Doporučujeme

kruhový objezd

kruhový objezd | foto: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Toto je komerční sdělení.
iDNES.cz neovlivňuje obsah komerčních sdělení a není jejich autorem.

Centrum dopravního výzkumu a projekt Dopravní VaV centrum

Centrum dopravního výzkumu je veřejnou výzkumnou institucí, jejímž posláním je odborně nezávislá, výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, státního i soukromého sektoru.
Reklama

Centrum dopravního výzkumu zaměstnává mnoho pracovníků v mnoha oblastech

osvědčení laboratoře

Centrum dopravního výzkumu zaměstnává přes 140 odborných pracovníků v oblastech rozvoje dopravy, dopravních inteligentních systémů, bezpečnosti silničního provozu a dopravního inženýrství, životního prostředí a dopravní infrastruktury, systémů hospodaření, technologií a diagnostiky dopravní infrastruktury, humánních aspektů v dopravě, dopravní psychologie, sociologie a urbanismu, hloubkové analýzy dopravních nehod, průřezových oborů dopravy na pozemních komunikacích, železnicích a v letecké dopravě. Také je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce.

Pro zajištění lepšího reflektování potřeb dopravního výzkumu a vývoje v dalším období spojeného s integrací výzkumných aktivit, které Centrum dopravního výzkumu vykonává, vypracovalo a předložilo v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace projekt "Dopravní VaV centrum" (CDV PLUS).

Na základě pozitivního hodnocení návrhu projektu mezinárodní komisí a úspěšného ukončení negociačního procesu, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro realizaci tohoto projektu. Projekt byl zahájen 1. 1. 2011 a plán ukončení je 31. 12. 2014.

Komplexní rozvoj dopravního sektoru

Realizace projektu přispěje ke komplexnímu rozvoji dopravního sektoru zejména aplikací výsledků vědy a výzkumu do komerčního prostředí.

Unikátní výzkumná infrastruktura poskytne podporu nejen pro samotný výzkum, ale také pro uživatele z řad státní správy, kde napomůže zefektivnění plánování, výstavby, správy a údržby staveb dopravní infrastruktury, včetně environmentálních a bezpečnostních aspektů, tuzemských i zahraničních vysokých škol, kterým vytvoří zázemí pro uskutečňování experimentální a poloprovozní  činnosti, a u výrobních, dopravních, provozních či stavebních firem u nás i v zahraničí podpoří zavádění nových technologií do praxe.

Reklama

Laboratoře a výzkumné týmy budou soustředěny v Dopravním VaV centru na ulici Líšeňská.

Moderní výzkumné zázemí je budoucností pro všechna odvětví dopravy.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Reklama
Sdílet článek Facebook Twitter Google Plus
Reklama
Reklama