Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Další centrum vědy na VUT v Brně dostalo dotace z programu VaVpI

Komerční sdělení   12:00aktualizováno  12:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Fakulta stavební na VUT v Brně získala projekt, který buduje moderní výzkumné centrum AdMaS. Toto centrum vědy je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Další centrum vědy na VUT v Brně dostalo dotace z Operačního programu VaVpI | foto: Vysoké učení technické v Brně

Centrum AdMaS (Ad-vanced Building Ma-terials, S-tructures and Technologies) bude z prostředků OP VaVpI, prioritní osy 2, dotováno částkou 818 mil. Kč (695 mil. Kč bude poskytnuto z prostředků EU a 123 mil ze státního rozpočtu ČR), z toho téměř 300 mil. Kč tvoří přístrojové vybavení.

Projekt centra připravila Fakulta stavební VUT v Brně v letech 2008 - 2010. 
Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2011. Centrum vědy na VUT v Brně bude uvedeno do provozu již 1. července  2011, kdy se předpokládá zahájení řady aktivit, které nevyžadují pro činnost nově postavené objekty.

Centrum vědy na VUT v Brně bude v plném provozu po dokončení nových objektů s laboratorním zázemím v polovině roku 2014.

VUT v Brně buduje další centrum Vědy

Centrum vědy bude situováno v areálu VUT v Brně pod Palackého vrchem v Králově Poli. Bude obsahovat 4 nové laboratorní haly. Jedním z cílů projektu je návrh progresivních stavebních konstrukcí a technologií z hlediska jejich zvýšené spolehlivosti, trvanlivosti a ekonomičnosti během celého životního cyklu.

V oblasti technologií je centrum vědy na VUT v Brně zaměřeno na technologie diagnostiky konstrukcí a vlivů působících na stavby, návrhu konstrukcí a technologie v oblasti hospodářství měst a obcí (zejména vodního a odpadového hospodářství, obnovitelných energetických zdrojů). Významnou součástí je i skupina aplikace nových metod (např. dálkového leteckého průzkumu a měření) v oblasti geodézie a geotechniky.

Cílem je navrhovat moderní, ekonomické a trvanlivé konstrukce, které budou vycházet jak z moderních materiálů, ale budou mít i předem definovanou úroveň spolehlivosti a energetické náročnosti, což umožní významným způsobem jejich optimalizaci a to nejen z hlediska počátečních nákladů, ale i nákladů spojených s jejich životním cyklem: výstavba - užívání - recyklace.

Dalším zaměřením centra vědy AdMaS bude vývoj netradičních konstrukcí s moderními technologiemi, například aplikace nekovových materiálů pro vyztužování konstrukcí.

Centrum vědy na VUT v Brně bude vybaveno řadou specializovaných diagnostických přístrojů. Jedním z významných přístrojů, který se stane nedílnou součástí laboratorního vybavení Centra, je například rentgenový tomograf, který je již veřejnosti poměrně známý díky jeho využití v lékařství.

Stejně tak jako v lékařské tomografii, kdy je pomocí tohoto přístroje zkoumána prostorová struktura lidského těla a díky počítačovému zpracování 3D obrazu lze odhalit případné abnormality, také v materiálové oblasti toto zařízení umožní nahlédnout do vnitřní skryté struktury a pomocí prostorového zobrazení prozkoumat defekty zkoumaných materiálů.

Využití tomografu, který umožňuje zvětšení v extrémních případech v rozmezí 20 až 30 tisíckrát, zcela zásadním způsobem rozšíří možnosti analýz a hodnocení parametrů stavebních hmot. Tyto údaje bude možné velmi efektivním způsobem využít nejen při hodnocení "běžných" stavebních materiálů a při matematickém modelování jejich chování, ale jedná se také o metodu s nezastupitelnou rolí v oblasti výzkumu a vývoje materiálů na bázi nanotechnologií.

Tak jak na lidském těle můžeme najít zárodky zhoubných nemocí, tak stejným způsobem můžeme takto zjistit v jednotlivých materiálech najít slabá místa, poškození či jejich nehomogenity. To se uplatní nejenom při vývoji nových hmot, ale zejména při možných haváriích, posudcích apod.

