Středa 5. srpna 2020, svátek má Kristián
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 5. srpna 2020 Kristián

Jubilejní 30. rok AURY

  7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Největší český vývozce komplexních informačních systémů (IS) v oblasti vojenské logistiky, brněnská firma AURA, slaví v letošním roce 30 let svého úspěšného trvání.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jubilejní – 30. rok AURY | foto: AURA, s.r.o.

V dubnu 1989, několik měsíců před sametovou revolucí, skupina vývojářů z tehdejšího národního podniku Kancelářské stroje založila výrobní družstvo s názvem AURA, které se specializovalo na vývoj a implementaci rozsáhlých a složitých informačních systémů ve sféře řízení skladů a logistiky. Vedle tuzemských zákazníků našla zpočátku svoje odběratele i v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Rusku. V roce 1992 se výrobní družstvo AURA, v souladu s novou legislativou, transformovalo na standardní firmu AURA, s.r.o., s jediným majitelem zakladatelem Ing. Janem Engelsmannem.

Počáteční anabáze AURY doma a v zahraničí (1994 – 2005)

Rok 1994 znamenal mezník ve spolupráci AURY s resortem obrany, když AURA spolu s partnery zvítězila ve výběrovém řízení na vývoj Informačního systému logistiky (ISL) pro Ministerstvo obrany a Armádu České republiky. Strategické partnerství s dánskou firmou Bruhn NewTech, vývojářem IS pro vyhodnocování situace při použití zbraní hromadného ničení uzavřela AURA v roce 1998. V následujícím roce byla na Slovensku založena sesterská společnost AURA LOGIS. V 90. letech minulého století AURA začala spolupracovat s kanadskou firmou s českými kořeny Pico Envirotec a prodávala v našem regionu její jedinečný produkt IRIS – zařízení pro letecké měření radiace. Přístroj tehdy zakoupil i Státní ústav radiační ochrany a mj. využíval pro monitorování radiace po černobylské jaderné havárii. V roce 2000 AURA získala jako jedna z prvních českých softwarových firem certifikaci systému řízení jakosti podle ISO 9001 a zahájila prodej Informačního systému Soudní exekutor (ISSE). V roce 2004 se AURA stává kodifikační agenturou certifikovanou podle nové legislativy v Česku a na Slovensku. V témže roce byl dodán software pro podporu katalogizace MC CATALOGUE vyvíjený AUROU Ministerstvu obrany Slovenska jako prvnímu zahraničnímu zákazníkovi.

Jubilejní – 30. rok AURY

AURA dobývá Česko a svět (2006 – 2019)

V roce 2006 v Brně založily národní kodifikační úřady Česka, Slovenska a Finska pracovní skupinu uživatelů tohoto kodifikačního softwaru „MC CATALOGUE User Group“. Ve stejném roce AURA vyhrála zakázku Ministerstva obrany České republiky na vývoj informačního systému pro střednědobé plánování, který je známý pod názvem Modul centrální databáze projektů (MCDP). V roce 2009 AURA jako první v Česku získává certifikaci dle ISO 8000 „Quality Master Data Provider“ a „Master Data Quality Manager“. Prvním poskytnutím MC CATALOGUE formou software jako služba (SaaS) Estonsku začala v roce 2012 série úspěšného nahrazování francouzského kodifikačního softwaru Adagio českým MC CATALOGUE, po Estonsku následovala Litva, Maroko, Chorvatsko a Lotyšsko. Ve stejném roce pořádá Univerzita obrany v Brně za výrazného organizačního přispění AURY první ročník mezinárodních kodifikačních kurzů NCS College 2012. Na mezinárodním veletrhu Future Forces 2014 byl Informační systém logistiky, dodávaný AUROU do resortu obrany ČR, oceněn prestižní cenou Gold Future Forces 2014 a zároveň vyhodnocen jako „Nejlepší systémové řešení“. Významným rokem se stal rok 2015: AURA uzavřela strategické partnerství s anglickou firmou Allan Webb a švédským podnikem Saab a získala Austrálii jako 15. zemi užívající MC CATALOGUE, čímž se stala světovým lídrem v oblasti softwaru pro kodifikaci materiálu dle standardů NATO. V roce 2017 byl MC CATALOGUE zaveden v ozbrojených silách Spojených arabských emirátů. V roce 2018 AURA dodala MC CATALOGUE pro Japonsko a stala se první českou firmou registrovanou pro dodávky do státní správy japonského císařství. Ve stejném roce AURA vyhrála tendr vypsaný Agenturou NATO pro podporu a zásobování (NSPA) na kodifikační software pro Jordánské hášimovské království. V letošním roce AURA slaví 30. výročí svého vzniku, stává se základním členem nově vzniklého FE Holdingu, s.r.o. V lednu tohoto roku byla AURA vyhlášena na výročním zasedání české obranné a bezpečnostní komunity Společností desetiletí.

