Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Jak mění nový celní kodex Unie pravidla pro použití souborné jistoty?

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Počátkem května letošního roku vešel v platnost celní kodex Unie a jeho prováděcí předpisy. O rozsáhlých změnách, které přinesl, jsme si povídali s Ivetou Hofmannovou, Chief Underwriter Financial Risks ze společnosti Surety partners.

Jak mění nový celní kodex Unie pravidla pro použití souborné jistoty? | foto: Surety partners, s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Mění nový celní kodex Unie pravidla a podmínky používání souborné jistoty, případně zproštění od zajištění celního dluhu?
Pravidla zavedená od 1. 5. 2016 novým celním kodexem Unie a jeho prováděcími předpisy zcela mění podmínky používání souborné jistoty v celním řízení. Byla přenesena pravidla specifikovaná různým způsobem na národní úrovni v jednotlivých členských státech, včetně České republiky, na evropskou úroveň a zároveň je sjednotila.

Jaká je nejzásadnější změna v oblasti zajištění celního dluhu?
Nejzásadnější změnou je sledování plné výše skutečného nebo možného celního dluhu v rámci referenční částky souborné jistoty. Dosavadní způsob používaný do 30. 4. 2016 založený na sledování pouze poměrné částky možného celního dluhu, která byla stanovena v rámci jednotlivých povolení například režimů s hospodářským účinkem a dočasného uskladnění a která se mnohdy pohybovala v řádu jednotek nebo výjimečně desítek procent skutečné výše celního dluhu, se zcela mění.

Držitel zvláštního celního režimu, jako je uskladňování v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk, dočasné použití nebo konečné užití, nebo držitel povolení uskladňování v celním skladu musí počítat s tím, že je povinen sledovat plnou výši možného celního dluhu, který zahrnuje clo, daň z přidané hodnoty a případně další daně a poplatky, v rámci čerpání referenční částky souborné jistoty. Tato podmínka vyústí v požadavek na stanovení podstatně vyšší referenční částky souborné jistoty, která v konečném důsledku bude násobně vyšší než výše referenční částky používaná do 30. 4. 2016. Hospodářské subjekty musí s touto novou situací počítat a v dostatečném předstihu se na ni připravit, přestože povolení používání souborných jistot vydaná před do 30. 4. 2016 platí s jistým časovým omezením i po 1. 5. 2016.

Co znamená možné mezinárodní použití souborných jistot a jaké z toho plynou důsledky?
Velice zásadní změnou je umožnění použití souborné jistoty určené pro režim volný oběh nebo pro zvláštní celní režimy na mezinárodní úrovni. Držitel této jistoty si může zvolit kromě tuzemska ještě jeden či více členských států EU nebo dokonce všechny členské státy EU, ve kterých je možno tuto soubornou jistotu pro zmíněné celní režimy použít. Podobná možnost je známá a používaná pro souborné jistoty platné pro režim tranzitu Unie či společného tranzitního režimu, kdy je tato jistota povinně platná ve všech členských státech EU.

Do doby než bude vytvořen v jednotlivých členských státech systém řízení jistot, který bude schopný zajistit sledování čerpání referenční částky bez ohledu na to, ve kterém členském státě EU byla souborná jistota použita, musí držitel souborné jistoty stanovit výše jednotlivých podílů referenční částky souborné jistoty platné pro jednotlivé členské státy. Tyto výše jednotlivých podílů jsou vzájemně sdělovány mezi členskými státy a jejich stávající národní systémy budou sledovat nepřekročení těchto podílů. Pojišťovna vystupující v postavení ručitele, kterou zastupuji na českém trhu, je na tyto nové požadavky připravena a umožní poskytnutí ručení i do jiných členských států EU.

Při této příležitosti je nutné ještě zmínit jednu změnu v oblasti mezinárodních záruk pro režim tranzitu a společný tranzitní režim, kterou přinesl nový celní kodex Unie a jeho prováděcí předpisy, a ta se týká zrušení zvláštních souborných jistot pro vybrané citlivé a rizikové zboží. Původní souborné jistoty pro režim tranzitu pro citlivé a rizikové zboží uvedené v původní příloze 44C prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství zůstávají v platnosti do jejich přehodnocení, nejdéle však do 30. 4. 2019, a mohou být použity na všechno zboží propouštěné do režimu tranzitu. Nicméně, souborná jistota pro vybrané citlivé a rizikové zboží může být kdykoliv ze strany uživatele jistoty vypovězena a případně by mohla být referenční částka u souborné jistoty pro jiné než citlivé a rizikové zboží navýšena.

Jaké povinnosti plynou pro držitele souborné jistoty ze sledování referenční částky?
Další významnou změnou je skutečnost, že držitel souborné jistoty je povinen sledovat čerpání referenční částky souborné jistoty s cílem zabránit jejímu překročení, přičemž celní orgány jsou povinny v tomto případě sledovat čerpání referenční částky pouze formou auditu. Budoucí držitel souborné jistoty musí specifikovat například v záruční listině souborné jistoty jednotlivé výše podílů na celkové výši referenční částky souborné jistoty, které jsou určeny pro jednotlivé zvláštní celní režimy, případně pro jednotlivé způsoby propuštění zboží do režimu volný oběh.

