Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Jak mění nový celní kodex Unie pravidla pro použití souborné jistoty?

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Počátkem května letošního roku vešel v platnost celní kodex Unie a jeho prováděcí předpisy. O rozsáhlých změnách, které přinesl, jsme si povídali s Ivetou Hofmannovou, Chief Underwriter Financial Risks ze společnosti Surety partners.

Jak mění nový celní kodex Unie pravidla pro použití souborné jistoty? | foto: Surety partners, s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Mění nový celní kodex Unie pravidla a podmínky používání souborné jistoty, případně zproštění od zajištění celního dluhu?
Pravidla zavedená od 1. 5. 2016 novým celním kodexem Unie a jeho prováděcími předpisy zcela mění podmínky používání souborné jistoty v celním řízení. Byla přenesena pravidla specifikovaná různým způsobem na národní úrovni v jednotlivých členských státech, včetně České republiky, na evropskou úroveň a zároveň je sjednotila.

Jaká je nejzásadnější změna v oblasti zajištění celního dluhu?
Nejzásadnější změnou je sledování plné výše skutečného nebo možného celního dluhu v rámci referenční částky souborné jistoty. Dosavadní způsob používaný do 30. 4. 2016 založený na sledování pouze poměrné částky možného celního dluhu, která byla stanovena v rámci jednotlivých povolení například režimů s hospodářským účinkem a dočasného uskladnění a která se mnohdy pohybovala v řádu jednotek nebo výjimečně desítek procent skutečné výše celního dluhu, se zcela mění.

Držitel zvláštního celního režimu, jako je uskladňování v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk, dočasné použití nebo konečné užití, nebo držitel povolení uskladňování v celním skladu musí počítat s tím, že je povinen sledovat plnou výši možného celního dluhu, který zahrnuje clo, daň z přidané hodnoty a případně další daně a poplatky, v rámci čerpání referenční částky souborné jistoty. Tato podmínka vyústí v požadavek na stanovení podstatně vyšší referenční částky souborné jistoty, která v konečném důsledku bude násobně vyšší než výše referenční částky používaná do 30. 4. 2016. Hospodářské subjekty musí s touto novou situací počítat a v dostatečném předstihu se na ni připravit, přestože povolení používání souborných jistot vydaná před do 30. 4. 2016 platí s jistým časovým omezením i po 1. 5. 2016.

Co znamená možné mezinárodní použití souborných jistot a jaké z toho plynou důsledky?
Velice zásadní změnou je umožnění použití souborné jistoty určené pro režim volný oběh nebo pro zvláštní celní režimy na mezinárodní úrovni. Držitel této jistoty si může zvolit kromě tuzemska ještě jeden či více členských států EU nebo dokonce všechny členské státy EU, ve kterých je možno tuto soubornou jistotu pro zmíněné celní režimy použít. Podobná možnost je známá a používaná pro souborné jistoty platné pro režim tranzitu Unie či společného tranzitního režimu, kdy je tato jistota povinně platná ve všech členských státech EU.

Do doby než bude vytvořen v jednotlivých členských státech systém řízení jistot, který bude schopný zajistit sledování čerpání referenční částky bez ohledu na to, ve kterém členském státě EU byla souborná jistota použita, musí držitel souborné jistoty stanovit výše jednotlivých podílů referenční částky souborné jistoty platné pro jednotlivé členské státy. Tyto výše jednotlivých podílů jsou vzájemně sdělovány mezi členskými státy a jejich stávající národní systémy budou sledovat nepřekročení těchto podílů. Pojišťovna vystupující v postavení ručitele, kterou zastupuji na českém trhu, je na tyto nové požadavky připravena a umožní poskytnutí ručení i do jiných členských států EU.

Při této příležitosti je nutné ještě zmínit jednu změnu v oblasti mezinárodních záruk pro režim tranzitu a společný tranzitní režim, kterou přinesl nový celní kodex Unie a jeho prováděcí předpisy, a ta se týká zrušení zvláštních souborných jistot pro vybrané citlivé a rizikové zboží. Původní souborné jistoty pro režim tranzitu pro citlivé a rizikové zboží uvedené v původní příloze 44C prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství zůstávají v platnosti do jejich přehodnocení, nejdéle však do 30. 4. 2019, a mohou být použity na všechno zboží propouštěné do režimu tranzitu. Nicméně, souborná jistota pro vybrané citlivé a rizikové zboží může být kdykoliv ze strany uživatele jistoty vypovězena a případně by mohla být referenční částka u souborné jistoty pro jiné než citlivé a rizikové zboží navýšena.

Jaké povinnosti plynou pro držitele souborné jistoty ze sledování referenční částky?
Další významnou změnou je skutečnost, že držitel souborné jistoty je povinen sledovat čerpání referenční částky souborné jistoty s cílem zabránit jejímu překročení, přičemž celní orgány jsou povinny v tomto případě sledovat čerpání referenční částky pouze formou auditu. Budoucí držitel souborné jistoty musí specifikovat například v záruční listině souborné jistoty jednotlivé výše podílů na celkové výši referenční částky souborné jistoty, které jsou určeny pro jednotlivé zvláštní celní režimy, případně pro jednotlivé způsoby propuštění zboží do režimu volný oběh.

