PREdistribuce vznikla před deseti lety

Komerční sdělení   0:01aktualizováno  0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Mohli bychom hodnotit a bilancovat, co se za desetiletí existence společnosti PREdistribuce, a.s., která patří do Skupiny PRE, podařilo realizovat a dokončit.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Venkovní rozvodna na Lhotce zajišťuje dostatek elektřiny pro významně obydlenou část Prahy 4. | foto: PRE

Nicméně my – coby energetici v Praze, se snažíme více hledět kupředu, abychom pro naše hlavní město zajistili spolehlivou dodávku elektřiny a to v dostačujícím množství a požadované kvalitě nejen stávajícím zákazníkům, ale i těm budoucím v nových obchodně administrativních celcích či obytných částech Prahy.

Dnešní turbulentní doba plná změn v oblasti energetiky v celoevropském regionu přinese určitě velmi zajímavý či dokonce bouřlivý rok plný legislativních změn. S velkou pravděpodobností bude ústavními orgány schválena novela energetického zákona, dále zákon o podpoře obnovitelných zdrojů a následně i nový tarifní systém s dopadem na všechny koncové zákazníky i na celý energetický trh. Jako regulovaná firma však optimisticky očekáváme nové podmínky pro činnost i v další regulační periodě od roku 2016, které nám stanoví ERÚ.

Při ohlédnutí za loňským rokem můžeme konstatovat, že zásobovací oblast hlavního města Prahy - jako jediná v rámci ČR - nezaznamenala výrazný pokles dodávky elektřiny z předávacích míst, ani výrazně nižší dosahované technické maximum oproti období před ekonomickou krizí. Bohužel zároveň nestoupá dosahovaný objem a výkon. Ten spíše stagnuje těsně pod svými dosaženými maximálními hodnotami. Buďme však optimisty a věřme, že nadprůměrně teplá zima a relativně chladné léto loňského roku se již nebudou opakovat.

Venkovní vedení v hlavním městě je už jen v okrajových částech Prahy. Naprostá...

Venkovní vedení v hlavním městě je už jen v okrajových částech Prahy. Naprostá většina energetické sítě města je pod zemí v kabelech.

V posledních letech uskutečnila PREdistribuce

vedle mnoha projektů modernizace na hladině 22 kV i 1kV několik významných staveb. V roce 2013 byla započata výstavba kabelových tunelů pro připojení budoucí rozvodny TR 110/22 kV Karlín, s jejíž realizací se počítá v letech 2015 – 2016. K dalším důležitým stavbám patří zejména: úplné dokončení modernizace transformoven TR 110/22kV v Letňanech a na Lhotce, obnova transformovny TR 110/22 kV Třeboradice (s termínem dokončení do 2016), výstavba nové transformovny TR 110/22 kV Uhříněves s kabelovým tunelem (dokončení do 2017), pokračování v rekonstrukci jednoho z napájecích uzlů Prahy v oblasti TR Chodov (do konce 2016) a obnova části venkovního vedení 110 kV mezi TR Červený vrch – TR Sever. Klíčovou investici představuje rovněž zavádění nového řídicího systému SCADA, který výrazně vylepší možnost dálkového řízení sítí na hladinách 110kV a 22kV. Vzhledem k hustotě zástavby a důležitosti rychlé obnovy napětí po výpadcích si po více než 12 letech naši dispečeři jistě nový dispečerský systém pro svoji činnost zaslouží.

V plánech pro blízkou budoucnost jsou zaneseny i záměry realizovat nové transformovny u Slivence na rozvoj oblasti na jihozápadě města či s ohledem na vybudování nové trasy D pražského metra výstavba TR Písnice. Rovněž uvažujeme zrealizovat kolem roku 2020 novou transformovnu 110/22kV u mezinárodního letiště Václava Havla i s ohledem na vybudování velkokapacitní dopravy Praha-Ruzyně-Kladno. Kontinuálně budou nadále probíhat obnovy dožívajících páteřních venkovních vedení 110 kV na kraji hlavního města.

Ze stručného výčtu nejdůležitějších investičních akcí vyplývá, že PREdistribuce pokračuje ve zkvalitňování dodávek elektrické energie na území hlavního města Prahy, aby zajistila udržení vysokého standardu služeb, na které jsou naši zákazníci zvyklí a dbá i v koordinaci s městským akcionářem a provozovatelem přenosové soustavy firmou ČEPS i na postupných krocích pro zajištění bezpečnosti nepřetržité dodávky do Prahy.

Navíc připravujeme na základě požadavků investorů a developerů řadu investičních záměrů v nezastavěných částech města, takže Praha jako hlavní město bude svým významem nadále růst. Důležitý ukazatel představuje také evidence dat předávaných ERÚ a operátorovi trhu OTE, ze které vyplývá, že v minulé regulační periodě přibylo téměř 40 tis. odběrných míst, což by se mělo pozitivně projevit výhledově ve spotřebě.

Fotovoltaická elektrárna Syrovice na Jižní Moravě patří do portfolia...

