Baroko a pivo na Vysočině

Komerční sdělení   0:02aktualizováno  0:02 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Letošní rok je na Vysočině ve znamení baroka, které je spojeno hlavně s osobností skvělého architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, jehož nejvýznamnějším dílem je Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou, kde Santini zakomponoval pětkovou symboliku na základě legendy o sv. Janu Nepomuckém.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou | foto: Archiv Vysočina Tourism

Kromě Santiniho staveb se Vysočina pyšní dalšími skvosty v barokním slohu. A mnohé z nich můžete spojit s ochutnávkou tradičního českého moku – piva.

Poutník na Křemešníku

Naši cestu za barokními památkami s příchutí piva začneme na rozcestí Nový Rychnov (1 km od vrcholu Křemešník), kde je možné zaparkovat auto a dál se vydat pěšky na vrchol Křemešníku. Na samotném vrcholu je vystavěn barokní areál, kterému vévodí kostel Nejsvětější Trojice, obklopený ambity a kaplemi.

Kostel Nejsvětější Trojice na vrcholu Křemešníku

Kostel Nejsvětější Trojice na vrcholu Křemešníku

Akce s barokní tematikou v roce 2017

 • 28. 5. – 1. 10. 2017
  Santiniho barokní slavnosti – Humpolec, Želiv, Horní Bobrová, Zvole, Žďár nad Sázavou, Obyčtov www.santini.cz
 • 14. – 16. 7
  Oživené židovské město doby barokní, Třebíč www.samajim.eu
 • 5. – 19. 8.
  Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Jaroměřice nad Rokytnou www.arskoncert.cz
 • 18. – 19. 8.
  Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna aneb Snoubení renesance s barokem, Telč www.telc.eu
 • 18. – 20. 8.
  Mezinárodní hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté, Moravské Budějovice www.festival-hudecek.cz
 • 2. 9. 2017
  Barokní kratochvíle na Zámku Chotěboř www.cekus.eu
Vysočina barokní

Stříbrné doly na úpatí vrchu Křemešník znamenaly ve středověku nejen místní zdroj cenného kovu, ale zasloužily se i o vznik kostela. Když prý v roce 1555 pelhřimovský měšťan Matouš Chejstovský prchal před lupiči, spadl do staré opuštěné šachty. Jako odměnu za své zachránění nechal na místě vystavět dřevěnou kapli, která se stala záhy vyhledávaným poutním místem. V letech 1651 – 1652 vznikla nová zděná kaple. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn v letech 1710 – 1720. Pokud budete mít možnost absolvovat prohlídku s průvodcem, dozvíte se zajímavosti nejen o kostele, ale i jeho okolí.

V roce 1993 byla na vrcholu Křemešníku postavena 52 m vysoká rozhledna Pípalka. Když vystoupáte 205 schodů, uvidíte jako na dlani část Českomoravské vrchoviny včetně jejího nejvyššího vrcholu Javořice. Po návštěvě rozhledny můžete navštívit zdejší restauraci a ochutnat pivo z pelhřimovského pivovaru Poutník.

Vydáte-li se dolů opačným směrem, než jste přišli, můžete cestou minout křížovou cestu, která je zakončena Božím hrobem. Na samém začátku křížové cesty narazíte také na Zázračnou studánku, ke které se pojí zajímavá pověst: „Na úpatí vrchu Křemešník se v minulosti dolovalo stříbro. Z jedné zasypané štoly vyvěrá pramen chladivé vody. Dle pověsti se zde ve třicetileté válce zastavil raněný voják, aby si umyl rány, a rány se mu rychle zhojily“.

Tato pověst dala podnět ke vzniku tohoto známého poutního místa. Zázračná voda však neteče stále, objevuje se okolo Vánoc a koncem července se ztrácí. Zdejší lidé si vypraví, že pokud teče ještě jednou na podzim, přijde válka. Podivuhodné bylo, že v letech 1938 a 1939 voda skutečně tekla. Jinak je známo, že pramen nikdy nezamrzl a tekl i při největším suchu. Podle rozborů se jedná o vodu absolutně čistou, velmi chudou na minerálie se slabou radioaktivitou a s malou příměsí stříbra.

Godšalk, Falco, Jeroným a další opaté

Dalším místem, kde můžete spojit návštěvu barokní památky s ochutnávkou piva je klášter v Želivě, který je národní kulturní památkou a významným poutním místem. Každý den v sezoně se konají prohlídky konventu kláštera s přilehlým kostelem Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Premonstrátský klášter v Želivě

Premonstrátský klášter v Želivě

Zajímavým oživením dne může být exkurze do klášterního pivovaru (každý den ve 13 hodin), kde lze ochutnat tradiční nepasterizovaná a nefiltrovaná piva s názvy podle opatů žijících v klášterech. Pokud nestihnete exkurzi do pivovaru, nemusí vám to být líto. Místní pivo můžete ochutnat také v klášterní restauraci.

