Doporučujeme

Stříbro - divoká karta mezi vzácnými kovy

Stříbro - divoká karta mezi vzácnými kovy | foto: ZLATÉ REZERVY s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Stříbro - divoká karta mezi vzácnými kovy

O fyzické stříbro je po mnoha letech cenové stagnace nebývalý zájem. Enormní poptávka po fyzickém kovu vypukla v podstatě ze dne na den, a to tím, že cena stříbra krátkodobě zkolabovala v polovině března na 11leté minimum.

Ve stejný okamžik se dostal poměr kurzů cen zlata a stříbra na nejvyšší hodnotu v historii (125:1), což indikovalo, že stříbro je v daný moment extrémně podhodnoceno jak nominálně, tak i relativně vůči ceně zlata.

Toto historické podhodnocení stříbra přilákalo do trhu spoustu investorů, kteří chtěli kupovat fyzický kov. Avšak mělo to jeden háček - stříbro během jednoho týdne zmizelo z trhu a skutečný kov nebyl poté několik měsíců k dostání. Na ceně 12 USD za unci tak nakoupila fyzický kov jen hrstka investorů a zbytek se musel spokojit buď s nákupem derivátů na stříbro (futures, CFD, apod.), nebo s nákupem akcií vybraného ETF fondu, jehož akcie se odvíjejí od ceny stříbra a jsou kryty skutečným fyzickým stříbrem nejčastěji ve formě 1000uncových cihel.

Nedávná cenová historie

Poté, kdy kulminoval v dubnu 2011 agresivní růst ceny stříbra u hodnoty 50 USD za unci, začal následně několikaletý sestupný trend, který trval do konce roku 2015. Začátkem roku 2016 nastalo krátkodobé oživení ceny, ale v polovině tehdejšího roku se růst vyčerpal a trh se stříbrem upadl do bočního pohybu a cena v podstatě stagnovala v pásmu 14 – 18 USD za unci následující 4 roky. V 1. čtvrtletí letošního roku však nastala nebývalá cenová otočka na trhu – investiční stříbro nejprve propadlo během tří týdnů z ceny 19 USD na 11,60 USD, aby se vzápětí trh vytočil a jeho cena explodovala k 30 USD za unci. Z cenového minima se tak jednalo o téměř trojnásobné zhodnocení kovu. A to je jeden z důvodů, proč si položit otázku, zda má ještě význam do fyzického stříbra investovat, když jeho cena v letošním roce již tak výrazně vyrostla. 

Stříbro - divoká karta mezi vzácnými kovy

Jednoduše by se dalo říci, že stříbro procházelo vždy obdobími nezájmu, a tudíž cenového klidu, které byly následovány prudkými cenovými pohyby a obrovskou volatilitou. A právě nyní se nacházíme ve zmiňovaném divokém období, které se vzhledem k okolnostem kolem trhu se stříbrem jeví jako jedno z nezajímavějších za několik posledních desetiletí. O jaké okolnosti se jedná? 

Největší akumulace fyzického stříbra v historii

V uplynulých 40 letech nastaly pouze dvě obří akumulace fyzického stříbra. První z nich provedli texaští olejoví magnáti - bratři Huntovi a druhou společnost Berkshire Hathaway, jejímž hlavním vlastníkem je světově známý investor Warren Buffett.

Bratři Huntovi začali nakupovat stříbro počátkem 70. let min. století, a to zejména z důvodu zajištění proti inflaci. Jejich nákupy však byly natolik agresivní, že nakonec zmanipulovali cenu stříbra, která na počátku roku 1980 doslova vyletěla na 50 USD za unci. Huntovi totiž nenakupovali pouze fyzický kov, jehož nakonec drželi 100 mil. uncí, ale kupovali také futures kontrakty na stříbro (zhruba ve stejném objemu), které se jim nakonec staly osudnými. Nákupy „papírového“ stříbra totiž prováděli na marži a navíc pyramidovým systémem, čímž si zvyšovali průměrnou nákupní cenu. Při zpětném poklesu ceny stříbra obdrželi „margin call“ (výzvu k doplnění finančních prostředků na obchodní účet), což je později přivedlo de facto k bankrotu.

Buffettova společnost Berkshire Hathaway začala nakupovat stříbro v polovině roku 1997 a celková akumulace 129 mil. uncí trvala zhruba 6 měsíců. Důvody a způsob nákupu byly ale zcela jiné než u bratrů Huntových. Buffett kupoval stříbro jako průmyslově důležitou komoditu, která byla v té době v nabídkovém deficitu a současně byla příliš levná. Na rozdíl od Huntových se Buffettovi podařilo nakoupit téměř každou unci bez toho, aniž by podstatným způsobem ovlivnil cenu stříbra směrem vzhůru a také se vyvaroval nákupů na marži, neboť kupoval pouze fyzický kov, který v plné výši uhradil. Buffett se zbavil svého stříbra v roce 2006 za ne úplně pro něj výhodných podmínek, avšak zisk na stříbře zrealizoval.