Centrum vědy na VUT v Brně se bude zaměřovat kromě výzkumných aktivit významným způsobem na spolupráci s firmami s cílem podpořit inovační potenciál těchto firem a propojit získané poznatky základního i aplikovaného výzkumu se stavební praxí a výukou.

Další centrum vědy na VUT

Další centrum vědy na VUT

Centrum vědy na VUT v Brně s dotací z Operačního programu VaVpI

Významným prvkem centra AdMaS, v rámci propojení s Fakultou stavební VUT v Brně, je podpora výchovy studentů, zejména doktorského studia a jejich zapojení do významných národních i mezinárodních projektů.

Další centrum vědy na VUT v Brně ve své realizační fázi vytvoří 71 nových pracovních míst, postupně se v provozní fázi zvýší až na úroveň 96 nových pracovních míst.

Centrum vědy na VUT v Brně již uzavřelo v období přípravy řadu dohod o spolupráci. Předpokládá se široká spolupráce s významnými evropskými výzkumnými a univerzitními centry (Německo, Rakousko, Anglie, Belgie,…), ale také s obdobnými centry v nových členských a kandidátských zemích EU. Centrum vědy na VUT v Brně má také uzavřenu dohodu o spolupráci s centrem výzkumu klimatických změn CZECHGLOBE.

AdMaS - Pokročilé stavební materiály

Název projektu: AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie

Číslo a název oblasti podpory: 5.2.1 Regionální VaV centra

Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0097

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Zahájení realizace projektu: 1.1.2011

Ukončení realizace projektu: 30.6.2014

Vedoucí projektu (ředitel Centra): prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Celková výše finanční podpory: 817 903 463,00 Kč, z toho příspěvek EU z fondu ERDF 695 217 943,55 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR 122 685 519,45 Kč

Autor:

Nejčtenější

Rosnička ozdraví každý domov. Včetně jeskyně

Hyla ozdraví váš domov, ušetří čas strávený uklízením i peníze.

Hyla je latinsky rosnička. Žije v čistém prostředí a umí ho i vytvořit. Na začátku naší Hyly byl příběh milujícího...

I vy jste je milovali: kultovní nafukovací zvířátka z Fatry

I vy jste je milovali: kultovní nafukovací zvířátka z Fatry

Ačkoli mnozí rodiče jsou po příchodu do promáčené koupelny mírně rozpačití, nelze dětem tyto vodní bitvy odepřít. Když...

Krásně upravená zahrada celé léto. Pomůže AKU pomocník

AKU plotové nůžky Patriot HT56 40V mají kvalitní nože střižné lišty řezané...

Žádný rámus, exhalace ani dolévání drahého benzinu nebo tahání kabelů. Snadné ovládání a jen minimální údržba. To vše...

Korejští dobrovolníci opět pomáhali v regionu

Korejští studenti přijeli pomáhat na Vysočinu

Na dva týdny v srpnu přiletělo dvacet čtyři korejských studentů a deset zaměstnanců korejské firmy KHNP, která je...

Balená voda od Pražských vodovodů a kanalizací dobývá metropoli

šéf projektu balené vody PVK Miroslav Vavroušek se starostou Městské části...

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) nabízejí unikátní zdroj náhradního zásobování – balenou vodu v sáčcích. Obsahuje...

Další z rubriky

Tři důvody pro založení s.r.o. přes zprostředkovatele

Tři důvody pro založení s.r.o. přes zprostředkovatele

Chtěli byste podnikat v rámci společnosti s ručením omezeným? Důvodů by se nejspíše našlo hned několik. Patřilo by mezi...

Nebankovní půjčky dnes? Trh se pročistil, půjčování je teď bezpečnější

Nebankovní půjčky dnes? Trh se pročistil, půjčování je teď bezpečnější

Zatímco ještě relativně nedávno v lidech slovo „nebankovní půjčka“ evokovalo představu nebývale vysokých úroků a...

Univerzita Tomáše Bati patří k nejlepším světovým školám 3. tisíciletí

Univerzita Tomáše Bati patří k nejlepším světovým školám 3. tisíciletí

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) patří k nejlepším světovým univerzitám, které vznikly ve 3. tisíciletí.

Najdete na iDNES.cz