Kdo chce zůstat déle a užívat si klidu a překrásné přírody v okolí kláštera, má možnost ubytování ve starobylém křídle kláštera, ve kterém přebýval samotný opat kláštera. Patříte-li mezi milovníky piva a zajímá vás nejen jeho konzumace, ale i jeho výroba, je pro vás ideálním zpestřením víkendu zážitkové vaření piva se sládkem klášterního pivovaru.

Baroko a pivovary v UNESCO městech

Dalším místem, kde můžete spojit návštěvu barokních památek s ochutnávkou místního piva je město Žďár nad Sázavou. Návštěvu města určitě začněte v bývalém cisterciáckém klášteře, dnešním zámku, který nabízí návštěvníkům celodenní zážitek - komentovanou prohlídku Po stopách Santiniho, stálou expozici Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze, naučné stezky kolem zámeckých rybníků, kavárnu či dětský koutek.

V roce 2015 bylo v areálu zámku otevřeno Muzeum nové generace, unikátní zážitková expozice s interaktivními prvky. Přízemí expozice je věnované cisterciáckému řádu a temnému středověku, první patro umožní pohled do krásného a barevného světa baroka. Až se dozvíte informace týkající se baroka a Santiniho je načase navštívit nejvelkolepější památku, kterou vytvořil Santini – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Pokud ještě nebudete mít dost Santiniho a baroka, můžete projít celou Naučnou stezku kolem Zelené hory a mimo jiné můžete vidět most se sochami světců či další Santiniho díla: hospodářský dvůr Lyra a Dolní hřbitov ve tvaru lebky. Pokud dostanete chuť na pivní mok, dát si můžete piva od Mazaného lišáka nebo piva s vtipnými názvy z pivovaru Revolta.

Zámek Žďár nad Sázavou

Zámek Žďár nad Sázavou

Město Třebíč je jedno z měst na seznamu UNESCO, kde čas plyne zvolna a historie zalitá v kamenech židovského města, náhrobcích velkého židovského hřbitova a bazilice se prolíná se současností. Zdejší židovské památky v Třebíči jsou jediné na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO mimo území Izraele.

Prohlídku města doporučujeme začít v Zadní synagoze, která má jedinečnou barokní štukovou výzdobu. Na stěnách synagogy se nachází malby, které se dochovaly z let 1706–1707 a byly malovány bez šablon. Jedná se především o starozákonní verše v hebrejštině a citáty z Talmudu. Až se dostatečně vynadíváte na synagogu a prohlédnete si přilehlý Dům Seligmanna Bauera, projděte si židovské uličky a jděte dál průchodem do areálu bývalého kláštera, dnešního zámku, kde najdete pravý skvost architektury – baziliku sv. Prokopa.

Zastihne-li vás žízeň, pokračujte dál za zámecký areál, dojdete tak k Podklášterskému pivovaru, kde nabízí celou řadu pivních speciálů.

Zadní synagoga v Třebíči

Zadní synagoga v Třebíči

Telčské náměstí, zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je krásným příkladem harmonické návaznosti baroka na renesanci. Za barokním stavitelským rozmachem v renesančním městě stála Františka Slavatová.

V polovině 17. stol. po smrti svého muže povolala do Telče jezuity, dala pro ně postavit kolej a Kostel Jména Ježíš, v němž je také pohřbena. Jezuité ve městě později založili gymnázium, hudební školu a realizovali několik rozsáhlých přestaveb. Stavební vývoj města tím byl vlastně ukončen. Stavebnímu ruchu podlehli i měšťané, a tak dnes na náměstí vidíme většinu domů s typickým renesančním podloubím a často barokními fasádami a štíty. Přímo v Telči se také nachází pivovar, který nabízí piva: Menhart, Theodor, Jakub či nealkoholickou verzi piva – Hraběnka.

Telčské náměstí je zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví...

Telčské náměstí je zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Chotěboř

Město Chotěboř patří právem k místům, kde ochutnávku piva můžete spojit s návštěvou barokního místa. V letech 1699–1702 nechal Vilém Leopold, hrabě Kinský na místě gotické tvrze postavit čtyřkřídlé sídlo italského typu, obklopující ústřední dvůr. V roce 1837 pak panství přešlo sňatkem do rukou Dobrzenských z Dobrzeni, kteří jej vlastní dodnes. Jan Václav hrabě Dobrzenský byl spoluzakladatelem Městského muzea v Chotěboři, které od roku 1952 sídlí právě v chotěbořském zámku.

Chotěboř je ideálním výchozím bodem do chráněné krajinné oblasti Železné hory a nedalekého Údolí Doubravy. Když vás překvapí žízeň, není nic jednoduššího než si dát pivo z chotěbořského pivovaru.