Jubilejní – 30. rok AURY

Brněnská shromáždění a kroměřížské oslavy

U příležitosti oslav 30. výročí trvání AURY uspořádalo její vedení počátkem letošního května v brněnském sídle firmy mezinárodní konferenci, na které představilo aktuální firemní portfolio s vizemi a plány dalšího rozvoje společnosti. Hosté z téměř dvaceti zahraničních partnerských organizací a firem spolu s desítkami představitelů domácích spolupracujících institucí diskutovali v organizovaném formátu či v neformálních rozhovorech o dalších cestách a formách budoucí spolupráce. A to nejen v oblastech tolik úspěšných firemních informačních systémů pro vojenskou logistiku, ale také v oborech civilní sféry, například právních agend či publikování textových a multimediálních dokumentů.

Odborná mezinárodní konference pokračovala velkolepým společenským setkáním v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně, které zahájil generální ředitel AURY Ing. Filip Engelsmann. Ve svém emotivním projevu vzpomněl na postupné vytváření firmy, zásluhy svého otce Ing. Jana Engelsmanna, ale i dalších, na založení a rozvoj AURY a poděkoval všem, kteří šíří dobré jméno společnosti doma i ve světě. Ze zahraničních vystupujících zaujali především reprezentanti Japonska, Norska a Slovenska. Následný večer a noc byly plné nezapomenutelných hvězdných, kosmických a především pozemních překvapení a zážitků.

Na květnová brněnská setkání navázalo červnové dvoudenní výjezdní setkání současných, ale i bývalých zaměstnanců AURY v překrásné starobylé Kroměříži. Přivítal je Sněmovní sál Arcibiskupského zámku, kde šéfové divizí a sekcí zavzpomínali na historii AURY, a poté následovala úžasně komentovaná prohlídka města s cílem Květná zahrada a večer plný her a povídání. Pro další letní den připravil kreativní organizační tým projížďky Kroměříží, další prohlídky zámku a ostatních pamětihodností města. Ukázalo se, že AURA disponuje nejen skvělým pracovním týmem, ale i hravými soudržnými kolektivy, které spoluvytvářejí to pravé bohatství firmy.

Jubilejní – 30. rok AURY

Na IDETU ještě AURA nechyběla

Jednou z více než 400 vystavujících firem ze 35 zemí na letošním veletrhu IDET byla i AURA, která se ctí a úspěchem absolvovala všech 15 ročníků tohoto mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky v Brně. Letos uvítala návštěvníky svého vkusně a prakticky vybudovaného stánku novým brandingem firmy, patrným nejen na grafickém ztvárnění prostoru, ale i na nových webových stránkách a v prezentacích vystavovaných produktů. V roce svého 30. výročí založení AURA představila inovace v rozvoji komplexního informačního systému pro podporu logistiky – LIS, s důrazem na katalogizační software MC CATALOGUE, který je nejrozšířenějším na světě. AURA prezentovala rovněž nový informační systém Advokta pro advokátní kanceláře. Do soutěže ZLATÝ IDET 2019 se AURA přihlásila spolu s Code Creator, s.r.o., s Publi – multiplatformním softwarovým systémem pro publikování textových a multimediálních dokumentů, který byl představován konkrétním vystavovatelům i na jejich stáncích. K dnešku používá Publi deset významných českých vysokých škol, mezi něž patří Karlova univerzita, České vysoké učení technické i Masarykova univerzita. Pracovníci Kodifikační agentury AURY nabízeli katalogizační služby výrobcům a dodavatelům produkce do resortu obrany přímo na jejich veletržních pracovištích. Představitelé AURY se aktivně zúčastnili několika doprovodných konferencí a seminářů se zaměřením na obranné vyzbrojování a vojenskou logistiku.

 Kam dále bude směřovat AURA, vyslovil zcela jasně ve svém úvodním vystoupení při oslavách 30 let AURY v Brně její generální ředitel Ing. Filip Engelsmann: „Jsem přesvědčen, že AURA i v budoucnu bude hrát prim v rozvoji vojenských informačních logistických systémů, stejně tak i informačních systémů pro právní agendu a že se dočkáte i dalších příjemných překvapení v našem firemním portfoliu. Budeme stále hledat nové trendy ve všech našich oborech a stavět mosty mezi armádami a obranným průmyslem.“

Jubilejní – 30. rok AURY

AURA, s.r.o., je ryze české firma se sídlem v Brně. Aktuálně je aktivní ve více než dvaceti zemích na 5 kontinentech. Vyvíjí specializované vojenské i civilní logistické informační systémy (IS). Portfolio firmy rovněž zahrnuje IS pro správu dokumentů a obsahu (DMS/CMS) pro obrannou standardizaci. Dále IS pro standardizaci popisu zboží a služeb ve veřejných zakázkách, IS Advokta pro advokátní kanceláře. V Česku a na Slovensku AURA dodává nejrozšířenější IS pro soudní exekutory. Nově nabízí Publi – multiplatformní softwarový systém server-klient pro snadné publikování textových a multimediálních dokumentů.

