Doporučujeme

Robotické třídění extrudovaných chlebíčků

Robotické třídění extrudovaných chlebíčků | foto: B:TECH, a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Epidemie přišla nečekaně, české výrobní podniky z ní ale mohou těžit

Epidemie COVID-19 zapříčinila výpadek lidské síly a částečné nebo někde i úplné zastavení výroby. Některé podniky v důsledku ztrát reagují na tuto situaci pozastavením nebo odložením investičních akcí. Podniky teď musí ustát ještě vetší tlak na optimalizaci svých výrobních nákladů.

Český výrobní průmysl bude mít u spotřebitelů podporu

Epidemie nás prověřuje, české výrobní podniky z ní ale nakonec mohou těžit. Průzkumy ukazují, že spotřebitelé je podpoří. Situace zapříčinila výpadek lidské síly a částečné nebo někde i úplné zastavení výroby. Některé podniky v důsledku ztrát reagují na tuto situaci pozastavením nebo odložením investičních akcí. Musí teď ustát ještě větší tlak na optimalizaci svých výrobních nákladů. Na druhou stranu ovšem tato situace způsobila vlnu podpory a preferencí českých produktů. Na schopnost uspokojit tuto zvýšenou poptávku je nyní třeba svoje výrobní provozy připravit. „Nejvíce poptávek na robotizaci k nám nyní směřuje z oblasti zpracovatelského průmyslu, který právě díky této spotřebitelské náladě prognózuje růst,“ říká Ing. Pavel Komzák, obchodní ředitel B:TECH, a.s. 

Robotické aplikace kromě flexibility přinášejí další možnosti zvyšování výrobního potenciálu

Zvýšit svůj výrobní potenciál mohou tyto podniky nejenom prostřednictvím nových investičních akcí v oblasti automatizace a robotizace. Častou službou, která může zvýšit efektivitu provozu již instalovaných technologií, je například zrychlování robotů. Ušetřit provozní náklady můžete například pomocí automatické kalibrace průmyslových robotů. Autokalibrace ušetří spoustu času a minimalizuje prostoje, nepotřebujete k ní programátora, jehož čas není zadarmo. Je vhodná zejména pro aplikace vyžadující velkou přesnost a časté seřízení. Zvyšují se ale také poptávky na odborná školení údržby nebo outsourcing pravidelné údržby a servisu technologií.

Robotická manipulace PICK & PLACE

Jedna z činností, která je často nahrazována pomocí automatizovaných nebo robotických linek, je kontrola produktu a manipulace s ním. Výhodou robotického řešení je možnost následné úpravy funkce robotů v případě změny technologického postupu nebo parametrů výsledného výrobku (jeho balení, hmotnosti a podobně).

5 robotů na lovu

Příkladem takové aplikace je robotická linka na třídění extrudovaných chlebíčků, kterou jsme dokončili v letošním roce. Využívá technologie 3D scanneru pro identifikaci a kontrolu produktů. Ty pak následně sbírá pomocí pěti scara robotů a skládá je pro balení. 

Lidská ruka je zázrak, ale pro některé činnosti je jí škoda

Ukázalo se, že při této konkrétní úloze roboty nejsou rychlejší než dokonalá a zkušená lidská ruka manipulantek. Stále ještě existuje řada činností, které zatím technika plnohodnotně nahradit nedokáže. Hlavním důvodem pro robotizaci této úlohy ovšem nebyla rychlost, ale plynulý provoz a prevence zastavení linky s ohledem na navazující technologie.

Robotizace je vhodná pro automatizaci fyzicky náročných, rutinních a mechanických činností nebo takových, které vyžadují nepřerušovanou práci či velkou přesnost, která je zase výsadou robota. Zkušených pracovníků je nedostatek. Robotizace řady činností jim otevírá příležitost ke změně pracovního zařazení. To pro ně bývá často mnohem zajímavější a navíc při něm mohou uplatnit přidanou hodnotu lidské práce.

Následující video představuje další z možných automatizačních úloh, tentokráte z prostředí mlékárenského průmyslu. Jedná se o robotické míchání sýřeniny.

Epidemie přišla nečekaně, české výrobní podniky z ní ale mohou těžit