Nyní zde máme další evidentní a doposud největší akumulaci fyzického stříbra v historii, kterou provádí jedna z nejmocnějších světových bank – JP Morgan. Tato akumulace začala před 9 lety, kdy vrcholil růst ceny stříbra u 50 USD za unci. V dubnu 2011 nevlastnila banka JP Morgan jedinou unci stříbra. Nyní (k 3.9. 2020) drží ve svém skladě 171 mil. uncí (v minulém týdnu přidala dalších 3,8 mil. uncí), což je přesně polovina veškerých současných zásob na burze Comex. A toto jsou pouze „viditelné“ zásoby stříbra banky JP Morgan. Podle Theodora Butlera, jednoho z největších odborníků na trh s fyzickým stříbrem v USA s 35letou praxí, drží banka JP Morgan ve skutečnosti mnohem větší zásoby tohoto kovu, který postupně skoupila v letech 2011 - 2016 z Americké mincovny a získala také vyskladněním některých ETF fondů tak, že směnila jejich akcie za fyzický kov a tím se vyhnula povinnosti reportovat držbu akcií navázaných na cenový vývoj stříbra. 

Zásoby stříbra Comex

JP Morgan tak vlastní více fyzického stříbra, než drželi bratři Huntovi nebo Buffettova Berkshire Hathaway. A navíc jak v roce 1980, tak i v roce 1998 bylo ve světě mnohem více stříbra než dnes, což znamená, že akumulace banky JP Morgan je investičně mnohem úspěšnější, než byly ty předchozí. Je vysoce pravděpodobné, že banka má se stříbrem stejné záměry jako zmiňovaní 2 předchůdci – a sice prodat fyzický kov s co možná největším ziskem. Nikdo nekupuje investiční aktivum se záměrem prodělání peněz, a tím spíše banka JP Morgan. Tato banka nestrávila posledních 9 let akumulací fyzického stříbra, aby ho prodala na své průměrné nákupní ceně, která je podle propočtů Butlera v pásmu 18 – 20 USD za unci.

Stříbro vyhnala 2x k vrcholu 50 USD za unci zvýšená investiční poptávka. Jednou to bylo koncem 80. let min. století (zmiňovaní bratři Huntovi) a podruhé v překotném roce 2011 (zejména nákupy v ETF fondech). Investiční poptávka po stříbře se začíná zvyšovat i nyní (resp. od března letošního roku), což dokazuje enormní nárůst zásob fyzického kovu v hlavních světových ETF fondech. To je zásadní faktor, který může dále podporovat růst ceny stříbra. Dalším významným faktorem je obří obrátka fyzického stříbra ve skladu burzy COMEX, která přetrvává od roku 2011 a v posledních měsících exponenciálně roste a signalizuje jak konstantní, tak zvyšující se průmyslovou poptávku po tomto kovu. Dalším ojedinělým faktorem jsou extrémně vysoké koncentrované krátké (SHORT) pozice 8 největších „hráčů“ (investičních bank) na americké burze COMEX. Případné uzavírání těchto pozic může být dalším potenciálním býčím faktorem pro cenu stříbra.

Investiční a průmyslová poptávka, světové zásoby stříbra

Jelikož je stříbro jak průmyslovým, tak i investičním kovem, mohou v určitý moment působit na tento trh obě síly. Byla to zejména průmyslová poptávka, která snížila od konce 2. světové války do počátku tohoto tisíciletí globální zásoby fyzického stříbra z 10 mld. uncí na 1 mld. uncí. Světové zásoby stříbra klesaly konstantně přibližně do roku 2006. Od té doby se množství stříbra ve světě opět zvýšilo a jeho veškeré množství, které je momentálně fyzicky k dispozici, se odhaduje na zhruba 2 mld. uncí (v porovnání se zlatem je to cca 3x méně).

Existují dva hlavní způsoby, jak měřit a definovat světové zásoby stříbra. Nejprve je to jeho formou a poté tím, zda lze dokumentovat existenci kovu nebo nikoliv. Stříbro existuje v mnoha formách – většinou v mincích, menších prutech a slitcích, špercích a předmětech vyrobených z tohoto kovu a také ve formě průmyslově standardních 1000uncových (32,10 kg) cihel. Např. stříbro ve formě mincí, které se obvykle prodává, si někdo koupí a drží ho v této stejné podobě. Jako takové zůstává mimo skutečný rozsah světových zásob z hlediska velkoobchodní nabídky a poptávky. Mince, malé slitky a formy šperků jsou v podstatě samotným trhem a odlišují se od klíčového trhu se stříbrnými cihlami o váze 1000 uncí.

