Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Jak řešit erozi, lokální povodně nebo sucho?

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Naše krajina prošla v průběhu 20. století zásadní proměnou. Došlo k zintenzivnění zemědělského hospodaření, odvodňování a scelování pozemků, regulaci toků, rozšiřování zástavby, změně skladby lesa ...

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Projevy eroze po vydatných deštích | foto: Jana Uhrová

V důsledku těchto necitlivých zásahů a v kombinaci s možnými účinky klimatické změny došlo a stále dochází k negativním projevům povodní a hydrologického sucha jako jsou: zabahňování vodních toků a nádrží, splachy ornice do intravilánu obcí, škody na majetku, snižování úrodnosti zemědělské půdy, těžebně dopravní eroze na lesní půdě, snižování hladiny podzemní vody a rozšiřování oblastí ohrožených suchem.

Náprava těchto nevhodných zásahů potrvá řadu let a půjde de facto o určitou „rekonstrukci“ krajiny. Ta by měla být zaměřena mj. na nastavení optimálního vztahu vodního režimu a struktury krajiny, a proto vyžaduje komplexní přístup a využití vícestupňové optimalizace navrhování opatření.

Jedná se o účelné propojení různých typů opatření do jedné funkční soustavy zaměřené na zvýšení akumulace vody v krajině, snížení kulminačních průtoků při povodních a snížení erozního smyvu ze zemědělské i lesní půdy. Uplatněním uvedeného komplexního přístupu dojde ke snížení škod na majetku i na životním prostředí a k finančním úsporám.

Příkop - ochrana obce (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.)

Příkop - ochrana obce (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.)

Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření představují jeden z přístupů ke komplexnímu řešení výše uvedených problémů. V zemědělsky využívané krajině se jedná o opatření, která slouží především k ochraně půdy před erozí tím, že dochází ke zmenšování půdních bloků, na kterých se hospodaří jednotným způsobem.

Především na svažitých pozemcích by měly vznikat meze, příkopy (popř. mělké verze příkopů tzv. průlehy) aj. propojené do funkční zelené kostry krajiny. Vlivem těchto opatření se pak sníží povrchový odtok z pozemků při intenzivních srážkách a také objem odnášené vrstvy humusu. Je třeba mít stále na paměti, že úrodná půda se tvoří desítky, ba i stovky let a lze ji těžko něčím nahradit. Při nevhodném hospodaření na pozemcích končí tato půda ve vodních tocích nebo nádržích. Její odtěžení je finančně náročné a navíc často, díky intenzivnímu hospodaření pomocí průmyslových hnojiv (produkce chlévské mrvy či hnoje se za současných dotačních podmínek příliš nevyplácí) obsahují sedimenty v tocích a nádržích nadlimitní koncentrace znečišťujících látek a tak končí na skládkách jako odpad.

Svodný průleh (autor: Jana Uhrová)

Svodný průleh (autor: Jana Uhrová)

Komplexní návrh výše zmiňovaných opatření v různé míře podrobnosti pro celou republiku je výstupem projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice, financovaného z Operačního programu Životní prostředí, jehož hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Uvedený projekt nabízí komplexní a propojený systém opatření, který bude mít za následek synergii účinků celé řady navržených opatření a smysluplné využívání finančních prostředků. Na základě výstupů projektu bude možné realizovat pouze taková opatření, u nichž by byla dopředu známa jejich předpokládaná účinnost (protipovodňová i environmentální). Výstupy projektu jsou široké veřejnosti k dispozici prostřednictvím prezentačního portálu, který je přístupný na adrese http://vodavkrajine.cz/.

Autor: Pavla Štěpánková

Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Stoly s centrální nohou jsou zajímavé i praktické

Stoly s centrální nohou jsou zajímavé i praktické

Stůl se čtyřmi nohami najdeme v každém domě. Buďte hraví a originální! Představujeme vám stoly s centrální nohou, které...

Jak si poradit s podzimním úklidem zahrady?

Jak si poradit s podzimním úklidem zahrady?

Chcete mít zahradu před zimou uklizenou stejně dobře jako obývací pokoj v neděli odpoledne? Poradíme vám, jak si s tím...

Dá se při zařizování interiéru spolehnout na jediného partnera?

Luxusní prémiová kuchyně a sestava skříní HANÁK FOTO: HANÁK NÁBYTEK

A kde ho najít? Vyhněte se stresu, ztrátě času i špatným rozhodnutím a najměte jednoho spolehlivého dodavatele. Obraťte...

Značka Strongbow osvěží město Brno

Značka Strongbow osvěží město Brno

V rámci kampaně značky Strongbow „Osvěž město jablky“ bylo možné hlasovat pro město, ve kterém bude uspořádána cider...

Sledujte Tipsport extraligu na TV Tipsport a získejte zdarma 150 Kč

Sledujte Tipsport extraligu na TV Tipsport a získejte zdarma 150 Kč

Tipsport extraliga se už zase blíží! 14 týmů, 52 kol, 364 zápasů v základní části a elektrizující bitvy v play off....

Další z rubriky

Značka Strongbow osvěží město Brno

Značka Strongbow osvěží město Brno

V rámci kampaně značky Strongbow „Osvěž město jablky“ bylo možné hlasovat pro město, ve kterém bude uspořádána cider...

Dorotheum představí Reynkovy grafiky, jež se po letech vrací do Česka

Bohuslav Reynek: Návrat / Retour, Pieta s růžemi, suchá jehla s monotypem

Aukční dům Dorotheum otevře podzimní sezónu ve velkém stylu. Pouhý rok po úspěšném projektu Bohuslav Reynek 99+1 zahájí...

Univerzita přesně k vašim službám

Univerzita přesně k vašim službám

Je statisticky dokázáno, že čím má člověk vyšší vzdělání, tím pravděpodobně najde lepší uplatnění. Dnes je na trhu...

Najdete na iDNES.cz