Povinnost držitele souborné jistoty neustále sledovat čerpání referenční částky souborné jistoty je daleko striktnější v porovnání s povinností stanovenou celním orgánům. A v konečném důsledku bude znamenat, že se držitel souborné jistoty nebude moci stoprocentně spolehnout na informace poskytované z celního systému pro sledování jistot. Bohužel to v konečném důsledku může vyústit v nutnost vyčlenit v rámci firmy osobu, která bude odpovědná za neustálé sledování čerpání referenční částky souborné jistoty.

Zatím jsme hovořili o souborných jistotách, ale co se připravuje v oblasti zproštění od zajištění celního dluhu nebo u souborných jistot se sníženou zaručenou částkou?
Zproštění od zajištění celního dluhu, tzn. souborná jistota s nulovou zaručenou částkou, může být použito pro zajištění možných celních dluhů u zvláštních celních režimů. Na první pohled se může zdát, že se jedná o ideální řešení z pohledu firmy, ale i zde jsou definována jasná a striktní kritéria. Předně toto povolení je podmíněno tím, že žadatel je zároveň držitelem certifikátu Oprávněného hospodářského subjektu pro oblast zjednodušení, a dále, že má dostatečné prostředky, aby mohl vzniklý celní dluh kdykoli uhradit. U této podmínky mohou některé firmy narazit, protože výsledek jejich finanční analýzy nedosáhne potřebné výše referenční částky Zproštění od zajištění celního dluhu.

Pro tento případ máme připraveno řešení v podobě pojistné smlouvy, která by byla zahrnuta do zpracování finanční analýzy a její výsledek by ovlivnila tím způsobem, že by došlo k jejímu navýšení. Tím může dojít i k navýšení referenční částky Zproštění od zajištění celního dluhu. Obdobný problém a adekvátní řešení může nastat v případě, kdy firma žádá o schválení souborné jistoty se sníženou zaručenou částkou. Tento nový produkt nabízený pojišťovnou, kterou zastupuji na českém trhu, a navázaný na Zproštění od zajištění celního dluhu nebo na soubornou jistotu se sníženou zaručenou částkou, pomůže řešit možné problémy s vysokou hodnotou požadované referenční částky, do jejíž výše se nyní promítá plná výše skutečného nebo možného celního dluhu.

Surety partners

Jak mění nový celní kodex Unie pravidla pro použití souborné jistoty?

Jak mění nový celní kodex Unie pravidla pro použití souborné jistoty?

Společnost Surety partners, s.r.o. poskytuje svým klientům komplexní servis v oblasti zajištění a pojištění finančních záruk. Zabývá se zejména zajištěním a pojištěním záruky za celní dluh, záruky za spotřební daň a různými druhy smluvních záruk.

Více informací najdete na www.suretypartners.cz.

Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Víte, kde se najíst kvalitně, rozmanitě, bez čekání a každý den jinak?

nabídka bistra

Český řetězec supermarketů a bister DELMART otevřel koncem ledna novou pobočku v obchodním centru Quadrio na Národní...

Špičková díla vystavuje Galerie KODL

Emil Filla - Zátiší k zamyšlení, vyvolávací cena 2 300 000 Kč

Nenechte si ujít květnovou výstavu 250 jedinečných uměleckých děl, která se uskuteční od 30. dubna do 26. května v...

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Nejjednodušší cestou, jak v současné době rostoucích cen elektřiny uspořit, je najít si vhodnou alternativu. Tedy...

Ideální čas proměnit váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

Ideální čas proměnit Váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

S příchodem jara nastává čas změn a nových začátků. Napadlo vás ale, že by změna vaší roky opotřebované koupelny mohla...

Klíšťata už dávno nejsou jen v lese, žijí také v parcích a zahradách

Klíšťata už dávno nejsou jen v lese, žijí také v parcích a zahradách

„Počet zasažených lokalit se zvyšuje, klíšťata jsou i v městských parcích, v lesích, na loukách, ale i na horách, tam,...

Další z rubriky

Jak to bylo s bestsellery Tima Weavera v Česku

Bestsellery Tima Weavera vydává v Česku nakladatelství Mystery Press

V těchto dnech vyšel strhující thriller Hon na mrtvého, což je první případ Davida Rakera, specialisty na pátrání po...

Stojaté vody znamenají odrazy a obrazy, ale i něco neblahého

Mat Collishaw, Albion, 2017, Courtesy the artist and Blain│Southern

Britský umělec Mat Collishaw (1966), jeden z absolventů slavné Goldsmiths College v Londýně, se představuje v Galerii...

Vytříděný plastový odpad nepřijde nazmar, uplatní se v různých oborech

Vytříděný plastový odpad nepřijde nazmar, má uplatnění v různých oborech.

Více než 12 kilogramů, průměrně takové množství plastových odpadů vytřídí každý z nás za rok. Setkáváme se s nimi v...

Najdete na iDNES.cz