Středa 12. srpna 2020, svátek má Klára
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 12. srpna 2020 Klára

Hlavní ekonom Zlatých rezerv: na podzim zlato překoná hodnotu 2000 USD

  7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Nástup koronaviru významně změnil pohled lidí na svět. V oblasti svých financí začínají hledat jistotu. Mezi bezpečné uložení peněz v obdobích vysoké inflace a hospodářských krizí vítězí již od pradávna zlato.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Hlavní ekonom Zlatých rezerv: na podzim zlato překoná hodnotu 2000 USD | foto: ZLATÉ REZERVY s.r.o.

O současném i budoucím vývoji na světových trzích se zlatem a stříbrem si dnes budeme povídat s Mgr. Romanem Pilíškem, hlavním ekonomem společnosti ZLATÉ REZERVY.

Rok 2019 byl z pohledu investování do zlata velmi zajímavý, cena zlata v korunách rostla k hodnotám, které byly pro mnohé jen těžko představitelné. Od počátku roku 2020 jsme svědky řady událostí, které ovlivňují celou ekonomiku a chod společnosti. Jak se tyto okolnosti promítají do ceny zlata a kde hledat jejich původní příčiny?

V kapitalistických ekonomikách s centrálními bankami, jež regulují cenu peněz /dluhu/, je střídání ekonomického růstu a poklesu daností. Od poslední finanční krize se centrální banky po celém světě vynasnažily tuto krizi odvrátit masivními intervencemi, a to jak formou snížení úrokových sazeb, tak i tištěním peněz. Nemusíme chodit daleko, u nás ČNB natiskla dva bilióny korun pro devizové intervence ve snaze podpořit domácí ekonomiku a zabránit údajnému poklesu cen. Dopady těchto intervencí by vystačily na mnoho knih, ale pokud vyzdvihneme ty zásadní, pak bychom měli zmínit růst spotřebitelských cen a efekt iluze bohatství.

Peníze do ekonomiky primárně tečou skrze úvěry (např. hypotéky), které poskytují komerční banky za tržní úrokovou míru, kterou však do značné míry ovlivňuje právě centrální banka. Ceny zboží a služeb rostou, pokud jejich produkce neroste ruku v ruce s růstem množství peněz v ekonomice. Tento proces jsme mohli v ČR vidět na zcela přehnaném vzrůstu cen nemovitostí. Tento vzrůst byl z části způsoben intervencemi ČNB, která až příliš dlouho prováděla aktivní měnovou politiku, jež způsobila přehnaně rychlý nástup poptávky po úvěrech. Tato poptávka však nemohla být produkcí nových bytů rychle uspokojována, a proto jejich ceny rostly neobvykle rychle.

Tento tok nových peněz do ekonomiky způsobuje v ekonomických subjektech zdání, že růst bude stále pokračovat, a proto se od investic a úvěrů společnost neodklání až do okamžiku, kdy dojde buď k růstu úrokových sazeb, anebo ke krizi. Centrální bankéři povětšinou začnou úrokové sazby zvyšovat příliš pozdě, a proto ekonomiku v jejím růstu zastaví teprve náraz do zdi v podobě krize nějakého významného sektoru nebo určitý vnější šok, což je například koronavirová krize.

Tento cyklus je svou podstatou jednoduchý a měl by se vyučovat v posledním ročníku na základních školách, aby každý jedinec v běžném životě věděl, co jsou peníze, jak vznikají, jak zanikají, a především jak zásadní dopad má tento ekonomický cyklus na jejich běžný život. Mnozí by se pak nestali obětí svých přehnaných očekávání na konci hospodářského cyklu a nezadlužili by se tak, že po nástupu krize nejsou schopni své závazky vůbec splácet.

