Jak investovat do zlata? Podívejte se na tipy z České mincovny

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Proč byste měli zvažovat investování do zlata? Zlato bylo, je a bude. Na světě neexistuje měna, která by sloužila jako všeobecně respektované platidlo tak dlouho jako žlutý kov. Po tisíce let poskytuje lidem finanční jistotu, imponuje ctitelům umění i investorům. Těžko byste v rozbouřených vodách současného světa hledali jinou konzervativní investici, která rozloží riziko ztráty a ve středně až dlouhodobém horizontu zhodnotí vaše finance v nadprůměrné výši.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Zlato je symbolem luxusu již tisíce let, po které lidem propůjčovalo moc, umožňovalo budovat i bořit říše, získávat ty nejkrásnější ženy a jít za svými sny. V současnosti však už člověk nemusí být egyptským faraonem nebo karibským pirátem, aby se mohl těšit z lesku drahého kovu a výhod, které přináší. | foto: Česká mincovna

Trh nabízí zákazníkům nepřeberné množství forem žlutého kovu, které jsme pro přehlednost rozdělili do šesti kategorií:

  1. Investiční mince a slitky
  2. Pamětní mince
  3. Pamětní medaile
  4. Smart mince České mincovny
  5. Virtuální zlato
  6. Historické mince

Každá z těchto forem zlata má své specifické přednosti, ale také nevýhody a záludnosti, a upoutá proto jiný druh investorů. Která z nich je nejvýhodnější právě pro vás?

1.Investiční mince a slitky

Investiční slitky jsou dostupné v mnoha různých hmotnostech a velikostech a totéž platí pro zahraniční investiční mince, které jsou emitovány v řadě nominálních hodnot. To umožňuje jednoduše regulovat, kolik prostředků investujete. Další předností investičních slitků a mincí je jejich vysoká likvidita – kdekoliv na světě je lze odprodat za předem danou cenu.

Mezi nejznámější investiční mince světa patří rakouský Wiener Philharmoniker, American Eagle, Australian Kangaroo, čínská Panda, jihoafrický Krugerrand a kanadský Maple Leaf. Lze je, s trochou nadsázky, označit za slitek s obrázkem. Emisní náklad takových mincí je neomezený a od slitků se liší garancí odkupu centrální bankou za jejich nominální hodnotu.

„Ceny investičních slitků a mincí jsou přímo závislé na vývoji cen drahého kovu na komoditní burze, v případě mincí také na vývoji příslušné měny. Tento způsob investování do zlata je proto vhodný pro ty, kdo nechtějí připlácet za přidanou numismatickou hodnotu v podobě jedinečného uměleckého zpracování pamětních mincí,“ říká Radek Šulta, ředitel České mincovny.

2.Pamětní mince

Investování do pamětních mincí emitovaných Českou národní bankou je zajímavou alternativou pro ty, kdo chtějí své finanční prostředky uložit do drahých kovů, ale navíc chtějí vlastnit také něco, co má svou uměleckou hodnotu, která s léty poroste a může mnohonásobně převýšit hodnotu samotného drahého kovu.

Na případný růst hodnoty mince mají vliv zejména kvalita jejího zpracování a přísné omezení emisního nákladu. To, že bude vyraženo pouze předem stanovené limitované množství mincí, způsobí, že se nemusí dostat na všechny zájemce. Ten, komu bude exemplář ve sbírce chybět, ho pak rád odkoupí za zvýšenou cenu.

Jak investovat do zlata? Podívejte se na tipy z České mincovny

Zlaté pamětní mince České republiky vycházejí v nominálních hodnotách 5 000 a 10 000 Kč – připomínají architektonické divy a stěžejní události českých dějin. Autor: Česká mincovna

Nevýhodami pamětních mincí emitovaných Českou národní bankou jsou poměrně velký emisní náklad (v řádech tisíců kusů) a také určitá neměnnost jejich témat. České mince jsou totiž inspirovány výhradně českou minulostí (architekturou, kulturou apod.), a tak se na nich nikdy neobjeví například naši současní olympijští vítězové.

