Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Jak řešit erozi, lokální povodně nebo sucho?

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Naše krajina prošla v průběhu 20. století zásadní proměnou. Došlo k zintenzivnění zemědělského hospodaření, odvodňování a scelování pozemků, regulaci toků, rozšiřování zástavby, změně skladby lesa ...

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Projevy eroze po vydatných deštích | foto: Jana Uhrová

V důsledku těchto necitlivých zásahů a v kombinaci s možnými účinky klimatické změny došlo a stále dochází k negativním projevům povodní a hydrologického sucha jako jsou: zabahňování vodních toků a nádrží, splachy ornice do intravilánu obcí, škody na majetku, snižování úrodnosti zemědělské půdy, těžebně dopravní eroze na lesní půdě, snižování hladiny podzemní vody a rozšiřování oblastí ohrožených suchem.

Náprava těchto nevhodných zásahů potrvá řadu let a půjde de facto o určitou „rekonstrukci“ krajiny. Ta by měla být zaměřena mj. na nastavení optimálního vztahu vodního režimu a struktury krajiny, a proto vyžaduje komplexní přístup a využití vícestupňové optimalizace navrhování opatření.

Jedná se o účelné propojení různých typů opatření do jedné funkční soustavy zaměřené na zvýšení akumulace vody v krajině, snížení kulminačních průtoků při povodních a snížení erozního smyvu ze zemědělské i lesní půdy. Uplatněním uvedeného komplexního přístupu dojde ke snížení škod na majetku i na životním prostředí a k finančním úsporám.

Příkop - ochrana obce (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.)

Příkop - ochrana obce (zdroj: VÚV TGM, v.v.i.)

Přírodě blízká protipovodňová a protierozní opatření představují jeden z přístupů ke komplexnímu řešení výše uvedených problémů. V zemědělsky využívané krajině se jedná o opatření, která slouží především k ochraně půdy před erozí tím, že dochází ke zmenšování půdních bloků, na kterých se hospodaří jednotným způsobem.

Především na svažitých pozemcích by měly vznikat meze, příkopy (popř. mělké verze příkopů tzv. průlehy) aj. propojené do funkční zelené kostry krajiny. Vlivem těchto opatření se pak sníží povrchový odtok z pozemků při intenzivních srážkách a také objem odnášené vrstvy humusu. Je třeba mít stále na paměti, že úrodná půda se tvoří desítky, ba i stovky let a lze ji těžko něčím nahradit. Při nevhodném hospodaření na pozemcích končí tato půda ve vodních tocích nebo nádržích. Její odtěžení je finančně náročné a navíc často, díky intenzivnímu hospodaření pomocí průmyslových hnojiv (produkce chlévské mrvy či hnoje se za současných dotačních podmínek příliš nevyplácí) obsahují sedimenty v tocích a nádržích nadlimitní koncentrace znečišťujících látek a tak končí na skládkách jako odpad.

Svodný průleh (autor: Jana Uhrová)

Svodný průleh (autor: Jana Uhrová)

Komplexní návrh výše zmiňovaných opatření v různé míře podrobnosti pro celou republiku je výstupem projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice, financovaného z Operačního programu Životní prostředí, jehož hlavním řešitelem byl Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Uvedený projekt nabízí komplexní a propojený systém opatření, který bude mít za následek synergii účinků celé řady navržených opatření a smysluplné využívání finančních prostředků. Na základě výstupů projektu bude možné realizovat pouze taková opatření, u nichž by byla dopředu známa jejich předpokládaná účinnost (protipovodňová i environmentální). Výstupy projektu jsou široké veřejnosti k dispozici prostřednictvím prezentačního portálu, který je přístupný na adrese http://vodavkrajine.cz/.

Autor: Pavla Štěpánková

Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Sledujte šlágr jara Plzeň – Sparta živě na TV Tipsport a vsaďte si

Sledujte šlágr jara Plzeň – Sparta živě na TV Tipsport a vsaďte si

Kdo zvládne lépe šlágr jara? Sázkaři věří spíš Spartě a Plzeň tak bude po dlouhé době v neděli v roli outsidera....

Víte, kde se najíst kvalitně, rozmanitě, bez čekání a každý den jinak?

nabídka bistra

Český řetězec supermarketů a bister DELMART otevřel koncem ledna novou pobočku v obchodním centru Quadrio na Národní...

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Nejjednodušší cestou, jak v současné době rostoucích cen elektřiny uspořit, je najít si vhodnou alternativu. Tedy...

Ideální čas proměnit váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

Ideální čas proměnit Váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

S příchodem jara nastává čas změn a nových začátků. Napadlo vás ale, že by změna vaší roky opotřebované koupelny mohla...

Keramika Soukup: rodinné impérium zrozené z vize a houževnatosti

Jak Český chřest obnovil tradici „buržoazní“ zeleniny

Příběh Keramiky Soukup připomíná „americký sen“. Jejímu majiteli se podařilo vybudovat prosperující podnik navzdory...

Další z rubriky

Víte, kde se najíst kvalitně, rozmanitě, bez čekání a každý den jinak?

nabídka bistra

Český řetězec supermarketů a bister DELMART otevřel koncem ledna novou pobočku v obchodním centru Quadrio na Národní...

Z e-shopu mizí tuny ořechů i ovoce. Značka GRIZLY táhne tisíce zákazníků

Olomoucká firma GRIZLY.cz vsadila před čtyřmi lety na zdravý životní styl.

Internetový nákup zákazníky v Česku baví. Je totiž pohodlný a šetří čas. Boom nakupování po síti zažívá nyní i...

Jan Nedvěd osvěžil hudební scénu, jak se mu to podařilo?

Jan Nedvěd - foto Adam Pavlíček

Na hudební scéně se objevila mladá krev. Hudební label Mad Baker Music, který se dostal do podvědomí především díky...

Najdete na iDNES.cz