Větrací systémy s cirkulací pro moderní a úsporné stavby

Komerční sdělení   0:01aktualizováno  14:17 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Jednou z nejčastěji zmiňovaných otázek na poli moderních, úsporných domů je jakým způsobem zajistit zdravé vnitřní prostředí a tepelnou pohodu pobytových místností. Odpověď může být velice jednoduchá a plně funkční i s použitím jednoho zařízení – větrací jednotky s rekuperací a cirkulací vzduchu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Větrací systémy s cirkulací pro moderní a úsporné stavby. | foto: ATREA

Díky této technologii je možné požadavky jednoduše splnit. Tato pro mnohé neznámá, technologie navzdory předsudkům neznamená žádná omezení, je nástrojem, jak jednoduše zajistit větší komfort a zdravější prostředí. Podrobnější informace k produktu naleznete zde.

Větrací systémy s cirkulací pro moderní a úsporné stavby.
 • již 5. generace větracích jednotek
 • podle potřebného výkonu lze zvolit ze tří typů RA5, RB5, RK5
 • snížení hluku jednotek díky inovované konstrukci pláště
 • vylepšená regulace RD5, zejména pro připojení a ovládání přes WEB (domácí i z veřejného internetu)
 • možnosti vytápění (max. 7 kW)
  • elektrický (pro realizace bez topné vody)
  • vodní (pro napojení od zdroje vytápění - např. akumulační nádrž, plynový kotel aj.)
 • možnosti chlazení (max. 6 kW)
  • přímý výparník CHF (propojení s chladivovými systémy – např. klimatizační jednotka)
  • vodní chladič CHW

Jak systém funguje a pro koho je určený

Zařízení je díky unikátní konstrukci a provozním režimům určené pro rovnotlaké větrání a cirkulační teplovzdušné vytápění nebo chlazení rodinných domů a bytů. Zvláště vhodné využití je u objektů v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Díky propracované konstrukci je možné přiváděný čerstvý a cirkulační vzduch dohřívat nebo chladit. K tomu jsou využívány vestavné výměníky, které jsou připojeny na topné nebo chladící zdroje v rámci rodinného domu.

Díky kombinaci dvou systému v jednom – větrání a vytápění / chlazení je systém jednoznačně i ekonomicky efektivní. Při jeho využití již není nutné realizovat jiné systémy vytápění například podlahové vytápění apod. tím je dosaženo finančních i prostorových úspor navíc díky dodávce od jedno výrobce vše perfektně funguje. V interiéru je možné správným návrhem celý systém přizpůsobit tak, že byste to na první pohled ani nepoznali.

Větrací systémy s cirkulací pro moderní a úsporné stavby.

Systém je tak zejména vhodný pro uživatele, kteří vyžadují vysokou účinnost rekuperace, nízkou spotřebu a komplexní úpravu teploty vzduchu pro dosažení komfortního klimatu uvnitř domu. Využití je možné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce. Více se můžete dozvědět zde.

Je ovládání složité?

Pokud bychom odpověď zobecnili, může vypadat takto: systém, který funguje správně je takový, o kterém uživatel ani neví, že funguje. Časté obavy jsou právě z nutnosti složitého, ručního nastavením i samotného ovládání. Jako optimální kombinaci ovládacích prvků vidíme v maximálním možném využití automatického provozu. Zejména pak s využitím spínačů v koupelnách, toaletách, kuchyni pro nárazové sepnutí.

A jejich kombinace s prostorovým čidlem CO2, pohybového senzoru, nebo jiných čidel pro snímání koncentrace škodlivin. Touto kombinací se minimalizuje nutná obsluha samotným uživatelem a dalším efektem je maximální efektivita provozu systému větrání. Jediné, co musí uživatel nastavit je požadované teplota v prostoru domu, kterou bude systém udržovat.

Všechny zařízení určená právě pro větrání a vytápění / chlazení. obsahují, plně digitální, programovatelný regulační modul, který splňuje všechny požadavky na moderní ovládání vzduchotechnických zařízení. Uživatel má možnost manuálního nebo automatického provozu pomocí multifunkčních ovladačů nebo pomocí inteligentních systémů pro domácnost.

Zařízení je možné ovládat pomocí osobních PC, mobilních telefonů zkrátka ze všech zařízení, které mají připojení k síti Internet. Díky této funkci nejsou „klasické“ nástěnné ovladače nutné, protože každý má svůj ovladač v kapse. Ovládání je jednoduché, přehledné a bezpečné, opět vše funguje automaticky, bez nutnosti cokoliv dodatečně pořizovat nebo složitě programovat. Samozřejmostí je podpora světových jazyků.

