Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Daně: obrana transferových cen při daňové kontrole

Komerční sdělení   7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Finanční úřady se při daňové kontrole stále častěji zaměřují na oblast transferových cen uplatňovaných ve vztazích mezi spojenými osobami. Vyplatí se proto být na případnou daňovou kontrolu a správce daně dobře připraven.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

(ilustrační snímek)

(ilustrační snímek) | foto: Profimedia.cz

Správci daně mají možnost upravit základ daně z příjmů poplatníka, pokud jím uplatňované ceny v obchodech se spojenými osobami se odchylují od cen, které by za obdobných podmínek sjednal nezávislý subjekt.

Na základě tohoto jednoduchého principu může správce daně doměřit poplatníkům, kteří tento princip nerespektují, daň z příjmů ze zjištěného rozdílu, která spolu se sankcemi (tj. s úrokem z prodlení a penále) může ohrozit další existenci poplatníka.

Kdo jsou to spojené osoby?

Mohlo by se zdát, že tato problematika se týká pouze nadnárodních koncernů, pro které byla pravidla transferových cen zamýšlena, ale opak je pravdou. Za spojené osoby se totiž považují nejen majetkově propojené společnosti, ale např. i společnost a fyzická osoba, která je jejím společníkem nebo jednatelem.

Kontrola transferovaných cen proto hrozí jak velké firmě, která nakupuje materiál, výrobky nebo služby od své mateřské společnosti, tak i malé firmě, která si půjčila peníze od společníka nebo prodala auto svému jednateli.

"Ve všech těchto případech může finanční úřad doměřit daně z příjmů, pokud ceny nebudou odpovídat těm, které jsou běžné mezi nezávislými subjekty," říká Jiří Zoubek, z daňově-poradenské a auditorské společnosti VORLÍČKOVÁ PARTNERS.

Úspěch se skrývá v pečlivé dokumentaci

Ministerstvo financí vydalo k problematice transferových cen několik pokynů, které poskytují daňovým poplatníkům návod, jak postupovat při stanovení cen v transakcích se spojenými osobami a jakých oceňovacích metod lze přitom použít.

Za nejvhodnější z oceňovacích metod je označována metoda srovnatelné nezávislé ceny, kterou by použil pro danou transakci za obdobných podmínek poplatník vůči třetí osobě, popř. o které poplatník ví, že by ji použily mezi sebou nezávislé subjekty.

V určitých případech však nebude možné srovnatelnou nezávislou cenu objektivně zjistit, a to např. z důvodu jedinečnosti obchodované komodity, nesrovnatelnosti obchodních podmínek nebo specifik konkrétního podnikatelského odvětví.

V praxi se potom využívají ostatní oceňovací metody (např. metoda nákladů a přirážky nebo metody srovnávající ziskovost či hrubou marži konkurentů). "Pro stanovení a ověření správnosti převodní ceny se v praxi používají databáze obsahující finanční a hospodářské ukazatele tuzemských a zahraničních podniků," uvádí pan Zoubek, odborník na daně.

Dobře zpracovaná dokumentace zapůsobí na správce daně

Jeden z pokynů ministerstva se rovněž podrobně věnuje rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami, přičemž požadavky kladené na poplatníky jsou značné. Poplatník by měl shromáždit informace týkající se nejen jeho samotného, ale i celé skupiny podniků, jako např. informace o podnikatelské činnosti a strategii, organizační, právní a provozní struktuře, obchodních vztazích a jejich účastnících, způsobu výběru a uplatňování oceňovacích metod.

Srdcem dokumentace je pak srovnávací analýza, která analyzuje obchodovaný majetek nebo služby, vykonávané funkce a nesená rizika jednotlivými účastníky obchodu, jakož i smluvní podmínky a ekonomické okolnosti obchodu.

"Je patrné, že příprava dokumentace v takovém rozsahu bude často nad možnosti daňových poplatníků, a proto při zpracování dokumentace spolupracují s daňovým poradcem. Je třeba zdůraznit, že zpracování dokumentace sice není povinné ze zákona, avšak dobře zpracovaná dokumentace výrazně posílí pozici poplatníka při daňové kontrole a její předložení správci daně má rovněž psychologický efekt, neboť správci daně je jasné, že je poplatník na kontrolu převodních cen připraven," podotýká Zoubek.

Za zmínku stojí i možnost poplatníků požádat správce daně o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi poplatníky. Poplatník musí k žádosti doložit veškeré relevantní údaje, a to v rozsahu vyžadovaném pro výše zmíněnou dokumentaci převodních cen.

Přitom nepřesnost informací uvedených v žádosti má za následek nepoužitelnost rozhodnutí správce daně, který jím v takovém případě není vázán. "Možnost následného zpochybnění závaznosti posouzení samotným správcem daně, třeba při daňové kontrole, spolu s administrativní náročností zpracování žádosti vedou k tomu, že tento nástroj není poplatníky v praxi příliš využíván," konstatuje Zoubek.

I při daňové kontrole se lze účinně bránit

Dosavadní judikatura k problematice převodních cen naznačuje, že existenci rozdílu mezi cenou sjednanou poplatníkem se spojenou osobou a cenou, která by byla v obdobném případě sjednána nezávislými subjekty, je povinen prokazovat správce daně, přičemž je povinen poplatníkovi sdělit, jakým způsobem k rozdílu dospěl.

