Doporučujeme

Jak vybrat VŠ? Získat titul je možné na kvalitní univerzitě v dosahu

Jak vybrat VŠ? Získat titul je možné na kvalitní univerzitě v dosahu | foto: Univerzita Pardubice

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jak vybrat VŠ? Získat titul je možné na kvalitní univerzitě v dosahu

Zvolit správně vysokou školu pro maturanta není jednoduché. Musí se totiž najednou rozhodnout, který obor by chtěl studovat, ale také ve kterém městě a na jaké škole to zkusí. Přitom je dobré zvážit všechny možnosti i úskalí. Odchod na vysokou školu se totiž týká celé rodiny a jejího rozpočtu.

Odjet studovat do Prahy nebo do Brna je možnost, která ale ve výsledku může přinést i některé problémy. U žádaných oborů je na velkých univerzitách a vysokých školách obrovský převis přihlášek a není jisté, že se na vysněný obor maturant dostane. Změna stylu života ve spojení s velkoměstem může ohrozit i studijní výsledky. Zatímco jako středoškolák měl dosud domácí zázemí, vysoká škola znamená na 5 let odchod do anonymního města s nepoměrně vyššími cenami. Jistotou může být univerzita v bližším a menším městě, která nabízí na výběr více než stovku oborů. Studium v krajském městě, které je dopravním uzlem, neznamená vysokou zátěž pro rodinný rozpočet ani obavy o bezpečnost studenta. 

Jak vybrat VŠ? Získat titul je možné na kvalitní univerzitě v dosahu

Na sedmi fakultách Univerzity Pardubice studují tisíce vysokoškoláků technické vědy, ale i humanitně a umělecky založené nebo zdravotnické obory. Skvělou historii i renomé má fakulta chemicko-technologická nebo fakulta zdravotnických studií, které se loni staly dokonce Fakultami roku v České republice. Výborně si vedla také fakulta restaurování, která sídlí v krásném prostředí historické Litomyšle. Velký zájem studentů směřuje každoročně na obory spojené s ekonomikou, IT, dopravou, ale i na fakultu bez matematiky, fakultu filozofickou, kde studují například budoucí historici.

Všechny fakulty Univerzity Pardubice mají moderní zázemí, obory spojené s praxí a škola nabízí stipendium i na ubytování. Vysokoškoláci z Univerzity Pardubice dostanou velkou šanci během studia vyjet do zahraničí. Pardubice nabízí skvělé spojení s dalšími městy. Přitom jsou dost velkým městem na to, aby si v něm studenti našli brigádu, a ne tak velkým městem, které by nebylo možné považovat za bezpečné. 

Vyberte si obor na Univerzitě Pardubice – www.upce.cz/studuj-a-nechej-otisk