Můžeme připustit, že při velmi vysoké ceně by si některé stříbro ve formě mincí a menších prutů a šperků mohlo najít cestu k tomu, aby bylo roztaveno na průmyslový standard o váze 1000 uncí, a jako takové by se stalo budoucím faktorem nabídky a poptávky. Do té doby se ale nezdá příliš smysluplné počítat tyto formy stříbra jako legitimní světové zásoby, protože mají malý vliv na aktuální nabídku a poptávku. Co bude určovat cenu stříbra, pokud jde o světové zásoby, je zejména množství kovu ve formě zmiňovaných 1000uncových cihel.

Dále přichází na řadu otázka, zda lze ověřit a zdokumentovat zásoby stříbra ve formě velkých cihel, nebo zda je část těchto zásob veřejnosti ukryta. Jedná se totiž o další jedinečný faktor na trhu se stříbrem na rozdíl od jiných světových komoditních zásob, kde se otázka dokumentovaného vs. neviditelného objevuje zřídka. Důležitost skutečného stávajícího množství světových zásob stříbra je zcela zásadní, neboť většina kumulativní produkce stříbra byla během let zcela spotřebována, což je přesný opak toho, co se stalo se zlatem.

Množství skutečných a dokumentovaných 1000uncových cihel, které jsou uloženy ve světových a globálních EFT fondech a ve skladech některých komoditních burz (největší množství drží ETF fond SLV, dále burza COMEX, CEF a Sprott, ETF-Securities, atd.), dosahuje aktuálně 1,46 mld. uncí.

Stříbro - divoká karta mezi vzácnými kovy

Pokud vezmeme v úvahu, jak málo fyzického stříbra ve světě existuje k investičním účelům, a současně si uvědomíme, kolik globálního kapitálu se ve světě v posledních letech vyprodukovalo, pak stačí, pokud by jen část těchto peněz „zaparkovala“ ve stříbře a efekt na jeho cenu může být nesmírný. Navíc se jedná o to, že žádná jiná komodita nemá tak duální profil jako stříbro (ani zlato ani měď ani ropa, a dokonce ani platina nebo paladium). Pokud by došlo souběžně ke kombinaci zvýšené investiční a průmyslové poptávky, pak se můžeme jen dohadovat, kam až by mohla cena stříbra „vyletět“. Jakmile totiž přijde další kolo zvýšené investiční poptávky, dojde zřejmě opět k výpadkům a zpoždění dodávek fyzického kovu, což může přinutit některé průmyslové zpracovatele stříbra, aby začali jednat a tvořit si vlastní zásoby za ještě rozumnou cenu.

Sklad burzy Comex

Dalším zmiňovaným faktorem je ojedinělá obrátka fyzického stříbra ve skladech burzy Comex, která konstantně přetrvává již 10 let a v minulém týdnu došlo k největší týdenní změně vůbec. Jedná se o to, že na Comexu je touto formou protočeno na roční bázi 925 mil. uncí stříbra, což je více, než jaká je jeho celková globální těžba včetně stříbra získaného z recyklace (něco takového se neděje na žádném jiném komoditním trhu). Pokud zde hovoříme o obrátce stříbra ve skladech burzy, pak to znamená, že tento fyzický kov je dopraven nákladními (bezpečnostními) automobily do jednoho z několika skladů kolem New Yorku, je fyzicky vyložen do těchto skladů a následně odvezen jinými vozidly tam, kde je stříbro poptáváno. Tento nezvyklý proces přetrvává během celého roku a podle Butlera se jedná z velké části o konstantní průmyslovou poptávku.

Ojedinělé prodejní (SHORT) pozice

A v neposlední řadě zde máme zmiňované koncentrované SHORT pozice „Velké 8“, jak je tato skupina nazývána v komoditním reportu COT o přehledu pozic na této burze. Správně bych měl napsat, že se nyní jedná spíše o pozice „Velké 7“ (následně bude vysvětleno). Na žádném jiném komoditním trhu nenajdete tak vysoké koncentrované prodejní pozice, které by držela jen hrstka obchodníků. Za posledních 10 let mělo v průměru těchto několik investičních bank „vySHORTováno“ 200 dnů světové produkce stříbra, což bylo v kombinaci s nižší investiční poptávkou v uplynulých letech hlavním důvodem toho, proč zůstala cena stříbra tak dlouho dole. Např. na trhu s ropou má „vySHORTováno“ 8 největších obchodníků pouhých 6 dnů světové produkce ropy (k datu 1.9. 2020). 