Do minulého roku (včetně) byla délka aktuálního ekonomického cyklu z pouhého statistického hlediska již tak dlouhá, že bylo otázkou krátkého času, než dojde k propuknutí krize. Náznaky hospodářského poklesu byly patrné již z ekonomických údajů, ale převážná většina odborné, ale i laické veřejnosti si myslela, že pokles bude pozvolný. Ovšem ekonomika není pouze o trhu, ale také o politice. Teď nemám na mysli pouze měnovou politiku centrálních bank, ale politiku jako takovou. Politika je místem, kde se odehrává souboj zájmů na státní, nadnárodní i globální úrovni. Nemůžeme si myslet, že politika významných ekonomických aktérů, jako jsou Spojené státy americké, Čína, Rusko, Německo, EU a další, zůstane bez ekonomických dopadů. To, že se začíná něco měnit, bylo patrné už nástupem administrativy Donalda Trumpa do Bílého domu. Trumpova politika začala zcela měnit charakter směřování a umístění výrobních celků na naší planetě – jenž všichni známe pod pojmem globalizace. Tyto snahy začaly bourat staré pořádky, které naznačovaly, že se blíží další hospodářská krize. Růst ceny zlata v dolarech začal v polovině minulého roku právě jako jeden z výsledků politiky Bílého domu. Koronavirová krize, jak ji mnozí nazývají, pouze urychluje změny na globální úrovni, neboť krize je vždy nástrojem změn. Krize je především narušením dosavadního statutu quo. Krize je také životní příležitostí pro ty, kteří se v ní dokážou zorientovat. Je to cesta, jak získat to, co bylo pro mnohé doposud zapovězeno jak na úrovni ekonomické, tak i společenské, politické apod.

Obecně lze říci, že růsty a poklesy ceny zlata, která je vyjádřena určitou fiat měnou (CZK, USD, EUR), jsou zcela propojeny s množstvím peněz v ekonomice a s ekonomickým cyklem jako takovým. Zlato bylo dříve používáno jako peníze určené pro směnu zboží a služeb. Za posledních několik staletí zlato nahradily papírové (dluhové) peníze a nyní zlato plní roli rezerv pro centrální banky a rezerv pro střadatele, kteří své přebytečné úspory do zlatých slitků a cihel ukládají v okamžicích nástupu významného růstu cen a hospodářských krizí.

Hlavní ekonom Zlatých rezerv: na podzim zlato překoná hodnotu 2000 USD

K čemu byste přirovnal světové dění kolem koronaviru? Jak to podle vás změní ekonomiky? V této souvislosti se často mluví také o druhé vlně koronaviru. Pokud přijde, přinese s sebou významný růst ceny zlata?

Nástup koronaviru významně změnil pohled lidí na svět. Osobně to přirovnávám k éře terorismu po 11. září 2001 nebo dříve před tím k pádu SSSR. Koronavirus přinesl zcela nové paradigma. V současnosti jsme v „horké“ fázi, která dle charakteru tohoto viru bude utužována dalšími menšími nebo většími vlnami případných ohnisek v různých částech světa. Turistický business na mezinárodní úrovni je passé. Jsou narušeny distribuční cesty. Zcela se změní chování spotřebitelů. Zásadní nyní je, jak rychle a jakým způsobem se této změně přizpůsobíme. Primární je zaměřit se na domácí zdroje a zvýšit míru své soběstačnosti. Opustit představu o tom, že nás produkce z Asie bude nadále zásobovat levným spotřebním zbožím. Je na čase si toto připustit a jednat. Pokud nám například Čína přestane vyrábět levné boty, začneme s produkcí opět u nás. Dojde k návratu lehkého průmyslu. Být soběstačný na osobní úrovni znamená, že si například vyprodukujete co nejvíce vlastních potravin. Vidím na vesnicích, jak lidé zaorávají úhor, sadí brambory, staví skleníky. Vytváří se nové sady. Nelze si nevšimnout, jak jde cena ovoce a zeleniny v obchodech dramaticky nahoru.

Turismus se bude lokalizovat, a proto se dle mého i vláda nyní snaží podporovat lázně, aby přežily do doby, než lidem zcela dojde, že se mají rekreovat v tuzemsku, protože cesty do zahraničí budou po delší dobu velmi složité a drahé.

Česká ekonomika byla do krize velmi otevřená, tedy závislá na exportu, turismu apod. Pokud od podzimu vznikne u nás podobně extrémní situace jako nyní na jaře, pak česká koruna bude stále oslabovat, ať už z důvodu dalšího zvyšování schodku veřejných financí, tak i další intervencí ze strany ČNB, která se během jarní krize nechala slyšet, že řízené oslabení koruny je sice mimořádné, ale reálné řešení. Samotné oslabení české koruny by mělo na cenu zlata v korunách růstový dopad, i pokud by zůstala cena zlata v dolarech na mezinárodní burze neměnná.

