Sobota 11. července 2020, svátek má Olga
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Sobota 11. července 2020 Olga

Jak na řízené větrání v době koronaviru

  7:00aktualizováno  7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Vážení zákazníci, obchodní přátelé a odborná veřejnosti, dobrat se v současné době k pravdivým, nezkresleným informacím při vlně odlišných názorů v diskusích se zcela protichůdnými myšlenkami je více než obtížné.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jak na řízené větrání v době koronaviru | foto: ATREA, s.r.o.

Pro řadu lidí, kteří se navíc problematikou nezabývají, to prakticky znamená tipovací soutěž a rozhodování pouze na základě pocitu a sympatií. Kde ale vzít relevantní informace a jednoznačně stanovit správný přístup? 

Ve snaze ubezpečit provozovatele řízeného větrání a zároveň vytvořit přesvědčivé argumenty pro odbornou veřejnost se firma ATREA rozhodla vydat stanovisko k neustále se opakujícím dotazům svých zákazníků, se kterými se v současnosti jako přední čeští výrobci setkáváme. Zároveň je doplňujeme o vyjádření nezávislých organizací (ČKAIT, SZÚ, Eurovent, Rehva). Tím chceme zabezpečit nezávislost a správnost v našem postoji. 

1)Koronovirus: šíření, přenos vzduchem. Co respirátory?

Covid-19 je virové infekční onemocnění, které se šíří především kontaktně. Vstup do organismu je nejčastěji přes sliznice horních cest dýchacích, tedy nosní a nosohltanovou. K přenosu je nutný kontakt s nakaženým jedincem v bezprostřední blízkosti (bezpečná vzdálenost 2 m – viz doporučené odstupy v obchodech, sportovištích a veřejných místech). Jelikož se jedná o nový typ koronaviru, který ještě není dostatečně prozkoumaný, tak zásady ochrany zdraví vycházejí z obecně platných doporučení prevence respiračních nákaz. První ochranou pro zamezení přenosu je právě ochrana respiračních cest. Úplnou eliminaci přenosu viru je nutné řešit u personálu, který je v přímém styku s nakaženými: ošetřovatelé, lékaři, zdravotní sestry, zubaři. Ti pro zajištění své ochrany nutně potřebují účinnější eliminátory částic známé pod označením FFP2/FFP3. Těmito filtry není nutné se vybavovat, pokud není osoba v tzv. „PRVNÍ LINII“ kontaktu s nakaženými. 

Bezprostředně po vykoupení ochranných pomůcek naše technické oddělení zaznamenalo dotazy od zákazníků, kteří chtěli vědět, zda textilní filtry F7 zachycují viry a s jakou účinností. A zda by se z textilie používané pro jejich výrobu daly ušít nebo nastříhat vsazovací filtry do textilních roušek. V kapitole 3 pojednávající o filtrech se dozvíte, že tyto textilie nejsou schopny virus účinně zachytit.

Jak na řízené větrání v době koronaviru

V případě použití filtrů do roušek nedojde k žádné zvýšené ochraně, filtry tedy nepoužívejte, efekt bude pravděpodobně stejný jako u obyčejné textilní roušky. 

2)Vzduchotechnika a koronavirus. Větrat ano, nebo ne? Zhoršuje situaci, nebo pomáhá?

Větrání (přirozené okny nebo nucené pomocí větracích jednotek a ventilátorů) zajišťuje potřebnou výměnu vzduchu. Větrání odvádí použitý/znečištěný vzduch z interiéru a vyměňuje ho za venkovní, čerstvý vzduch. 

„Proč instalujeme vzduchotechniku a proč rovnoměrně větráme?“ Přirozené větrání okny (nárazové ani kontinuální) nezajistí stálou výměnu vzduchu tak kvalitně jako větrání nucené a navíc způsobí nestabilní tlakové poměry mezi místnostmi v budově podle aktuálních venkovních klimatických podmínek. Při řízeném (nuceném) větrání snižujeme úměrně koncentrace škodlivin, které nám v prostředí vznikají dynamicky v čase. Typ a množství škodliviny je závislý na konkrétním prostředí. Jiná vznikají v obytných budovách, jiná v kancelářích, v kuchyních, svařovnách a zdravotnických zařízeních. Princip je ovšem totožný a u všech škodlivin stejný – při neustálém větrání se ředí škodlivina, která uvnitř vzniká nebo kterou prostředí obsahuje. Tím, že ponecháme větrání přes vzduchotechniku zapnuté, aktivně chráníme naše zdraví. Vzduchotechnika ředí škodliviny vnitřního prostředí (tedy prostředí potenciálně kontaminovaného virem) pomocí čistého venkovního vzduchu, který tento virus neobsahuje. Navíc vzduchotechnika zajistí stálé tlakové poměry mezi místnostmi. Riziko přenosu uvnitř budovy tudíž při trvalém větrání podstatně zmenšujeme a urychlujeme odvod viry kontaminovaného vzduchu z prostředí pryč. 