  • Nejčtenější

Diabetici 2. typu si neměří hladinu glukózy pravidelně

Komerční sdělení Polovina diabetiků 2. typu v Česku si neměří hladinu glukózy pravidelně. Čtvrtina se neměří vůbec, ukázal průzkum. Na...

Řešení závad? Pronájem kanálů místo častých oprav

Komerční sdělení Je možné si pronajmout kanál? Dnes už ano. Firma POKLOPSYSTEM, s. r. o., spustila jako první v České republice nový...

Pomocná ruka pro DJ’s. Projekt SAVETHENIGHT.CZ rozděluje 60.000 Euro

Komerční sdělení Patří mezi jedny z nejvíce postižených profesí, které díky pandemické krizi přišly o drtivou většinu svých příjmů....

Chystáte se do Brna? Penzion Integrity je zde pro vás

Komerční sdělení V dnešní době je cestování do zahraničí nejisté. Proč být ale doma, když je u nás v tuzemsku stále co objevovat?...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Jde vaše dítě do školy? Dětský rostoucí nábytek je hitem v přípravách!

Komerční sdělení Při zařizování dětského pokoje kladou rodiče největší důraz na pohodlnou postel, dostatečné osvětlení a kvalitní psací...

Tajemství zlatých adres. Pražská vila za půl miliardy je na prodej

Premium Mohutná, ale v rámci okolní zástavby celkem nenápadná cihlová stavba v srdci diplomatické čtvrti pražské Bubenče je...

Kůže je zrcadlem vnitřních chorob, říká lékař. Jaké nemoci může ukázat?

Premium Vyrážka s pupínky, puchýřky i problémová pigmentová znaménka dokážou pěkně znepříjemnit život, ale mohou být také...

Jak se dělá byznys za miliardy. Agent Paska o přestupu Součka i dalších

Premium Jak se zrodil rekordní přestup záložníka Součka do Anglie? Kam asi tak půjde střelec Schick? Co očekává od zázračného...

  • Další z rubriky

Chystáte se do Brna? Penzion Integrity je zde pro vás

Komerční sdělení V dnešní době je cestování do zahraničí nejisté. Proč být ale doma, když je u nás v tuzemsku stále co objevovat?...

Lorencova parta jede dál

Komerční sdělení Pandemie, krize, epidemie… Za uplynulé čtvrtletí bezpočetně skloňované termíny. Svět kolem nás se mění a dost možná už...

Microsoft si vybral Platon Finance do svého technologického inkubátoru

Komerční sdělení Česko-slovenský fintech startup Platon Finance hlásí další úspěch. Do svého inkubátoru pro nadějné technologické...

Sila na obilí mohou zvýšit zisk každému farmáři a zemědělci

Komerční sdělení Kvalitní uskladnění obilí po sklizni je prioritou číslo jedna. Řešení spousta zemědělců vidí v externích firmách. Pokud...

Škoda dostane šéfa s úkolem zabránit, aby značka dotírala na VW a Audi

„Není nám k ničemu, když se Škoda vyvíjí ke třetí prémiové značce v rámci koncernu,“ prohlásil v rozhovoru publikovaném...

Díky, že létáte se SpaceX. Loď Crew Dragon úspěšně dopadla do moře

Američtí astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley úspěšně absolvovali nedělní návrat z Mezinárodní vesmírné stanice...

Zemřela manželka Jiřího Krampola, měla dlouhodobé zdravotní problémy

Ve věku 59 let zemřela Hana Krampolová, manželka herce Jiřího Krampola. Dlouhodobě se potýkala se zdravotními problémy.

Nové zuby mám z Turecka. Zákrok byl psychicky náročný, říká pornoherečka

Česká pornoherečka Daisy Lee si zaletěla do Turecka pro nové zuby. Zákrok, který podstoupila na tamější klinice, ji prý...

Pokutu za přespání v karavanu dohnal Němec až k soudu

Nocování na parkovišti v obytném autě se v Německu může dosti prodražit. Své si zažil jeden turista s karavanem, který...