USA jsou čtvrtým největším producentem zlata ve světě, současná nestabilita v zemi se s blížícími prezidentskými volbami bude patrně prohlubovat. Předpokládáte, že se to nějakým způsobem projeví i ve vašem oboru?

Politický vývoj ve Spojených státech amerických nabral od zvolení Donalda Trumpa prezidentem zcela jiný směr než doposud. USA již od vlády Clintona zažívaly vysoký ekonomický růst, který byl sice přerušen finanční krizí v roce 2008, ale její léčba byla díky tehdy bezprecedentní formě tištění peněz a dalších nástrojů rychle „vyřešena“ a tento růst pokračoval i nadále. Ovšem tento růst je tažen převážně spotřebou, která byla zajištěna díky levné průmyslové výrobě v Číně. Opačnou stranou mince však bylo stěhování průmyslové výroby do Asie a dramatické rozevírání nůžek mezi příjmy bohaté a chudé vrstvy společnosti. Střední třída začala řídnout a v současnosti je reálný příjem obyvatelstva na úrovni před desítkami let. Donald Trump vedl svou kampaň právě na notě návratu průmyslové výroby zpět na území Spojených států. Trump zastává konzervativní postoj bílých Američanů. Demokraté reprezentují to, co je známo pod pojmem liberální demokracie nikoliv na bázi ekonomické, ale bázi sociální. Tedy feminismus, homosexualismus, genderismus, migrace, rasová otázka apod. Existuje zde samozřejmě mnoho dalších zájmů, ale tento je nejviditelnější.

Každopádně se mají na podzim odehrát prezidentské volby a pokud sledujeme aktuální politický vývoj, pak je nasnadě se domnívat, že při další eskalaci napětí může ve Spojených státech dojít k ústavní krizi. Jsou zde dvě možnosti. První, že k volbám vůbec nedojde v předurčeném termínu z důvodu například další epidemie koronaviru, a druhá , že jedna strana neuzná vítězství druhé strany a budou se přepočítávat hlasy, jak se již v minulosti dělo.

Spojené státy navíc extrémně navyšují své zadlužení a i přesto, že je americký dolar rezervní měnou, nemusí být jeho pozice tak neotřesitelná, jak se mnozí domnívají. Při ústavní krizi by finanční trh mohl začít zpochybňovat schopnost USA splácet svůj dluh. Cena zlata v amerických dolarech by byla poté prakticky k nezastavení. Pokud si dobře vzpomínáte, pak v roce 2011, kdy zlato dosáhlo svých maxim v USD, byly právě události kolem splácení dluhu USA tím, co cenu katapultovalo na hodnotu 1920 USD za trojskou unci.

V našem oboru se vliv poptávky a nabídky zlata v USA projevuje zásadně. Nejen že se v USA nachází největší burza se zlatem Comex, ale například za koronavirové krize došlo k mimořádnému navyšování exportů zlata ze Švýcarska do USA. Burza Comex je garantem schopnosti trhu domoci se fyzického zlata. Za jarní vlny koronaviru byly vysoké požadavky na dodávky fyzické kovu, kdy prémia převyšovala hodnoty oproti spotovému trhu o 6 procent. Spotový trh měl vysoké spready (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou), prakticky jsme byli svědky situace, kdy trh doslova „zamrzal“. V Evropě nebylo k dostání zlato také. Kombinace další vlny koronaviru a ústavní krize v USA by byly pro cenu zlata labutí písní. Překonání hodnoty 2000 USD a výše za trojskou unci by bylo zcela reálné.

Zmínil jste možné scénáře a dopady druhé vlny globální koronavirové epidemie nebo ústavní krize v USA. Máte nějakou predikci i pro vztahy USA a Íránu? Jejich konflikt na počátku roku se do ceny zlata promítl zcela zásadně.

Ano, odstranění významného generála Íránské revoluční gardy byla začátkem roku velká událost, ovšem koronavirus „překřičel“ cokoliv, co se do té doby řešilo. Nejsem expertem na blízkovýchodní politiku, ale osobně se domnívám, že vnitřní politická situace Íránu prochází postupnou proměnou od tvrdého jádra po postupné uvolňování režimu. Nedokážu odhadnout, kolik času si tento proces ještě vyžádá, ale nemyslím si, že bychom v blízké době viděli významný vojenský konflikt mezi např. USA a Íránem.