Navíc: 

Řízené větrání má centrální nasávání čerstvého vzduchu vně budovy situováno tak, aby nebylo přímo vystaveno pohybujícím se osobám, ba dokonce je umístěno mimo jejich dosah. Touto pozicí je tedy eliminována možnost nasávání viru, protože ten je zejména v blízkosti nakažených osob a ve volném prostředí je jeho životnost velmi krátká.

Doporučení firmy ATREA: během výskytu infekce přenášené vzduchem (např. koronaviru) je výhodnější větrat permanentním průtokem a provozovat větrání na vyšší výkony. Zastavením větrání nebo jeho omezením se stav prostředí každopádně zhorší, protože si kromě nyní ostře sledovaného koronaviru musíme uvědomit i stálou přítomnost ostatních škodlivin v prostředí (CO2, relativní vlhkost, VOC – těkavé organické látky).

Totéž doporučení je uvedeno i na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT ve spolupráci se SZÚ (Ing. Zuzana Mathauserová), ze dne 2. dubna 2020. Vyjádření komory: „Přestože omezení řady činností přispívá k pomalejšímu šíření koronaviru, je větrání tou činností, která se omezovat nemá. Vzhledem ke způsobu přenosu onemocnění je nepravděpodobné, že by se virus Covid-19 do vnitřního prostředí dostával s venkovním vzduchem. Ani při přirozeném větrání okny, ani při nuceném větrání nebo klimatizací. Dostatečné větrání stále zůstává základem zajištění odpovídající kvality prostředí i v této době šířící se pandemie.“ [1.01] 

Informace Evropské průmyslové asociace pro vnitřní prostředí Eurovent V současné době neexistují žádné důkazy, že by se koronavirus mohl šířit větracími nebo klimatizačními systémy. Zároveň žádné úřady nevydaly pokyny pro provoz (mechanických) ventilačních systémů. [1.02]

Doporučení Eurovent: Není pochyb o tom, že koncentrace částic SARS-CoV-2 by měla být co nejnižší. Toho lze efektivně dosáhnout správně fungujícími mechanickými větracími systémy. [1.02]

Opatření Eurovent: S tímto pozadím je obecným doporučením asociace Eurovent udržovat a řádně provozovat ventilační systémy v souladu s pokyny a platnými hygienickými normami. Jako preventivní opatření pro období pandemického rizika mohou být užitečná tato opatření:

 • Zvýšit rychlost větrání a zvýšit procento venkovního vzduchu v systému.
 • Zvýšit provozní dobu ventilačního systému.
 • Zkontrolovat, zda jsou větrací jednotky správně nastaveny a jsou správně obsluhovány v souladu s pokyny výrobce.
 • Zapnout udržování vnitřní relativní vlhkosti nad 30 % (je-li to možné). 
  [1.02]

Federace evropských asociací v oboru TZB – REHVA

doporučuje:

 • Větrání ponechat trvale v provozu. Při nepřítomnosti osob je možné snížit průtok vzduchu, ale doporučuje se zařízení zcela nevypínat. V současné době, kdy náklady na vytápění/chlazení jsou spíše nižší, není energetická náročnost opatření zásadní, zatímco viry jsou z prostoru odváděny.
 • Vzduchotechnická jednotka by měla být provozována s maximálním podílem čerstvého venkovního vzduchu.
 • *Nepoužívat oběhový vzduch. Směšovací klapky musí být uzavřeny i za předpokladu problémů s nedostatkem otopného/chladicího výkonu. Je důležitější zabránit kontaminaci a ochránit zdraví osob na úkor tepelného komfortu. [1.03]

* Doporučení firmy ATREA:

Zavírání směšovacích klapek a omezování cirkulační funkce vzduchotechniky má smysl v budovách občanské vybavenosti a dalších veřejných budovách, kde se pohybují lidé, kteří by jinak nepřišli do kontaktu. Cirkulací by se mohl kontaminovaný vzduch dostat do zcela jiných prostor v rámci budovy a je tedy vhodné tomuto riziku bránit. V rodinných domech a bytech v rámci jedné domácnosti, kde jsou lidé v běžném kontaktu, je zbytečné zamezovat přenosu cirkulací mezi jednotlivými místnostmi. Cirkulace zde navíc může být nedílnou součástí systému pro vytápění anebo chlazení domu.

