Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Jak řešit erozi, lokální povodně nebo sucho?

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00
Naše krajina prošla v průběhu 20. století zásadní proměnou. Došlo k zintenzivnění zemědělského hospodaření, odvodňování a scelování pozemků, regulaci toků, rozšiřování zástavby, změně skladby lesa ...

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Projevy eroze po vydatných deštích | foto: Jana Uhrová

V důsledku těchto necitlivých zásahů a v kombinaci s možnými účinky klimatické změny došlo a stále dochází k negativním projevům povodní a hydrologického sucha jako jsou: zabahňování vodních toků a nádrží, splachy ornice do intravilánu obcí, škody na majetku, snižování úrodnosti zemědělské půdy, těžebně dopravní eroze na lesní půdě, snižování hladiny podzemní vody a rozšiřování oblastí ohrožených suchem.

Náprava těchto nevhodných zásahů potrvá řadu let a půjde de facto o určitou „rekonstrukci“ krajiny. Ta by měla být zaměřena mj. na nastavení optimálního vztahu vodního režimu a struktury krajiny, a proto vyžaduje komplexní přístup a využití vícestupňové optimalizace navrhování opatření.

Jedná se o účelné propojení různých typů opatření do jedné funkční soustavy zaměřené na zvýšení akumulace vody v krajině, snížení kulminačních průtoků při povodních a snížení erozního smyvu ze zemědělské i lesní půdy. Uplatněním uvedeného komplexního přístupu dojde ke snížení škod na majetku i na životním prostředí a k finančním úsporám.

Příkop - ochrana obce (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.)

Příkop - ochrana obce (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.)

Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření představují jeden z přístupů ke komplexnímu řešení výše uvedených problémů. V zemědělsky využívané krajině se jedná o opatření, která slouží především k ochraně půdy před erozí tím, že dochází ke zmenšování půdních bloků, na kterých se hospodaří jednotným způsobem.

Především na svažitých pozemcích by měly vznikat meze, příkopy (popř. mělké verze příkopů tzv. průlehy) aj. propojené do funkční zelené kostry krajiny. Vlivem těchto opatření se pak sníží povrchový odtok z pozemků při intenzivních srážkách a také objem odnášené vrstvy humusu. Je třeba mít stále na paměti, že úrodná půda se tvoří desítky, ba i stovky let a lze ji těžko něčím nahradit. Při nevhodném hospodaření na pozemcích končí tato půda ve vodních tocích nebo nádržích. Její odtěžení je finančně náročné a navíc často, díky intenzivnímu hospodaření pomocí průmyslových hnojiv (produkce chlévské mrvy či hnoje se za současných dotačních podmínek příliš nevyplácí) obsahují sedimenty v tocích a nádržích nadlimitní koncentrace znečišťujících látek a tak končí na skládkách jako odpad.

Svodný průleh (autor: Jana Uhrová)

Svodný průleh (autor: Jana Uhrová)

Komplexní návrh výše zmiňovaných opatření v různé míře podrobnosti pro celou republiku je výstupem projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice, financovaného z Operačního programu Životní prostředí, jehož hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Uvedený projekt nabízí komplexní a propojený systém opatření, který bude mít za následek synergii účinků celé řady navržených opatření a smysluplné využívání finančních prostředků. Na základě výstupů projektu bude možné realizovat pouze taková opatření, u nichž by byla dopředu známa jejich předpokládaná účinnost (protipovodňová i environmentální). Výstupy projektu jsou široké veřejnosti k dispozici prostřednictvím prezentačního portálu, který je přístupný na adrese http://vodavkrajine.cz/.

Autor: Pavla Štěpánková

Autor:

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Jak vidí sázkaři volby prezidenta? Tipér Sequential míří na 518 000 Kč

Jak vidí sázkaři volby prezidenta? Tipér Sequential míří na 518 000 Kč!

Po pěti letech jsou tady opět volby prezidenta republiky. Hned osm uchazečů se utká v prvním kole a pokud nikdo nezíská...

Nepoťte se při výběru sauny, ale až v ní. Naučte se poznat kvalitu

Nepoťte se při výběru sauny, ale až v ní. Naučte se poznat kvalitu

Při koupi domácí sauny máte před sebou vidinu nerušené pohody a ozdravného pocení. Potit se však často začnete už u...

Hubnutí: malé změny přináší velké výsledky

Hubnutí: malé změny přináší velké výsledky

Zdravý životní styl patří v posledních letech mezi horká témata. Denně vycházejí články o tom, jaký výživový směr je...

Sledujte Australian Open na TV Tipsport živě a vsaďte si!

Sledujte Australian Open na TV Tipsport živě a vsaďte si!

Je tady první sportovní vrchol roku! V Melbourne probíhá 106. ročník Australian Open, který od začátku až po finále...

Ve znovuotevřeném domě Brouk a Babka najdete nový obchod SNOWBITCH

Ve znovuotevřeném domě Brouk a Babka najdete nový obchod SNOWBITCH

Hledáte kvalitní snowboardové nebo skate oblečení? Pak vás určitě potěší, že se brzy v libereckém obchodním domě Brouk...

Další z rubriky

Podpora růstu vlasů? Skvělé výsledky nabízí aplikace krevní plazmy

Podpora růstu vlasů? Skvělé výsledky nabízí aplikace krevní plazmy

Ošetření krevní plazmou je jedním z mála skutečně účinných, trvalých a cenově dostupných zákroků na podporu růstu...

El Clásico na vlastní oči. Dokáže Real zastavit rozjetou Barcelonu?

El Clásico na vlastní oči: Dokáže Real zastavit rozjetou Barcelonu?

Zhlédnout ta nejkvalitnější fotbalová utkání je snem nejen mnohých mužů. V minulosti to byl problém, jelikož nebylo...

Ve znovuotevřeném domě Brouk a Babka najdete nový obchod SNOWBITCH

Ve znovuotevřeném domě Brouk a Babka najdete nový obchod SNOWBITCH

Hledáte kvalitní snowboardové nebo skate oblečení? Pak vás určitě potěší, že se brzy v libereckém obchodním domě Brouk...

Najdete na iDNES.cz