"Obrácené důkazní břemeno je nespornou výhodou v situaci, kdy poplatník nemá zpracovánu dokumentaci převodních cen a probíhá u něj daňová kontrola," dodává Jiří Zoubek.

Správce daně by měl, podle stávající judikatury, při hledání obvyklé ceny preferovat metodu srovnatelné nezávislé ceny, tj. hledat dostatečný vzorek subjektů podnikajících za srovnatelných nebo aspoň obdobných podmínek.

Výsledkem snažení správce daně při hledání ceny obvyklé přitom nemůže být absolutní číslo, ale určité cenové rozpětí, v rámci kterého se může cena dohodnutá poplatníkem pohybovat. Teprve na základě tohoto postupu může správce daně vyzvat poplatníka k doložení zjištěného rozdílu mezi cenou sjednanou poplatníkem a cenou obvyklou zjištěnou správcem.

Aby nebyl daňový poplatník zbaven svého práva na účinnou obranu, musí mu správce daně odkrýt postup, jakým k zjištěnému rozdílu dospěl. Až když se poplatníkovi nepodaří rozdíl uspokojivě vysvětlit, může správce daně přistoupit k doměření daně na základě tohoto rozdílu, který musí být stanoven s použitím pro poplatníka nejvýhodnější hranice cenového rozpětí.

Prokažte ekonomický přínos správci daně

Nejsložitější bývá pro poplatníka daňová kontrola transferových cen u manažerských, poradenských a dalších služeb poskytovaných podniky ve skupině.

Kontrola těchto služeb totiž nebývá omezena pouze na ověření správnosti stanovení ceny služeb, která je často kalkulována jako nákladová báze s určitou ziskovou přirážkou, ale zahrnuje i prověřování skutečného poskytování služeb a jejich ekonomickou využitelnost a přínosnost pro příjemce služeb.

"Zde doporučuji, aby společnosti přijímající takové služby skutečně pečlivě zvážily, zda budou schopny prokázat jejich ekonomický přínos správci daně, a pro tento účel důsledně vyžadovaly po poskytovateli služeb veškeré podklady a faktickou kalkulaci ceny služeb," konstatoval na závěr Jiří Zoubek.

Společnost VORLÍČKOVÁ PARTNERS (www.vorlickova.com) je největší čistě národní společnost, která poskytuje daňově-poradenské a auditorské služby, jak tuzemským tak zahraničním podnikům i fyzickým osobám. Společnost je držitelem několika ocenění a patří tak mezi nejvýznamnější kanceláře ve svém oboru.

Autor:

Nejčtenější

Sledujte derby Sparta - Slavia živě na TV Tipsport a vsaďte si!

Sledujte derby Sparta - Slavia živě na TV Tipsport a vsaďte si!

Nejvyhecovanější zápas jara je tady! Souboj o krále Prahy se odehraje v sobotu od 17:30 na Letné a vy můžete přímý...

Jak Český chřest obnovil tradici „buržoazní“ zeleniny

Jak Český chřest obnovil tradici „buržoazní“ zeleniny

Příběh společnosti Český chřest je příběhem o udržení prastaré zelinářské tradice v Česku. Úplní nováčci v oboru...

MAGIC NIGHT finanční skupiny Phoenix Investor měl dobročinný přesah

MAGIC NIGHT finanční skupiny Phoenix Investor měl dobročinný přesah

Letošní plesová sezona byla bohatá a přinesla každému z nás alespoň jeden nový zážitek. Společnost Phoenix Investor se...

Revoluce v úsporách: První hybridní elektrický ohřívač vody

Revoluce v úsporách: První hybridní elektrický ohřívač vody

50% úspora energií při ohřevu vody? Jde to! Nový inteligentní elektrický ohřívač vody Lydos Hybrid firmy Ariston to...

Nebrání vám v úspěchu jen vaše vlastní hlava? Zeptejte se koučů

Nebrání vám v úspěchu jen vaše vlastní hlava? Zeptejte se koučů!

Mentor Jan Mühlfeit tvrdí, že v každém z nás se skrývá potenciál a že odhalením svých silných i slabých stránek...

Další z rubriky

Netušené výhody a osobní asistent na telefonu s firemními kartami Visa

Netušené výhody a osobní asistent na telefonu s firemními kartami Visa

Firemní karty Visa přináší podnikatelům i zaměstnancům často až nečekané množství výhod. Věděli jste, že placením s...

Havarijní pojištění za hubičku

Havarijní pojištění za hubičku

Chcete-li zlevnit havarijní pojištění, každý, kdo tomu aspoň trochu rozumí, vám poradí pár základních věcí. Určitě mezi...

Výběr půjčky přes internet dnes není problém

Výběr půjčky přes internet dnes není problém

Různých bank i úvěrových společností, které nabízejí půjčky, je více než dost. Na první pohled to může vypadat jako...

Jak je to s přesčasy? Odpovědi na sedm nejčastějších otázek.

Jak je to s přesčasy? Odpovědi na sedm nejčastějších otázek.

Kurzy.cz Názory na přesčasy se odjakživa různí. Část lidí je ochotná makat navíc, ale jen pokud jim firma přesčasy zaplatí. A ji...

Najdete na iDNES.cz