Odborná veřejnost je tedy v jednoznačné shodě. Větrat s vyšší intenzitou.

Jak na řízené větrání v době koronaviru

3)Filtry do vzduchotechniky a jejich vlastnosti

Ve vzduchotechnických jednotkách ATREA se běžně na přívodním vzduchu používají filtry třídy F7 (pro účel článku používáme značení podle již neplatné normy EN779, nicméně odborné veřejnosti nejlépe srozumitelné). Jak je to se schopností těchto filtrů zachytit viry? Účinnost záchytu filtru záleží logicky na velikosti částic, které se vzduchem pohybují a které chceme eliminovat.

V běžných publikacích se objevují velikosti těchto typických příměsí [1.04]

viry0,005 až 0,1 μm 
bakterie0,2 až 20 μm (většinou 0,5 až 1,5 μm) 
výtrusy hub, mechu, lišejníků a kapradin2 až 120 μm 
pyl10 až 200 μm 
plísně2 až 100 μm 
cigaretový kouř0,01 až 1 μm (střední hodnota 0,5 μm) 
olejová mlha0,04 až 1 μm 
saze0,01 až 0,5 μm 
kouř (spalování organické hmoty)< 1 μm 
Jak na řízené větrání v době koronaviru

Hodnocení: Z grafu a tabulky vidíme

a) Filtry tříd G1-G4 (hrubé filtry) – končí s odlučivostí nejlépe na úrovni 0,4 μm. b) Filtry tříd F5-F9 (jemné filtry) – končí nejlépe do velikosti částic 0,1-0,15 μm. c) Spektrum virů dle tabulky je stanoveno na rozptylu 0,005 až 0,1 μm.
d) Uváděná velikost částice COVID-19 dle AV ČR 80–150 nm = 0,080 až 0,150 μm. [1.05]

Hodnocení: Prodávané filtry třídy F7 uvádějí při velikosti částice 120 nm účinnost jen okolo 35 %, pokud bude částice menší, bude účinnost ještě nižší. Z toho plyne, že pro skutečně účinný záchyt virových částic by musel být použit filtr s mnohem vyšší účinností. Takové filtry existují a nazývají se HEPA filtry. Bohužel, ve standardní vzduchotechnice se dají jen těžko použít, protože mají velké tlakové ztráty, se kterými by si poradil jen VZT systém za tím účelem projektovaný. Navíc víme, že filtrovat čerstvý vzduch nemá smysl, protože přítomnost viru v něm je nulová nebo téměř nulová.

Nicméně i filtry nižších tříd zachycují částice prachu (mnohem větší velikosti než jsou viry), na jejichž povrchu viry ulpívají. Související problém je, že pokud filtry zachytí částice s viry na povrchu, stávají se potenciálně nebezpečným materiálem a musí se správně likvidovat, aby se zpětně od nich osoba provádějící výměnu nenakazila.

Jak na řízené větrání v době koronaviru

4)Vysoká intenzita větrání a nízká relativní vlhkost

Vysoká intenzita větrání vyvolává v uživatelích obavu, že při větrání dojde ke značnému snížení vlhkosti uvnitř staveb. Další nesprávná úvaha je, že vzduchotechnika sama aktivně vysouší vzduch a tento suchý vzduch trvale sníží vlhkost v bytech pod minimální úroveň. Vlhkost vzduchu a související zvlhčování sliznic je pro odolnost organismu proti virovým a bakteriálním nákazám sice důležitá, ale v době epidemie je priorita především na straně důkladného větrání a zajištění čistého vzduchu v místnostech. Při zvýšené intenzitě větrání a zejména v mrazivých dnech se vyplatí mít vzduchotechnický systém správně navržený a regulovaný. Je to poměrně komplexní otázka, a proto se tématu vlhkosti budeme věnovat v samostatném článku. 

Jak na řízené větrání v době koronaviru

Zdroje:

[1.01] Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavě [online]. © ČKAIT 2020 [cit. 2.4.2020]. Dostupné z: https://www.ckait.cz/ 
[1.02] Společnost Eurovent Industry Association [online]. Copyright 2019 Eurovent [cit. 10.4.2020]. Dostupné z: https://eurovent.eu/  
[1.03]  Společnost pro techniku prostředí [online]. 2015 © Společnost pro techniku prostředí, z. s. [cit. 17.3.2020]. Dostupné z: http://www.stpcr.cz/cz/rehva 
[1.04]   HEMERKA, J. Filtrace při všeobecném větrání pobytových místností. Vytápění, větrání, instalace [online]. 02/2013 [cit. 16.5.2018]. Dostupné z: http://www.stpcr.cz/?download=articles/vvi-2013-02_s68.pdf 
[1.05]  MATUŠKOVÁ,L. PŘEHLEDNĚ: Jak Akademie věd ČR pomáhá v boji proti koronavirové nákaze. Akademie věd České republiky [online]. CC BY-SA [cit. 20.4.2020]. Dostupné z: http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/biologie-a-lekarskevedy/PREHLEDNE-Jak-Akademie-ved-CR-pomaha-proti-koronaviru/
 • Nejčtenější