Povinnost držitele souborné jistoty neustále sledovat čerpání referenční částky souborné jistoty je daleko striktnější v porovnání s povinností stanovenou celním orgánům. A v konečném důsledku bude znamenat, že se držitel souborné jistoty nebude moci stoprocentně spolehnout na informace poskytované z celního systému pro sledování jistot. Bohužel to v konečném důsledku může vyústit v nutnost vyčlenit v rámci firmy osobu, která bude odpovědná za neustálé sledování čerpání referenční částky souborné jistoty.

Zatím jsme hovořili o souborných jistotách, ale co se připravuje v oblasti zproštění od zajištění celního dluhu nebo u souborných jistot se sníženou zaručenou částkou?
Zproštění od zajištění celního dluhu, tzn. souborná jistota s nulovou zaručenou částkou, může být použito pro zajištění možných celních dluhů u zvláštních celních režimů. Na první pohled se může zdát, že se jedná o ideální řešení z pohledu firmy, ale i zde jsou definována jasná a striktní kritéria. Předně toto povolení je podmíněno tím, že žadatel je zároveň držitelem certifikátu Oprávněného hospodářského subjektu pro oblast zjednodušení, a dále, že má dostatečné prostředky, aby mohl vzniklý celní dluh kdykoli uhradit. U této podmínky mohou některé firmy narazit, protože výsledek jejich finanční analýzy nedosáhne potřebné výše referenční částky Zproštění od zajištění celního dluhu.

Pro tento případ máme připraveno řešení v podobě pojistné smlouvy, která by byla zahrnuta do zpracování finanční analýzy a její výsledek by ovlivnila tím způsobem, že by došlo k jejímu navýšení. Tím může dojít i k navýšení referenční částky Zproštění od zajištění celního dluhu. Obdobný problém a adekvátní řešení může nastat v případě, kdy firma žádá o schválení souborné jistoty se sníženou zaručenou částkou. Tento nový produkt nabízený pojišťovnou, kterou zastupuji na českém trhu, a navázaný na Zproštění od zajištění celního dluhu nebo na soubornou jistotu se sníženou zaručenou částkou, pomůže řešit možné problémy s vysokou hodnotou požadované referenční částky, do jejíž výše se nyní promítá plná výše skutečného nebo možného celního dluhu.

Surety partners

Jak mění nový celní kodex Unie pravidla pro použití souborné jistoty?

Jak mění nový celní kodex Unie pravidla pro použití souborné jistoty?

Společnost Surety partners, s.r.o. poskytuje svým klientům komplexní servis v oblasti zajištění a pojištění finančních záruk. Zabývá se zejména zajištěním a pojištěním záruky za celní dluh, záruky za spotřební daň a různými druhy smluvních záruk.

Více informací najdete na www.suretypartners.cz.

Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Nová platební metoda v kryptoměně Bitcoin

Nová platební metoda v kryptoměně Bitcoin

Společnost Pražská plynárenská se od června zařadila mezi společnosti, které se nebojí využívat nové technologie a svým...

Dá se při zařizování interiéru spolehnout na jediného partnera?

Luxusní prémiová kuchyně a sestava skříní HANÁK FOTO: HANÁK NÁBYTEK

A kde ho najít? Vyhněte se stresu, ztrátě času i špatným rozhodnutím a najměte jednoho spolehlivého dodavatele. Obraťte...

Jak si poradit s podzimním úklidem zahrady?

Jak si poradit s podzimním úklidem zahrady?

Chcete mít zahradu před zimou uklizenou stejně dobře jako obývací pokoj v neděli odpoledne? Poradíme vám, jak si s tím...

Dáváte školákům kapesné? Odbornice radí, jak na to

Dáváte školákům kapesné? Odbornice radí, jak na to

Se začátkem školního roku vyvstává ve většině rodin se školáky otázka kapesného. Měly by děti dostávat svoje peníze,...

Sledujte Tipsport extraligu na TV Tipsport a získejte zdarma 150 Kč

Sledujte Tipsport extraligu na TV Tipsport a získejte zdarma 150 Kč

Tipsport extraliga se už zase blíží! 14 týmů, 52 kol, 364 zápasů v základní části a elektrizující bitvy v play off....

Další z rubriky

Dřevěné podlahy QUICK.STEP PARQUET jsou krásné a odolné

Dřevěné podlahy QUICK.STEP PARQUET jsou krásné a odolné

Dopřejte svému domovu kvalitní dřevěné třívrstvé podlahy QUICK.STEP PARQUET z masivního dřeva, které jsou optimálně...

Firma ČSAD Střední Čechy uvedla do provozu další nové autobusy

Firma ČSAD Střední Čechy uvedla do provozu další nové autobusy

V dubnu tohoto roku nahradilo v ČSAD Střední Čechy deset nových celonízkopodlažních autobusů IVECO Urbanway v provedení...

Revoluce v pražské a regionální dopravě

Revoluce v pražské a regionální dopravě

Od 27. srpna je cestujícím v Praze a Středočeském kraji k dispozici nový regionální dopravní systém PID Lítačka, který...

Najdete na iDNES.cz