pro Infekční oddělení Nemocnice Jihlava ve výši 100 000 korun...

Populární Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou Marka Štilce prezentovala v rámci sedmého benefičního...

Najdete na iDNES.cz