Větrací systémy s cirkulací pro moderní a úsporné stavby.

Větrání s cirkulací není klimatizace!

Nejprve uveďme na pravou míru, co je vlastně rekuperace a jak se liší od velice známého pojmu jakým je klimatizace. Obecně je možné klimatizační zařízení popsat jako ucelené zařízení, které je schopno procházejících vzduchu filtrovat, chladit, ohřívat, nebo i zvlhčovat bez nutnosti přívodu čerstvého vzduchu, nebo rekuperace.

Nicméně se v dnešní době pojem klimatizace vžil, ne úplně správně, i pro zařízení, které vzduch pouze ohřívají, nebo chladí ovšem opět bez přívodu čerstvého vzduchu z exteriéru. Myslím, že je většina lidí dobře zná např. z hotelových pokojů. Ovšem velice často se pojem klimatizace vžil i jako systém určený pro větrání, s tím ale nemá nic společného.

Vzduchotechnika s rekuperací tepla, nebo lépe řečeno rovnotlaký větrací systém s rekuperací odpadního tepla, zajišťuje hlavně větrání vnitřního prostoru s úsporou nákladů na vytápění právě díky ohřevu přiváděného, čistého a chladného vzduchu zvenčí pomocí odváděného, teplého vzduchu z domu, tedy rekuperaci. Systém je složen ze vzduchotechnické jednotky s rekuperačním výměníkem, filtrů, ventilátorů a regulace, která celý systém ovládá dle požadavků obsluhy.

Nezbytnou součástí jsou též vzduchotechnické rozvody pro přívod čerstvého vzduchu do obytných místností a odtah odpadního vzduchu z toalet, kuchyně a koupelny. Systém řízeného větrání s rekuperací a cirkulací tak zajišťuje především kvalitní, čisté, zdravější vnitřní prostředí pro obyvatele domu. Čímž mimo jiné dochází i ke zhodnocení ceny celé nemovitosti.

Popis systému pro rodinný dům – díky příslušenství se systém přizpůsobí potřebám uživatele.

Větrací systémy s cirkulací pro moderní a úsporné stavby

1. Rovnotlaká větrací jednotka s cirkulací vzduchu DUPLEX RB5
2. Zemní výměník tepla – vzduchový (volitelné příslušenství)
3. Zdroj tepla IZT-U. Pouze ilustrativní, možno zvolit různé zdroje tepla / chladu
4. Systémy rozvodů vzduchu, ploché kanály
.instalace do konstrukce podlahy / stropu
·instalace v dutině podhledu / zákrytu
5. Přívodní koncové prvky – podlahové mřížky
6. Odtahové koncové prvky – talířové ventily
7. Sání cirkulace v objektu

Má větrání vůbec smysl? Nestačí mi pouze okna?

A proč vlastně musíme v moderních, úsporných, domech větrat pomocí „nějakého“ zařízení a ne „normálně“ okny? Myslím, že všichni minimálně některý z důvodů velice důvěrně znáte – vydýchaný, těžký vzduch, vysoký hluk zvenčí, nízké teploty, vysoká vlhkost, plísně na stěnách atd. Všechny tyto aspekty úzce souvisí s pobytem osob v uzavřeném prostředí – domě.

Při pobytu čtyř osob v obývacím pokoji, bez větrání, dosahuje konsekrace CO2, v řádech pouze desítek minut hodnot výrazně přes doporučované limitní množství 1500ppm (parts per milion). To je stav kdy se lidské tělo necítí v daném prostředí vůbec komfortně – ztrácíte koncentraci, zvyšuje se únava. Ve starých domech, které byly zhruba 10 méně těsné, než ty moderní vnikalo do prostoru více jak 200 m3/h čerstvého vzduchu bez toho, aniž by se muselo otevřít okno nebo dveře.

U moderních staveb jsou tyto netěsnosti důkladně eliminovány a výsledný stav je takový že množství vzduchu se sníží na 10–30 m3/h. Řízené větrání se tak stává opravdovou nutností. Ano mnoho lidí nápadně logická myšlenka – otevřít si okno. Ovšem otevřít si okno např. při -5 °C, kdy si chcete vychutnat dobrou večeři s přáteli není zcela jistě komfortní a také úsporné opatření, jak si udržet zdravé vnitřní prostředí.

Údržba systému je hračka

Mnoho lidí má obavu z údržby systému větrání, jednak z ceny této údržby a pak z jejích častého opakování. Dále se mylně domnívají, že se jim automaticky budou ve vzduchovodech tvořit plísně, usazovat velké množství prachu, které zdaleka není reprezentativní jako zdravé prostředí. Nicméně jak to tedy s údržbou je doopravdy?