Zámek v Chotěboři s balustrádou

Zámek v Chotěboři s balustrádou

Jihlava

Věděli jste, že i Jihlava, co se týká baroka má co nabídnout? V centru města, na Masarykově náměstí se nachází Jezuitský klášter s kostelem sv. Ignáce, který je dominantou celého náměstí. Bývalou jezuitskou kolej s Kostelem svatého Ignáce, se seminářem svatého Michala a s gymnasiem založil v první polovině 17. století polní maršál Michal Adolf, hrabě Althan. V interiéru kostela můžete obdivovat dochovanou nástropní fresku z roku 1717, iluzivní oltář a barokní vyřezávanou kazatelnu.

V centru města můžete navštívit další, ne sice barokní zajímavosti z historie Jihlavy – Bránu Matky Boží v Jihlavě, poslední dochovanou bránu z původních pěti bran opevnění města Jihlavy či Jihlavské katakomby (podzemí), které dosahují délky až 25 km.

Co se týče pivovarů piva a pivovarů v Jihlavě, přijdete si na své. První zmínky o sladovnictví v Jihlavě pocházejí už z roku 1348, kdy král Karel IV. oznamuje jihlavskému rychtáři a celé obci, že zakazuje vaření piva ve vesnicích. Ve středověku bylo ve městě registrováno 123 právovárečných domů. Po vzoru jiných řemesel vznikl ve městě v 16. století z volného sdružení sladovníků a pivovarníků sladovnický cech.

O kvalitě jihlavského piva svědčí skutečnost, že bylo zasíláno Ladislavu Pohrobkovi, arcivévodovi Karlu Štýrskému či vídeňskému císařskému dvoru. Do 19. století se počet zdejších pivovarů snížil na čtyři a posléze v roce 1860 převzal výrobu jihlavského piva nově postavený průmyslový pivovar. Dnes se v Jihlavě se nachází dva pivovary: Radniční pivovar a Pivovar Ježek.

V Jihlavě ochutnejte zlatavý mok od Právovarečného pivovaru.

V Jihlavě ochutnejte zlatavý mok od Právovarečného pivovaru.

Další pivovary se nachází v blízkém okolí Jihlavy – např. v Uhřinovicích, Hladově či v Havlíčkově Brodě. Seznam všech pivovarů a informace k barokním památkám na Vysočině můžete najít na webu s tematickou nabídkou Kraje Vysočina: www.region-vysocina.cz/temata a www.baroknivysocina.cz.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Článek byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Mistr republiky René Andrle ambasadorem elektrokol MTF

Elektrokola MTF

Bývalý profesionální cyklista René Andrle, který získal během své sportovní kariéry titul mistra republiky a startoval...

Terminály Sazky nejsou jen o sázení. Zaplatíte fakturu, dobijete mobil

Terminály Sazky nejsou jen o sázení. Zaplatíte fakturu, dobijete mobil

Terminál společnosti Sazka je stále vnímán hlavně jako vstupenka k milionům třeba ze Sportky nebo Eurojackpotu. Některá...

Připojištění není zbytečným luxusem

Připojištění není zbytečným luxusem

Jak dobré máte autopojištění, zjistíte většinou až v okamžiku pojistné události. A to už může být pozdě. Jak tedy...

Plánujete vaše letní výlety s předstihem? Vyplatí se to!

Plánujete vaše letní výlety s předstihem? Vyplatí se to!

Sedíte od rána do večera v práci a už teď se chcete těšit na to, jak strávíte léto? Horké dny se blíží mílovými kroky....

Studuj moderní technologie a současně vydělávej na Univerzitě obrany

Studuj moderní technologie a současně vydělávej na Univerzitě obrany

Březen je ještě měsícem podávání přihlášek na vysoké školy. Jaký obor je perspektivní? Zvol si technické vzdělání na...

Další z rubriky

DNK system: osvědčený systém pro dřevostavby dodávají do celé republiky

Dřevostavby vznikají v Třebíči.

Během deseti let vývoje se z třebíčské firmy DNK system stal přední český výrobce stavebního systému pro dřevostavby. O...

SMJ začaly štěpkovat vánoční stromky v kompostárně v Henčově.

SMJ začaly dnes štěpkovat vánoční stromky na kompostárně v Henčově.

Služby města Jihlavy s.r.o. zahájily štěpkování použitých vánočních stromků. Na kompostárnu v Henčově je svezly během...

Když vás práce baví, dokážete úžasné věci

Když vás práce baví, dokážete úžasné věci

Zákazníci: „Potřebovali bychom měřit průtok směsi plynu o složení 20 % vodíku, 70 % dusíku a 10 % argonu.“ „Uměli byste...

Najdete na iDNES.cz