Fotovoltaická elektrárna Syrovice na Jižní Moravě patří do portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny PRE.

Očekávané změny trendů energetiky v Evropě ovlivňují i v PREdistribuci strategii investování. Přestože sítěmi již neprotéká rekordní množství elektřiny a nedosahujeme v poslední době překonávání maxim výkonu, očekáváme ještě intenzivnější nástup připojování malých decentrálních zdrojů do sítí 22kV a 1kV. Zvýšené investice plánujeme v dalších letech do cílené obnovy sítí těchto napěťových sítí a zavádění nových technologických prvků pro řízení sítí a sběr dat. Současně se zaváděním chytrého měření pro možnost regulace zátěží a komunikace se zákazníky, chystáme zvýšit inteligenci sítí v rozsahu jedné třetiny stávajících trafostanic 22/1kV. Dle našich výpočtů jedině tímto „pochytřením“ s možností dálkového ovládání a řízení zajistíme stávající úroveň spolehlivosti a bezpečnosti sítí i pro další období. Naopak snížíme investice do sítí VVN, abychom vykompenzovali nárůst investic do nižších úrovní. Neznamená to však, že se zastaví výstavba nových plánovaných rozvoden 110/22 kV a obnova páteřní sítě. Nová investiční výstavba bude podmíněna konkrétními požadavky zákazníků a nemožností zajistit rezervovaný příkon ze stávajících zdrojů.

S potěšením můžeme konstatovat, že společnost PREdistribuce zůstala i v roce 2014 nejspolehlivějším distributorem v ČR. Většina koncových zákazníků si tudíž ani nepamatuje, kdy naposledy byla více než hodinu bez proudu vinou výpadku na zařízení PREdi. Zásluhu na tom má cílená obnova zařízení ve všech napěťových úrovních, dodržování koncepce zajištění v kabelové síti a hlavně úsilí a nasazení všech zaměstnanců Skupiny PRE, vysoká odbornost a zkušenosti všech techniků PREdistribuce, kteří dodržují zavedené postupy při péči o zařízení, což se projevuje i v udržení provozuschopnosti a spolehlivosti veškerého zařízení i minimem pracovních úrazů v sítích PREdistribuce.

Zaměstnanci PREdistribuce jsou hrdí na svoji práci a na to, že můžou významnou mírou přispět k zajištění chodu a života hlavního města a zajistit kvalitní a pokud možno nepřetržité dodávky všem koncovým zákazníkům. Zároveň chtějí nadále udržet dobré jméno Skupiny PRE, bez její podpory by společnost PREdistribuce nebyla tak kvalitním distributorem elektřiny.

S heslem či mottem: „Praha svítí, Praha nevypadává“, jdeme do dalších let!

Milan Hampl

Autor:

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Na stáří nemusíte jen šetřit, můžete na něm i vydělat

Na stáří nemusíte jen šetřit, můžete na něm i vydělat

V České republice se investoři na výnosech ze Silver Economy mohou rovněž podílet.

Top trendy zimy 2018/2019: ikonické pohorky jsou zpět

Top trendy zimy 18/19: Ikonické pohorky jsou zpět!

S posledními paprsky slunce vás přicházejí oslnit novinky z oblasti obuvi, módy a životního stylu. Nadcházející sezona...

Líbí se vám minimalistické betonové stěrky? Splňte si svůj sen

Betonepox

S přicházejícím podzimem, kdy trávíme všichni mnohem více času uvnitř domova, vám přinášíme inspiraci pro zvelebení...

Raketově rychle. Tak funguje půjčka od lidí

Raketově rychle. Tak funguje půjčka od lidí

O tom, že je půjčka od lidí levnější, už všichni vědí. Že mají peníze do pěti minut na účtu, si teprve lidé zvykají....

Audioknižní bestsellery za 149 Kč? Audiotéka slaví sedm let

Audioknižní bestsellery za 149,- Kč? Audiotéka slaví 7 let!

Audiotéka, největší distributor audioknih v Česku a poskytovatel stejnojmenné mobilní aplikace, právě slaví 7....

Další z rubriky

Mary Kay představuje účinnou zbraň proti předčasnému stárnutí pleti

Mary Kay představuje účinnou zbraň proti předčasnému stárnutí pleti

Vyhlaste boj předčasnému stárnutí pleti! Značka Mary Kay právě uvádí na trh nový zázrak v péči o pleť – TimeWise®...

Tepelné studio pro každého

Tepelné studio pro každého

Letošní chvílemi až tropické léto nám zamávalo na rozloučenou a prakticky během jediného víkendu nastoupil podzim. A to...

Dřevěné podlahy QUICK.STEP PARQUET jsou krásné a odolné

Dřevěné podlahy QUICK.STEP PARQUET jsou krásné a odolné

Dopřejte svému domovu kvalitní dřevěné třívrstvé podlahy QUICK.STEP PARQUET z masivního dřeva, které jsou optimálně...

Najdete na iDNES.cz