Když už jste zmínil téma dostupnosti, jak ve ZLATÝCH REZERVÁCH s touto problematikou pracujete? Je náročné držet dostatečně velké množství zlata pro obchodování?

Během jarní koronavirové krize jsme čelili za celých 10 let existence naší společnosti bezprecedentním podmínkám. V určitý čas jsme pocítili, že jsme byli prakticky jedni z mála nebo snad i jediní na trhu, kdo měl v nabídce investiční zlato v rozumných cenových relacích. S odstupem času mohu říci, že jsme situaci zvládli. A nešlo jen o prodej zlata, ale i jeho výkup. V rámci vládních nařízení jsme realizovali korespondenční výkupy a dodrželi i nejpřísnější hygienické podmínky. V rámci skladových zásob držíme solidní sklad, ale i ten největší sklad je prakticky okamžitě vykoupen při jakékoliv krizi. Důležité jsou dlouholeté vazby s našimi dodavateli. I přes to, že někteří selhali prakticky hned na prvopočátku, byla většina těch, kteří obstáli po celou dobu krize. V současnosti přijímáme další opatření, která by nám měla pomoci čelit problémům se zásobováním při další případné vlně korony nebo jiným mimořádným událostem.

Enormní zájem o zlato v nejisté době projevují i lidé, kteří se jindy o obchodovaní vůbec nezajímají. Nakupují především ze strachu, že se jim znehodnotí hotovost. Evidovali jste velký zájem této skupiny nakupujících v době nástupu koronavirové epidemie?

Velké množství nákupů během jara bylo motivováno strachem, jak celá věc kolem koronavirové pandemie dopadne. Česká koruna k euru kolabovala o 3 koruny během tří týdnů. Někteří lidé měli obavu o krachy bank, jiní zase o kolaps celé měny i v závislosti na prudkém zadlužování České republiky. Většina však uvažovala v souladu s funkcí zlata, tedy že zlato je prověřený uchovatel hodnoty v období krizí. Jak se nyní dočítáme, i Česká národní banka začíná s nákupy zlata do svých rezerv, a to i přesto, že se této akci vyhýbala od svého vzniku.

Stříbro jako investice zůstává často zbytečně opomíjené, přitom jeho růst od poloviny března nelze přehlížet. Jaký vývoj u něj predikujete pro další měsíce?

I když se často zlato se stříbrem ve věci investic do drahých kovů spojuje, není společný vývoj cen zcela zaručen. Stříbro je na rozdíl od zlata využíváno převážně v průmyslu, což je na jednu stranu výhodné v období ekonomického růstu, na druhou stranu v případě hospodářského poklesu musí být průmyslová poptávka nahrazena poptávkou investiční, aby se růst ceny udržel.

K nárůstu od poloviny března došlo převážně z důvodu jeho předchozího velkého pádu a v současnosti se cena stříbra nachází na hodnotách jako před krizí. Oproti tomu je cena zlata výše. Je pravdou, že v současnosti je značný nedostatek fyzického stříbra na trhu a pokud je nějaké stříbro k dispozici, pak je výše jeho prémia (navýšení nad burzovní cenu kovu) několikanásobně vyšší než před krizí. Jedním ze statistických argumentů investorů do stříbra je aktuální hodnota poměru cen zlata a stříbra, který se nyní nachází na hodnotě 90:1, kdežto spravedlivý poměr je podle nich 30:1. V jednoduchém vyjádření to znamená, že pokud by mělo být dosaženo takového poměru, pak by cena stříbra měla vyrůst na trojnásobek své aktuální ceny, přičemž cena zlata by musela stagnovat. Realita by však byla složitější.

Děkujeme za vyčerpávající odpovědi. Máte na závěr nějaké doporučení pro investory, kteří se chystají nakoupit zlato úplně poprvé?

Prvotní nákup je především o výběru kvalitního obchodníka, který je na trhu se zlatem a stříbrem etablovaný. Čeho by se měl investor vyvarovat, jsou podle mě různé spořicí plány s vysokými poplatky. Hledal bych společnost s kamennou pobočkou, která poskytuje nákup zlatých a stříbrných slitků i v hotovosti. Dále by investor neměl opomenout hledání takového partnera, který je schopen nabídnout rozumné podmínky výkupu.