Stříbro - divoká karta mezi vzácnými kovy

A přestože některé investiční banky obdržely nedávno tučné pokuty za manipulaci s cenou zlata a stříbra, pak to byly pokuty především za „spoofing“, avšak těchto koncentrovaných SHORT pozic se regulátoři trhu ani nedotkli, přestože jsou srdcem dlouhodobé manipulace. Jsou to však právě tyto pozice, které současně nabízejí další potenciální růst pro vzácné kovy. Tyto koncentrované SHORT pozice (jak na stříbře, tak i na zlatě) byly totiž dlouhou dobu pro své držitele výdělečné – až do loňského května, kdy jejich držitelé začali jít s růstem ceny kovů do červených čísel. Vyjma pouze jednoho subjektu - a to banky JP Morgan, která si dokázala tyto pozice pokrýt zmiňovanou obří akumulací fyzického kovu a navíc se v posledním roce dokázala potichu SHORT pozic zcela „setřepat“, a nechala tak své „bývalé obchodní partnery“ z velké části s nekrytými SHORT pozicemi samotné v trhu. A s tím jak ceny vzácných kovů nyní lámou nové rekordy, přidělávají tyto SHORT pozice portfolio manažerům těchto bank nejedny vrásky na čele.

Přestože se „Velké 8“ podařilo při historickém březnovém propadu ceny stříbra snížit koncentrované SHORT pozice z 550 mil. uncí na aktuálních 350 mil. uncí, pak pokud by se jich chtěli zbavit úplně, museli by na žádost regulátorů složit 350 mil. uncí fyzického stříbra (což jsou celkové zásoby na Comexu), aby tak prokázali, že mají fyzický kov k pokrytí SHORT pozic a že se nejedná o nekryté prodejní (SHORT) pozice. To je podle Butlera zcela nemožné a pochybuje, že „Velká 8“ by byla schopna obstarat si v dohledné době tolik fyzického kovu, aniž by pohnula významně cenou směrem vzhůru. A druhou variantou je samozřejmě samotné uzavření těchto SHORT pozic (zpětný odkup), což by ale mělo extrémní dopad na cenu stříbra a vyvolalo by to zřejmě růstovou rally (short covering) biblických proporcí.

Závěr

Vezmeme-li v úvahu výše uvedené skutečnosti a fakta, pak stříbro ještě zdaleka nemusí být na svém cenovém potenciálu. Pokud bychom chtěli měřit relativní cenu stříbra, pak víme, že aktuální poměr mezi cenou zlata a stříbra je nyní 72:1. Někteří tvrdí, že spravedlivý poměr je 15:1. Jestliže bych vzal v úvahu vývoj tohoto poměru za posledních 40 let, pak opětovné dosažení poměru 30:1 až 40:1 je zcela reálné. Kdybychom měřili výkonnost stříbra vůči americkému akciovému indexu Dow Jones, pak víme, že stříbro je nyní ve srovnání s tímto indexem 4x levnější, než tomu bylo v roce 2011, kdy byla cena stříbra 50 USD za unci a Dow Jones dosahoval 12.500 bodů. Poměr kurzů byl tehdy 250:1, což by při současném kurzu Dow Jonesu znamenalo cenu stříbra okolo 100 USD za unci.

Investice do fyzického stříbra ve formě slitků a mincí je spekulací, která se vzhledem k jeho pořizovacím nákladům (započtení DPH do nákupní ceny + vyšší spread – poměr mezi nákupní a výkupní cenou) musí vyplatit, jinak může investor zůstat, jak historie dokazuje, ve ztrátě se svou investicí na dlouhou dobu. Na druhou stranu při správném načasování investice a vstupu do trhu nabídlo stříbro v minulosti až několik set procent zhodnocení. V současné době se jeví jako nejideálnější investiční varianta 1kg stříbrný slitek, neboť nabízí nejlepší poměr mezi váhou kovu a jeho cenou v přepočtu na gram. Při březnovém výpadku produkce švýcarských rafinerií došlo k velkému narušení distribučního řetězce a tradiční stříbrné slitky od výrobců jako ArgorHeraeus, Valcambi, nebo Heraeus byly nebo jsou stále nedostupné, případně k dispozici za velmi vysokou cenovou přirážku. Jelikož je stříbro průmyslovým kovem, z kterého se při koupi fyzickou osobou odvádí DPH, není tak zásadní, aby se jednalo o stříbro typu „good delivery“, což je naopak zcela klíčové u zlata. Investor by měl při koupi zvážit výši kupní ceny u jednotlivých producentů a zvolit takový slitek, který má nejpřijatelnější cenu a zároveň splňuje nutné parametry, jako je minimální ryzost 999, punc výrobce, evidenční číslo a ideálně certifikát z rafinerie.

Jan Železník, ZLATÉ REZERVY

Společnost ZLATÉ REZERVY s.r.o. obchoduje s investičním zlatem a stříbrem již více než 10 let. Specializuje se především na prodej, výkup a skladování drahých kovů. Dále provozuje informační a zpravodajský portál na www.zlaterezervy.cz.