V létě lze ušetřit desetitisíce. Samsung nabízí obrovské slevy

Komerční sdělení Samsung spustil letní akci, díky které lze získat bonus ve výši až 50 tisíc korun. Zároveň pořádá cestovatelskou soutěž...

Škoda za pár stovek, ale i několik tisíc. Čechy trápí hlodavci a kuny

Komerční sdělení Většinou se to stane, když nejvíc spěcháte. Sednete si za volant, otočíte klíčkem a nic. Marně to zkoušíte, až dojde na...

Kdo ovládne super-finále Oktagonu Underground?

Komerční sdělení V sobotu 4. července vyvrcholí unikátní projekt Oktagon Underground, sedmitýdenní exhibiční koncept složený ze sedmi...

Zlomí Sparta slávistické prokletí? Vsaďte si a sledujte na TV Tipsport!

Komerční sdělení Nadstavbová část elitní české fotbalové ligy pomalu vrcholí. Skupina o titul ve středu napíše svoji závěrečnou tečku....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Nová éra betonárky v Lesonicích - moderní technologie i ruční výroba

Komerční sdělení Padesát let se vyráběly v Lesonicích na Třebíčsku betonové výrobky. Skruže a dlaždice z Lesonic znal každý. Jenže...

Snažím se naučit mít jizvy po popálení ráda, říká Týnuš Třešničková

Premium Byl to okamžik. Vteřina, v níž ji ožehly plameny. Vlasy, krk, ruce, obličej... Ten krásný obličej, který ji živí. Jedna...

Největší slabiny ojetých dodávek. Přinášíme přehled nejporuchovějších vozů

Premium Dodávky byly stvořeny pro práci. Najedou mnohem více kilometrů než osobní auta, a to v náročných podmínkách. Ne všechna...

VELKÝ TEST ZOO: přehled cen, zvířat i atrakcí. Přijeďte, pomůžete!

Premium Mají otevřeno 365 dní v roce, ať praží slunce, nebo se žení čerti. Na několik týdnů je zavřel až koronavirus. Chcete...

 • Další z rubriky

Okna dělají dům. Dopřejte tomu svému kvalitu od firmy Oknotherm

Komerční sdělení Již téměř 30 let vyrábí rodinná firma OKNOTHERM ta nejkvalitnější okna v České republice. Společnost z jižních Čech se...

Nová éra betonárky v Lesonicích - moderní technologie i ruční výroba

Komerční sdělení Padesát let se vyráběly v Lesonicích na Třebíčsku betonové výrobky. Skruže a dlaždice z Lesonic znal každý. Jenže...

Ještě bezpečnější domov díky službě BEDO SOS

Komerční sdělení Pro své klienty systém BEDO Ajax využije i Generali Česká pojišťovna.

Kvalitní betonové obrubníky? Víme, na koho se obrátit

Komerční sdělení Společností, které nabízejí různé betonové prvky, je v naší republice celá řada. Bohužel však někdy může být velice...

Princ George je vztahovačný a drzý, tvrdí jeho kmotra

Šestiletý princ George se na oficiálních fotkách tváří jako andílek a britská královská rodina mu pečlivě buduje image...

Penis a ženský orgasmus. Dvacet centimetrů je optimální, říká studie

Na délce záleží a platí, že větší znamená lepší. Ovšem jen do jisté míry. Největší šanci na uspokojení ženy dává...

Výpovědi už se nevyhnete. Nový zákoník práce přinese i spravedlivější dovolenou

Premium Poslední velká novela zákoníku práce za uplynulých devět let začne z podstatné části platit od začátku příštího roku, v...

Maďarka tvrdí, že nemůže pracovat, protože je příliš sexy

Plastiky dvaadvacetiletou Barbie Barbaru Lunu Siposovou z Maďarska stály v přepočtu přes tři miliony korun. Nyní nemůže...

Úspěšný šéf Škody po pěti letech náhle končí, prohrál boj o moc

Mladoboleslavská Škoda Auto oznámila, že Bernhard Maier po téměř pěti letech v čele společnosti opustí k 31. červenci...