Doporučujeme

Maxišperk pro firmu DELOITTE, aneb organické schodiště z corianu | foto: AMOS design

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Maxišperk pro firmu DELOITTE aneb organické schodiště z corianu

Mnoho let byl prostor za Hlavním nádražím v Praze jen takovou zbytkovou plochou, jaká je kdekoliv za nádražím. Nyní velmi rychle na tomto zapomenutém místě mezi ulicemi Seifertova a Italská a železničními kolejemi vyrůstá blok kancelářských budov, nazvaný CHURCHILL OFFICE BUILDING.

Autorem projektu je architekt Jakub Cigler pracující tentokráte pro aktivního a činorodého developera stavby, společnost Penta. Tato společnost chytře využívá část různých brownfield lokací a přeměňuje je v celé čtvrtě, začleňuje je zpátky do organismu města podobně jak to učinila v prostoru bývalé továrny Waltrovka.

Ve stavbě jsou za hlavním nádražím ještě další dva objekty, nicméně dokončená část projektu už má svého nájemce. Je jím globální společnost Deloitte, jež si vybrala pro řešení interiéru kanceláří známý pražský architektonický atelier Kunc. Ten navrhnul materiálové a prostorové řešení. Z celého projektu interiéru je pravděpodobně tou největší atrakcí rozložité bílé schodiště levitující ve vysoké vstupní hale budovy. Toto schodiště je nejen krásné, ale přitom je i funkčním doplňkem plným života. V prostoru haly je výrazným solitérem a dá se skoro říci i výtvarným dílem.

Maxišperk pro firmu DELOITTE, aneb organické schodiště z corianu

recepce dynamika – Waltrovka

Vnější opláštění schodiště je zrealizováno z materiálu Corian od společnosti Dupont. Návštěvník vidí v prostoru ubíhající křivky, a přitom nevidí žádné spoje či konstrukční části. Vše je skryto skvělou corianovou kapotáží. Schodiště na klíč včetně statických výpočtů realizovala firma AMOS design, jež je vůdčí společností při realizaci náročných prvků do interiéru v Čechách a na Slovensku. Při obhlídce tohoto nádherného solitéru si uvědomíte, že technická zdatnost společnosti AMOS design a její vybavení špičkovými soudobými technologiemi umožnila realizovat něco výjimečného, něco, co by nebylo před lety v takové přesnosti a toleranci vůbec možné. Teracové povrchy stupňů schodiště byly osazovány tak, že na obou stranách jednotlivých stupňů zůstávala 1 mm spára!

Maxišperk pro firmu DELOITTE, aneb organické schodiště z corianu

Nové dekory corianu

Tento objekt se stal opravdu šperkem ve vstupních prostorách společnosti Deloitte. Stejná společnost před časem realizovala opravdu komplikovaný prvek ve vstupních prostorách objektu Dynamica v areálu již zmiňované Waltrovky. Na Slovensku firma vyrobila a osadila výjimečnou venkovní fasádu z tvarovaného corianu ve 3D o rozsahu cca 1100 m². Pro uživatele a architekty je corian nově nabízen v dekorech beton, dýha, onyx či teraco a další. To podstatně rozšiřuje možnosti pro designery a architekty interiérů a umožňuje realizovat dříve nevídané věci. Corian vyrobený na akrylátovém základě je díky unikátní technologii lepení, broušení a ohýbání schopen zajistit zhotovení velkých bezespárých částí interiéru nebo exteriéru. Toto je maximální vzhledová výhoda proti všem ostatním používaným materiálům. Za padesát let, co je na trhu, tento produkt ušel dlouhou cestu. Od běžných kuchyňských desek až po velké tvarované prvky či obložení schodiště.