3.Pamětní medaile

Pod pojmem medaile se většině lidí vybaví vojenské vyznamenání nebo sportovní ocenění. Pamětní medaile jsou však na první pohled nerozeznatelné od mincí. Liší se absencí nominální hodnoty, a nejsou proto legálním platidlem.

Pamětní medaile zpravidla emitují soukromé podniky – například Česká mincovna. Protože nad vydáváním medailí, na rozdíl od mincí, nebdí státní autorita, nekladou se jejich podobě žádné meze. Mohou tak vznikat nevšední umělecké kousky, které nabízejí široký výběr téměř libovolných hmotností, tvarů, a především témat – včetně těch kontroverzních.

Jak investovat do zlata? Podívejte se na tipy z České mincovny

Na pamětních medailích se objevují motivy obdivované i zatracované – série Českoslovenští prezidenti tak vedle „Tatíčka“ Masaryka představila i Klementa Gottwalda. Autor: Česká mincovna

Mezi další velké přednosti medailí patří výrazně limitovaný sběratelský náklad (v některých případech omezený dokonce na jednotky či desítky kusů) a doplňkové materiály v podobě luxusních balení či odborných pojednání.

Jak investovat do zlata? Podívejte se na tipy z České mincovny

Medaile Karla IV., který letos oslavil 700. výročí narození, je vyražena z celého jednoho kilogramu ryzího zlata a její emisní náklad čítá pouhých 50 kusů. Nevšední nekruhová medaile zesnulého sklářského designéra Bořka Šípka byla vytvořena na počest Václava Havla, kterému by letos bylo 80 let, a uprostřed má zasazenou lupu. Autor: Česká mincovna

Nevýhodou pamětních medailí je zatížení daní z přidané hodnoty, která navyšuje jejich cenu oproti dalším investičním produktům.

4.Smart mince – to nejlepší z obou světů

Smart mince jsou investičně-sběratelský nástroj České mincovny, který kombinuje výhody pamětních mincí, tj. nominální hodnotu a daňový režim s nulovou sazbou DPH, s přednostmi pamětních medailí, které spočívají v pestrých umělecky zpracovaných motivech a nízkých emisních nákladech.

Jak investovat do zlata? Podívejte se na tipy z České mincovny

Smart mince mohou být věnovány domácím tématům i těm vyloženě světovým – letos se na nich objevily například motivy Hurvínka a potopení Bismarcku. Autor: Česká mincovna

Licenci pro vydávání Smart mincí poskytuje České mincovně tichomořský ostrov Niue, který je volně přidružen k Novému Zélandu, a averzní strana každé mince proto musí ze zákona nést jeho atributy – portrét panovnice Commonwealthu Alžběty II. spolu s nominální hodnotou vyjádřenou v novozélandských dolarech (NZD).

Jak investovat do zlata? Podívejte se na tipy z České mincovny

Tradiční investiční Smart mince o hmotnosti 100dukátu letos představila svatého Víta – český patron se dostane na pouhých 50 zájemců. Autor: Česká mincovna

Smart mince jsou optimálním produktem pro investora, který přemýšlí o svém portfoliu ve střednědobém horizontu, a sběratele, který sbírá výhradně mince, ale chce mít možnost volby z rozsáhlé nabídky témat.

Nevýhodou je svázání podoby averzní strany mince zákonnými náležitostmi zahraničního poskytovatele licence.

5.Virtuální zlato

Existuje také možnost investovat do takzvaného virtuálního zlata prostřednictvím podílových fondů či investičních certifikátů a na trhu působí mnoho firem, které postavily svůj obchodní model na kolektivních investicích do zlata.

