Doporučujeme

Bezpečný český housing pro servery, data a technologie

Bezpečný český housing pro servery, data a technologie | foto: Stanice O, a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Bezpečný český housing pro servery, data a technologie

Digitalizace, přesun podnikatelských aktivit do on-line prostředí, růst práce z domova a rozkvět elektronického obchodu až o 30 % v porovnání s počátkem roku zvedl zájem o služby housingu serverů. Proč je jednodušší a levnější přesunout firemní IT do datového centra než se s ním mořit ve firmě?

Nemalou část nákladů na provoz firemního IT tvoří vybudování, příprava a zejména nepřetržitá údržba prostor, kde jsou servery a ostatní technologie umístěny. Musí být suché, čisté, dobře větrané a při větším počtu zařízení i klimatizované, zabezpečené proti požáru, nejrůznějším pohromám i vstupu nepovolaných osob. Elektrické napájení by pro případ výpadku mělo být zálohované, datové připojení dostatečně rychlé, spolehlivé a bezpečné.

Datová centra

Datová centra jsou prostory přímo stavěné pro provoz IT technologií. Mají výkonné klimatizační jednotky, které udržují stálou provozní teplotu a vlhkost. Elektrické napájení z několika oddělených rozvodů doplňují dieselové agregáty, které centrum udrží v provozu několik dní. Jsou zabezpečena proti požáru a dalším nečekaným událostem a postavena v místech, kde nehrozí živelní pohromy. Robustní datová připojení jsou chráněna před kybernetickými útoky. Nepřetržitá ostraha a řada speciálních bezpečnostních opatření brání vstupu nepovolaných osob. Jsou tak ideálním místem pro bezpečné umístění a provoz firemních serverů i dalších IT technologií.

Server housing

Server housing, nebo také jenom housing, označuje pronájem prostor v datových centrech pro provoz IT zařízení a technologií klientů. Ty zůstávají majetkem klienta, avšak péče o jejich provoz přechází na personál centra. Klient pro provoz IT získá optimalizované a vysoce bezpečné prostředí, zbaví se nutnosti udržovat vlastní prostory, nebo aspoň větší část z nich, sníží náklady na IT a v neposlední řadě si uvolní ruce pro důležitější práci.

Datová centra DC TOWER

Datová centra CRA DC TOWER v Praze na Žižkově a na Strahově jsou bezpečná místa pro servery, data a technologie klientů. Silně zabezpečené budovy mají výkonné chlazení, napájení nezávislými větvemi, záložní diesel agregáty s přednostním zásobováním pohonnými hmotami i nonstop ostrahu. Datová centra CRA jsou plně servisovatelná za provozu, aniž by se to jakkoli dotklo zákazníků. Technologie klientů jsou umístěny v uzamykatelných skříních (tzv. racky) fyzicky oddělených od zařízení ostatních klientů.

Jako u sebe doma

Data a aplikace, byť jsou dostupné kdekoliv a kdykoliv, se nacházejí na území České republiky. Datová centra jsou v souladu s požadavky GDPR pro práci s citlivými údaji a PCI-DSS pro provozovatele datových center. Zaměstnanci splňují bezpečnostní podmínky NBÚ pro přístup k informacím. Díky tzv. redundanci technologií nemají žádné servisní zásahy dopad na provoz technologií klientů. K dispozici je nepřetržitý helpdesk.

Datová centra i v regionech

CRA provozuje regionální datová centra v Brně, ve Zlíně, v Pardubicích a v Ostravě. Jako jejich klient tak máte jedinečnou možnost provozovat svoje servery co nejblíže svému působišti. Datová centra se připravují i v dalších městech.

Rozsáhlé zázemí pro klienty

Datová centra CRA poskytují svým klientům rozsáhlé doplňkové služby. K dispozici je konfigurační místnost, kde si lze předem zařízení nastavit, nebo uzamykatelná místnost pro uskladnění technologií. Specialisté zajistí i migraci technologií od vás do datového centra. Nepřetržitá obsluha může na žádost zákazníka se zařízením vykonat základní operace, například je restartovat. Dedikovaná konektivita zajišťuje spolehlivé a dostatečně propustné datové spojení.

Klientům na míru

Kromě komerčních prostor nabízí CRA také privátní sály, které staví zákazníkům na míru. V současné době takové sály provozuje v Praze a v Pardubicích. V roce 2021 připravuje otevření dalších.

Certifikace, bezpečnost a spolehlivost

Specifikace, implementace a řízení bezpečnosti přesným a standardizovaným způsobem zajišťuje certifikace ISO/IEC 15408. Bezpečnost provozu a managementu IT služeb probíhá v souladu se standardy ISO 27001 a ISO 20000-1. Management kvality a životního prostředí je certifikován ISO 9001 a ISO 14001.

IT infrastruktura na míru

CRA staví řešení, která počítají se specifickými potřebami firem a podnikatelů a oborů jejich podnikání. Vždy je k dispozici odborník, na kterého se můžete obrátit, ať už potřebujete pomoc s provozem služeb, poradit s optimalizací nebo navrhnout specifické individuální řešení.

Zeptejte se na cokoliv ohledně datových center