Ano musí se provádět skutečně pravidelně, ale pokud se provádí ta nejzásadnější věc, výměna filtrů dle pokynů daného zařízení (dnešní standart je že vás zařízení na výměnu upozorní) pak máte kvalitní základ úspěchu. Např. vzduchové filtry v systémech ATREA se mění každých 2 – 2,5 měsíce (zvládne to bez problémů uživatel), a cena pěti výměn během roku stojí od 200 do 500Kč/celý rok! Tedy opravdu nic drahého.

Pokud bude výměny skutečně dodržovat, budou i rozvody vzduchu a samotné a zřízení ve velmi dobré kondici po mnoho dalších let. Více o filtraci vzduchu jakožto nebytné součásti naleznete zde. Z našich zkušeností vyplývá, že i po 6 letech používání jsme v rozvodech vzduchu nenašli žádný zásadnější problém.

Další nutnou údržbou je čistění rekuperačního výměníku, čistění ventilátorů, ošetření těsnících prvků dle pokynů výrobce. Tyto úkony je možné svěřit do rukou specializované firmy, nicméně zruční uživatelé je může provést sám. Obavy z nákladných servisů, a zdlouhavé údržby jsou tak neopodstatněné.

Větrací systémy s cirkulací pro moderní a úsporné stavby.

Není samotný provoz systému drahý?

Zařízení, které se dnes běžně dodávají na český trh, jsou z pohledu samotné spotřeby el. energii velice úsporné. Moderní zařízení ATREA pro větrání rodinných domů dnes běžně využívají nejmodernější technologii, která klade důraz na efektivitu provozu a minimální spotřebu elektrické energie.

Pokud nepočítáme ohřev nebo chlazení vzduchu tak provoz samotné větrací jednotky s cirkulací dnes běžně znamená 250 -350kWh/rok u běžného domu pro čtyřčlennou rodinou. V rámci finančního vyjádření to znamená ceny od 800 - 1000Kč/rok na celý objekt! Jistě se mnou bude souhlasit, že se jedná o cenu velice nízkou, když uvážíte že jde o zdraví celé rodiny.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat nebo si přímo domluvte konzultaci s našimi specialisty, kdy můžete podrobně svoje požadavky probrat.

Kontaktujte nás zde.

Nejčtenější

Tři ženy úspěšně zhubly. Jak ale vypadají o půl roku později?

Ke konci projektu se účastnice sešly při závěrečném společném focení. Zleva...

Díky programu Cambridge Weight Plan změnily tři ženy životní styl a odměnou jim bylo, že po pár měsících oblékly menší...

Moderní inkousty nahrazují klasické chodbové tiskárny

Moderní inkousty nahrazují klasické chodbové tiskárny.

Uvažujete o koupi nové flotily tiskáren a nevíte si rady při výběru? Inkoustová technologie HP PageWide je něco jako...

Začalo Australian Open. Bookmakeři a sázkaři se shodují na favoritech

Začalo Australian Open. Bookmakeři a sázkaři se shodují na favoritech

Mezi hlavní vrcholy sázkařské sezóny budou patřit v roce 2019 tenisové grandslamy. Prvním z nich, který tradičně začíná...

Udělejte něco pro sebe, pořiďte si infrasaunu

Infrasauna Rowen pro 4 osoby nabízí saunování pro celou rodinu. Má 11...

Ta je skvělá nejen pro parádní relaxaci v teple, což přijde v zimních měsících opravdu vhod, ale pečuje i o zdraví. A...

Cesty začínají na veletrzích Go a Regiontour, za poznáním i za jídlem

Cesty začínají na veletrzích, za poznáním i za jídlem

Na brněnském výstavišti se ve dnech 17.–20. ledna odehrají veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour. První den patří...

Další z rubriky

Pět důvodů, proč si zřídit virtuální kancelář

Pět důvodů, proč si zřídit virtuální kancelář

Zákon stanovuje, že každá společnost musí mít v obchodním rejstříku zapsané sídlo. Pokud však většinu práce odvádíte z...

Zima se blíží. Máte v pořádku topení a kotle?

Zima se blíží. Máte v pořádku topení a kotle?

Brzy zase přijde zima a bude se ptát, co jste dělali v létě. Stihli jste vyměnit kotel na tuhá paliva za pohodlnější...

Potřebujete převézt materiál či nářadí? Půjčte si dodávku

Potřebujete převést materiál či nářadí? Půjčte si dodávku

Pravděpodobně jste se už někdy dostali do situace, kdy jste potřebovali převézt stavební materiál, větší nářadí či...

Najdete na iDNES.cz