„Vysoká likvidita tohoto modelu však s sebou přináší specifická rizika. Česká mincovna proto nabízí pouze individuální fyzické vlastnictví zlata – v takovém případě jste výhradními vlastníky každého slitku, mince či medaile a za žádných okolností vám, na rozdíl od papírového zlata, nikdo nemůže upřít vlastnické právo,“ říká Radek Šulta.

6.Historické mince

Historické mince představují naprosto samostatnou kapitolu, která vyžaduje pilné studium mincovních dějin, množství volného času a skutečný zápal.

„Protože sběratel v tomto případě zpravidla nemůže jednoduše nakupovat od subjektu, jakým je například Česká mincovna, musí mít dostatek znalostí a zkušeností, aby nesedl na lep podvodníkům či dokonce padělatelům. Přestože taková sbírka může nabýt nevyčíslitelné hodnoty, troufám si říci, že sběratelství historických mincí je spíše vznešeným koníčkem než investicí,“ říká Lukáš Jokl, marketingový manažer České mincovny.

Zlato jako ochránce investora před inflací

Žlutý kov ve všech formách si poměrně úspěšně uchovává svoji kupní sílu. Ani zlato nemůže růst cen nikdy zcela pokrýt, ale daří se mu ho, na rozdíl od papírových peněz, významným způsobem kompenzovat. Vděčným příkladem je jedna trojská unce zlata (tj. 31,1 g). Ve starověkém Římě za ni bylo možné pořídit kvalitní tógu s příslušenstvím, ve třicátých letech dvacátého století stačila na pořízení kvalitního obleku na míru i s doplňky a totéž si za ni můžeme koupit i v současnosti.

Jak investovat do zlata? Podívejte se na tipy z České mincovny

Jedna trojská unce zlata může mít různé podoby – pamětní medaile z cyklu Dějiny válečnictví či investiční cihličky. Autor: Česká mincovna

Zlato jako bezpečný přístav v dobách nejistoty

Přestože dnes již není běžné platit zlatem, jeho likvidita je velmi vysoká a investiční zlato lze díky tradici a dobré pověsti zpeněžit prakticky kdekoli na světě i v časech krize. Zlato je proto ideálním alternativním prostředek směny při případném selhání systému papírových peněz.

Zhodnocení a výnos nejsou tím jediným, co na zlatě investoři oceňují – jedním z hlavních důvodů pro investici do zlata je diverzifikace portfolia. Cenové pohyby žlutého kovu jsou totiž vesměs nezávislé na pohybech ostatních aktiv (akcií, dluhopisů, nemovitostí, ...), a zlato tak pomáhá rozkládat riziko. Nikdo by neměl vkládat své finance pouze do jednoho druhu investice. Ve vyváženém investičním portfoliu má každá třída aktiv svůj úkol a zlato mezi nimi rozhodně nesmí chybět.

Nárůst popularity zlata? Brexit i prezidentské volby

Typickou ukázkou nárůstu popularity žlutého kovu v období nejistoty bylo chování investorů po letošním hlasování o takzvaném Brexitu, tedy odchodu Velké Británie z Evropské unie. Zatímco na konci loňského roku si zlato sáhlo na minima, za první polovinu letošního roku jeho cena vzrostla o 28 %, což představuje nejlepší pololetní výsledek od roku 1974.

Vedle Brexitu, který se jako hlavní příčina současné popularity drahých kovů zmiňuje nejčastěji, hrají velkou roli americké prezidentské volby a nemocný bankovní systém. Ve značné krizi se po prvním pololetí nachází italský bankovní sektor – například akcie nejstarší banky světa Monte dei Paschi di Siena klesly od začátku roku o neuvěřitelných 70 %. Na minimech jsou také akcie klenotu německého finančního sektoru Deutsche Bank, která vloni vykázala rekordní ztrátu.

