Jak připravit vašeho předškoláka na zápis

  7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Období zápisů do první třídy základní školy je tu. Víte, jak na ně svého budoucího prvňáčka připravit a co vás tam čeká?

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jak připravit vašeho předškoláka na zápis | foto: BAAGL

Pokud vyrážíte na zápis i se svou ratolestí (není nezbytně nutné, aby dítě bylo přítomné, ale je to doporučováno – v září pak nemusí mít takové obavy z neznámého prostředí a lidí), má zápis dvě části – formální a motivační.

Během formální části požádáte o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předložíte potřebné dokumenty. Ideálně už s sebou mějte předvyplněnou žádost o přijetí podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte. Pokud ji budete vyplňovat až na místě, pak je potřeba, aby byli u zápisu oba rodiče. Dále si připravte rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Potom následuje motivační část, při které učitel zjistí úroveň dovedností a znalostí dítěte. Toho není vůbec potřeba se bát, rozhodně se nejedná o žádné „přijímačky“, můžete maximálně na jeho konci dostat nějaká doporučení, co ještě před nástupem do školy vypilovat a na co se soustředit.

K tomuto účelu vydalo ministerstvo školství Desatero pro rodiče předškolního věku, které obsahuje vše, co by dítě mělo před nástupem do školy zvládat. Najdete ho na jeho webu, zde jen ve zkratce:

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
  9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
  10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Pokud chcete pro své dítě požádat o odložení školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Doporučujeme si na stránkách školy stáhnout a vyplnit žádost o odklad dopředu. Kromě ní budete také potřebovat posudek z pedagogicko-psychologické poradny, od odborného lékaře či psychologa.

Nástup svého dítěte do školy můžete odložit o rok, nejdéle ale do zahájení školního roku, ve kterém dosáhne osmi let.

Jak připravit vašeho předškoláka na zápis

Svému dítku zkuste tento den co nejvíce zpříjemnit, přece jen vstupuje do nového prostředí, setká se s neznámými lidmi. Právě zápis může rozhodnout, zda bude do školy chodit rádo či ne. Usnadnit mu to můžete např. i tím, že už k zápisu půjde se školní aktovkou, penálem, psacími potřebami, a může se tak pochlubit, jak je připravené. Výběr školní aktovky rozhodně nepodceňujte, protože je to první zavazadlo, které vaše dítě bude pravidelně nosit. Mělo by být kvalitní, ergonomické a lehké, aby si váš školák neničil záda, samozřejmostí by měly být bezpečnostní prvky. 

Velký výběr aktovek a dalších školních nezbytností najdete na stránkách české značky BAAGL www.baagl.cz, kde nyní k nákupu školního setu získáte zdarma knížku pohádek pro začínající čtenáře.

Jak připravit vašeho předškoláka na zápis