Doporučujeme

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů | foto: Kraj Vysočina

Personální inzerce

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů

Rada Kraje Vysočina vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací:

Informace a další požadavky naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp -> informační servis -> konkursy

  • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč,
  • Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice,
  • Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč.

Základní požadavky:

  • předpoklady pro výkon činnosti ředitelky/ředitele školy a odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • znalost školských předpisů,
  • občanská a morální bezúhonnost,
  • organizační a řídící schopnosti.

Termín pro podání přihlášek:

Přihlášky s požadovanými doklady (obálku označte slovy „Konkurs - doplňte název organizace - neotvírat“) musí být doručeny na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, 587 33 Jihlava do úterý 25. 2. 2020 do 12:00 hodin; na později doručené přihlášky nebude brán zřetel.