Kam dále? Nakupte zlato od renomovaného dodavatele

Zaujala vás možnost investování volných finančních prostředků do zlata? Protože všechny zde uvedené informace jsou pouhou špičkou ledovce, neváhejte a navštivte některou z kamenných prodejen České mincovny v Praze (Na Příkopě 24, v pasáži České národní banky), Brně (Rooseveltova 20, naproti Mahenovu divadlu) a Jablonci nad Nisou (Mírové náměstí 15, naproti radnici), kde vám odborníci ochotně poradí a doporučí, která forma zlata je pro vás ta pravá.

Kompletní sortiment České mincovny spolu s řadou investičních a sběratelských tipů najdete na e‐shopu ceskamincovna.cz.

Služby České mincovny však nekončí u jednorázového prodeje zlata – věděli jste, že do žlutého kovu můžete také spořit? Za tímto účelem vznikl specializovaný investiční portál ČM Aurum, který naleznete na webových stránkách cm‐aurum.cz.

V případě dotazů neváhejte využít zákaznickou linku České mincovny + 420 483 513 513, kde si také můžete sjednat osobní schůzku na jedné z prodejen.

Máte doma zlatý poklad a chcete znát jeho cenu?

Každou středu od 16:00 do 18:00 vám v pražské prodejně České mincovny poskytne zdarma pomoc a odbornou konzultaci numismatik a autorizovaný expert České mincovny. Více o ocenění vaší sbírky zdarma se dozvíte na webu České mincovny.

Autor:

Daňové přiznání 2019

Do 1. dubna musí podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, ale i zaměstnanci (více zde). Využijte interaktivní formulář pro daňové přiznání za rok 2018.

Nejčtenější

Nové datovky. Komunikujte se státní správou zdarma i z mobilu

Nové datovky. Komunikujte se státní správou zdarma i z mobilu

Vlastní datovou schránku mají jen dva ze sta Čechů. Nepatříte mezi ně? Pak byste s jejím založením neměli dlouho váhat....

Přivýdělek na rodičovské dovolené: Jak najít časově flexibilní práci?

Přivýdělek na rodičovské dovolené: Jak najít časově flexibilní práci?

Na mateřské a rodičovské dovolené se hodí každá koruna. A tak není divu, že spousta rodičů hledá přivýdělek, který by...

Zedník sobě – nezateplený dům z Ytongu

Zedník sobě – nezateplený dům z Ytongu

Z čeho postavit a jak? Co takhle se zeptat člověka, kterému stavební materiál prochází denně rukama? Majitel rodinného...

Tmavší barvy v interiéru? Rezidence Waltrovka inspiruje vzorovým bytem

Ve Waltrovce se v lednu 2019 otevírá nový vzorový byt. O jeho podobu se...

Nový vzorový byt navrhla designérka Beata Haškovcová, která nás pozvala do Rezidence Waltrovka na jeho návštěvu. Nejvíc...

Plzeň vs. Slavia! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport

Plzeň vs. Slavia! Vsaďte si a sledujte živě na TV Tipsport

První z fotbalových vrcholů jara je tady! Viktoria Plzeň vs. Slavia Praha. Souboj prvních dvou klubů tabulky nabídne...

Další z rubriky

VŠPP nově otevřela obor Marketingové komunikace

VŠPP nově otevírá obor Marketingové komunikace i v Ostravě

Vysoká škola podnikání a práva (VŠPP) zahajuje začátkem března 2019 letní semestr. Nenechte si ujít nový studijní...

Systém třídění a recyklace odpadů v Česku patří k nejlepším v Evropě

Barevné kontejnery potkáme v ČR už na každém kroku. Ze svých domovů to k nim...

Stávající systém třídění a recyklace obalových odpadů funguje v ČR už bezmála 20 let. Za tu dobu se neustále rozvíjel,...

Obchodování online – vysoké zisky a vysoká rizika, Díl 2.

trading

Akciové indexy bývají dlouhodobou investicí, ale i nástrojem pro krátkodobé spekulace, uživatelé tradingových platforem...

Najdete na iDNES.cz