Je však nanejvýš podstatné, aby člověk uvažoval o uložení svých úspor do zlata v delším časovém období jako o ochraně před inflací a nesnažil se na růstu ceny nijak krátkodobě spekulovat. Neméně důležité je také rozdělit si investici do dvou či tří nákupů a zvažovat možnost, která by v budoucnu zajistila proměnit část úspor investora zpět na peníze. Nemusel by tak prodávat jeden velký slitek zlata za větší sumu, ale třeba postupně v několika kusech.

  • Nejčtenější

Pomocná ruka pro DJ’s. Projekt SAVETHENIGHT.CZ rozděluje 60.000 Euro

Komerční sdělení Patří mezi jedny z nejvíce postižených profesí, které díky pandemické krizi přišly o drtivou většinu svých příjmů....

Skvělá vína jako turistický cíl? Na jižní Moravě určitě!

Komerční sdělení Jižní Morava se pro své slunečné počasí a malebnou členitou krajinu stala v posledních letech jedním z...

Odpočinek a nadstandardní služby v Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE

Komerční sdělení Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE se po neplánované pauze znovu otevírá a připravil pro své hosty zajímavou nabídku...

Ateliér Donát pomáhá ženám najít vlastní styl

Komerční sdělení „Móda se sice neustále mění, ale styl zůstává“ – říkají návrhářky Ilona Donátová a Romana Krejčí, které stojí za českou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Trápí vás citlivá pleť? Vsaďte na sílu rostlin

Komerční sdělení S citlivou pletí se během svého života setkají až 2/3 žen. Citlivost a přehnaná reaktivita se může v závislosti na řadě...

Biolog Komárek: Jsme účastníky největšího sociologického experimentu všech dob

Premium Měsíce trvající pandemie nám převrátila životy naruby. Známý biolog, filozof a autor dvou desítek odborných knih a tří...

Brzy dospěju do bodu, kdy si účet na Facebooku zruším, říká Lucie Výborná

Premium „Je to hra. Hra, která by měla být přínosná, užitečná, inspirativní,“ říká o své práci moderátorka Českého rozhlasu...

Proč koronavirus už téměř nezabíjí. Vytratí se, nebo se vrátí ještě silnější?

Premium Koronavirus je záhadný. Nečitelný. I když ho zkoumají ti nejchytřejší lidé, pořád o něm víme málo. Chová se jinak. Je...

  • Další z rubriky

Digitalizace jako klíčový bod vašeho byznys plánu

Komerční sdělení Kvůli mimořádné situaci spojené s koronavirovou pandemií jsme byli nuceni využít technologie v dosud nepoznaném rozměru...

Chystáte se do Brna? Penzion Integrity je zde pro vás

Komerční sdělení V dnešní době je cestování do zahraničí nejisté. Proč být ale doma, když je u nás v tuzemsku stále co objevovat?...

Konec spekulacím: zařízení od Samsungu odebírají všechny sběrné dvory

Komerční sdělení Vysloužilé televizory a monitory značky Samsung můžete nadále vozit tam, kam jste byli zvyklí. Jejich ekologickou...

Lorencova parta jede dál

Komerční sdělení Pandemie, krize, epidemie… Za uplynulé čtvrtletí bezpočetně skloňované termíny. Svět kolem nás se mění a dost možná už...

Krejčířovu vilu opět nikdo nechce. Už ani za dvacetinu pořizovací ceny

Ani další pokus o vydražení vily v Černošicích, která patřila odsouzenému Radovanu Krejčířovi, nebyl úspěšný. Do dražby...

WhatsApp se brzy zbaví toho, co nás na něm nejvíc štve

Populární chatovací aplikace WhatsApp chystá změnu, která leckoho potěší. Brzy bude mít podporu více aktivních zařízení...

Jaromír Jágr poprvé ukázal na sociálních sítích novou přítelkyni

Hokejista Jaromír Jágr (48) a modelka Dominika Branišová (26) už několik týdnů tvoří pár. Absolvovali spolu několik...

Češi bydlí na Papui již tři roky. Byl to ze začátku šok, ale nelitují

Manželé se rozhodli vydat za prací do zahraničí. Zlákala je Papua Nová Guinea, kde žijí od roku 2017. Nejdříve v městě...

Škoda nebude žádnou montovnou, říká Babiš. Nový šéf musí na kobereček

Premium Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček chtějí vědět, jaká budoucnost čeká mladoboleslavskou...