Doporučujeme

Jaroslav Šafarik: Ukazujeme lidem cestu k energetické nezávislosti | foto: Jaroslav Šafarik

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jaroslav Šafarik: Ukazujeme lidem cestu k energetické nezávislosti

Energeticky soběstačný dům už dávno není sci-fi, ale realita. Trendem posledních let je využívat na provoz domácnosti vlastní vyrobenou energii, ať už z fotovoltaických panelů, nebo pomocí tepelného čerpadla. Roli hraje ekonomická výhodnost a také ekologické řešení.

Jaroslav Šafarik se se svým týmem pustil do vývoje systému, který by uměl propojit solární panely s tepelným čerpadlem. Jeho firma SunnyCold na tomto nápadu pracovala deset let. Nyní patří jejich unikátní software ke špičkové světové technologii.

Vaše firma SunnyCold se věnuje výrobě hybridních fotovoltaických elektráren. Můžete nám vysvětlit, v čem jsou jiné oproti běžné fotovoltaice?

Základní rozdíl spočívá v tom, že energii, kterou si vyrobíte, ze sta procent spotřebujete vy sami. Nespotřebovaná energie z běžné fotovoltaické elektrárny se posílá do distribuční sítě. Zatímco naše hybridní fotovoltaické elektrárny si energii ukládají do baterií a uschovají si ji na dobu, kdy slunce nesvítí. To znamená, že díky bateriím využijete vlastní solární energii do posledního wattu. 

Jaroslav Šafarik: Ukazujeme lidem cestu k energetické nezávislosti

Takže večer, kdy slunce nesvítí, čerpají domácí spotřebiče elektřinu z uložených baterií...

Přesně tak, neodebíráte elektřinu z distribuční sítě, ale z vašich zásob, které vám vyrobila hybridní fotovoltaická elektrárna. Takže ji máte vlastně zadarmo.

Co se stane v případě, když nebude dostatečně svítit slunce a baterie budou vybité?

V takové situaci náš systém provoz domu nepřeruší, jen začne využívat energii ze sítě.

Jaroslav Šafarik: Ukazujeme lidem cestu k energetické nezávislosti

Jak vypadají baterie, které jsou součástí hybridní fotovoltaické elektrárny?

Jsou to lithiové baterie uzavřené v boxu. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak je to taková designová lednička o výšce 1,7 metrů. V ní jsou hybridní měniče, které mají za úkol přeměnit stejnosměrný proud ze solárních panelů na střídavý, který potřebujeme dostat do domácnosti.

Tento váš promyšlený úsporný systém jste posunuli ještě dál. V čem to spočívá?

Jsme jediný výrobce fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel v jednom systému. Zákazníkům dodáváme podle jejich přání buď samostatně hybridní fotovoltaickou elektránu a tepelné čerpadlo, nebo oba systémy propojeně. Z jedné vlastní vyrobené kW uděláme až 4,5 kW tepla. Náš chytrý systém sám reguluje a rozhoduje o tom, zda je potřeba nabíjet baterii, nebo vytápět či chladit dům. Právě tato regulace dokáže kontrolovat tepelné čerpadlo a hybridní fotovoltaickou elektrárnu tak, jak to není možné u systémů, které běžně dodávají jiní výrobci. 

Jaroslav Šafarik: Ukazujeme lidem cestu k energetické nezávislosti

Pro jaké typy domů je váš energetický úsporný systém využitelný?

Naše zařízení jsou určena nejen pro novostavby, ale umíme je aplikovat i na již postavené domy. Šetří peníze nejen domácnostem v rodinných domech, ale také firmám v jejich kancelářích, není problém náš systém instalovat i do rozsáhlých prostor, jako jsou třeba obchodní centra.

Majitelé domů chtějí mít své obydlí pod kontrolou, a to i na dálku. Je to možné?

Samozřejmě. Zákazníci používají naši aplikaci, ve které přehledně vidí, kolik právě jejich dům vyrábí a spotřebovává energie, do jaké míry má nabité baterie. Pohodlně a odkudkoliv si mohou uživatelé nastavit teplotu vody, teploty v místnostech. Umíme také řídit další okruhy, například vytápění bazénu. Pokud si zákazník plánuje pořídit elektromobil nebo ho už vlastní, máme vlastní dobíjecí stanci, která komunikuje s naším systémem a díky tomu v aplikaci vidí, za jak dlouho bude mít například elektromobil nabitý z energie vyrobené solárními panely. 

Jaroslav Šafarik: Ukazujeme lidem cestu k energetické nezávislosti

Kolik domů nebo objektů má instalovaný váš systém?

V současné době je to přes dvě stě padesát domů. Zájem se postupně zvyšuje. Souvisí to jednak se současným trendem decentralizace výroby elektřiny, ale také s podporou výroby energie z obnovitelných zdrojů. Neméně důležitou roli hraje vlastní vnímání lidí k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Prozradíte nám, jakou máte vizi v této oblasti do budoucna a na čem nyní pracujete?

Aktuálně pracujeme na tom, abychom měli jednotlivá zřízení propojená v jednom cloudu. Mojí vizí je, abychom dokázali spojovat zařízení v jeden celek, protože díky tomu se otevírají další nové možnosti. Představte si, že máme jednu fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 5 kW s kapacitou 10 kWh, to je sice málo, ale pokud těchto zařízení bude 250 spojených v jeden celek, můžeme s tím už velmi dobře regulovat distribuční síť. Když bude například přetok v síti, my tuto informaci zpracujeme a budeme moci nabít baterie nebo sepnout tepelné čerpadlo. A bude to fungovat i naopak, když bude energie málo, budeme moci určitá zařízení vypnout.

Připravujeme ještě jednu novinku. Brzy spustíme unikátní tarif pro zákazníky. Spojujeme se totiž s dodavateli energie z obnovitelných zdrojů. V případě, kdy zákazník nebude mít vlastní vyrobenou energii, tak mu budeme garantovat, že ta, kterou odebere z distribuční sítě, bude vyrobena jinou výrobnou v systému či jiným obnovitelným zdrojem. Zákazník tak bude vždy spotřebovávat energii pouze z obnovitelných zdrojů.

Více na www.sunnycold.cz.