Doporučujeme

Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně

Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně | foto: ENPRAG, s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně

Štíhlá výroba a její řízení je komplexní systém, kdy podnik jako celek ve všech oblastech uplatňuje zásady štíhlosti neboli „lean“. Komplexnost systému umožňuje rozšiřování jeho využití nejen z oblasti výrobní do dalších podnikových oblastí, ale může být využit i v podnicích nevýrobního typu.

Koncept štíhlé výroby je výrazně orientován na zákazníka. Proto principy lean managementu našly a dále nacházejí své uplatnění i v oblasti služeb, finančních institucí nebo například v nemocnicích. Zde se díky nim zlepšuje jak tok pacientů, tak se efektivněji využívají operační sály či lépe probíhá zásobování jednotlivých oddělení, tím má lékařský personál více času pro pacienty. Pojďme společně proniknout do problematiky štíhlé výroby. Tímto odvětvím se zabýváme již řadu let a tu správnou optimalizaci připravíme i pro vás.

Jak štíhlá výroba vznikla?

Lean management neboli štíhlá výroba je koncept mající prapůvod již ve výrobním systému zavedeném v továrnách Henryho Forda. I když měl tento výrobní systém značná omezení zejména z hlediska možnosti flexibility výroby, zásadně změnil zažité pohledy na výrobu. Zavedení výroby na montážních linkách, které respektovalo plynulost výrobního toku, standardizace výroby apod., to vše pozorujeme v moderních výrobních podnicích, které mají zásady štíhlé výroby implementovány.

Přesto je však většinou uváděno, že štíhlá výroba pochází z Japonska. Velká část standardně používaného pojmosloví se zažila právě v japonštině. Štíhlá výroba bývá nejvíce spojována se společností Toyota, v níž byl po 2. světové válce vyvinut výrobní systém známý jako Toyota Production System (TPS). Duchovními otci této metodiky jsou Taiichi Ohno a Shigeo Shingo. Tento systém se stal velmi úspěšným a z Japonska se rozšířil do USA, kde jej nejdříve hojně začaly využívat automobilky a výrobní podniky s masovou výrobou. V průběhu následujících let metody štíhlé výroby pronikly i do dalších oblastí a také do podniků menších velikostí. 

Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně

Hlavní zásady štíhlé výroby

Cílem štíhlé výroby je vyrobit více s nižšími zásobami, méně pracovníky a za využití méně místa, přičemž s tím vším souvisí nižší vynaložené náklady. Pro dosažení tohoto záměru má štíhlá výroba stanovené hlavní zásady, jejichž pochopení a důsledné využití je hlavním předpokladem úspěchu celého konceptu. Koncept štíhlé výroby je výrazně orientovaný na zákazníka a jeho požadavky.

Jeffrey Liker ve své knize The Toyota Way popsal 14 základních principů, které v cestě za výše zmíněným cílem Toyota ve své výrobě zavedla:

 1. Založte svá manažerská rozhodnutí na dlouhodobé filozofii, i když to bude na úkor splnění krátkodobých finančních cílů.
 2. Vytvořte neustálý procesní tok, který umožní odhalovat problémy.
 3. Využívejte systému tahu k vyhnutí se nadprodukci.
 4. Nivelizujte výrobu (nivelizovaná výroba je schopnost vyrábět každý den téměř celé spektrum výrobků, které se na dané lince vyrábí, ve výrobních dávkách různých velikostí).
 5. Vytvořte na pracovišti takové podmínky, aby bylo zvykem k opravě zjištěného problému okamžitě zastavit výrobu s cílem zajistit zachování požadované úrovně kvality.
 6. Standardizované úkoly jsou základem pro neustálé zlepšování a autonomizaci zaměstnanců.
 7. Používejte vizualizace tak, aby žádné problémy nezůstaly skryty.
 8. Používejte pouze spolehlivé, důkladně testované technologie, které budou sloužit vašim lidem a procesům.
 9. Vychovávejte vůdce, kteří řádně rozumí práci, žijí filozofií štíhlosti a kteří jsou schopní učit ji druhé.
 10. Rozvíjejte výjimečné lidi a týmy, které následují filozofii vašeho podniku.
 11. Respektujte širokou síť vašich obchodních partnerů a dodavatelů, vybízejte je a pomáhejte jim ke zlepšení.
 12. Jděte a učte se důkladně rozumět situaci.
 13. Rozhodnutí dělejte pomalu na základě konsenzu, důkladně zvažujte všechny možnosti, zvolené řešení rychle zaveďte.
 14. Staňte se učící se organizací díky vlastní reflexi a neustálému zlepšování.
Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně

Ke štíhlé výrobě patří také „štíhlý“ nábytek

Co všechno je součástí pracoviště, které se řídí principy štíhlé výroby? Hladký provoz tu většinou zajišťuje celkové nebo částečné lean řešení. Jeho součástí jsou nejrůznější regálové sestavy a pracovní nábytek sestavený např. z hliníkových profilů, trubkových stavebnicových systémů a válečkových tratí k posouvání součástek, přepravek, balíků atd. Zkrátka jedná se o soustavu, která ušetří čas a přinese stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu. Nábytek podle principů štíhlé výroby najde své uplatnění nejen v průmyslových výrobnách a dílnách, ale i v kancelářích, provozovnách, skladech (také těch e-shopových), archivech nebo lékařských ordinacích.

Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně
Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně

Náš trubkový systém umožňuje vytvořit v podstatě jakékoli regálové či jiné pracovní sestavy do výroby či dílen. Takový systém nabízí hned trojí výhodu – optimalizaci výroby, lepší tok materiálu a vyšší produktivitu práce. Součástí těchto systémů mohou být také válečkové tratě, které sníží fyzickou námahu pracovníků a zajistí rychlejší nekomplikovanou práci bez stresu. V případě potřeby je také možné stávající systém kdykoliv a jakkoliv modifikovat, přitom bez výraznějších finančních nákladů. 

Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně
Vyplatí se vaší firmě štíhlá výroba? Aplikovat ji můžete postupně

Na rozdíl od mýtů, které kolem štíhlé výroby kolují, není třeba zavádět razantní změny v celé firmě naráz. Ano, štíhlou výrobu lze aplikovat plošně, stejně tak je ale možné promyslet, ve které části firmy se vyplatí začít, a zavést štíhlou výrobu postupně. Pokud tedy zvažujete zavedení principů štíhlé výroby ve své firmě, začněte už dnes. I malá změna může mít velký přínos pro vaši společnost, což je v dnešní době k nezaplacení. Náš tým vám poskytne komplexní služby – od návrhu řešení a vizualizace až po montáž na místě. Neváhejte se na nás obrátit, jsme tu pro vás již 25 let.

Více informací najdete na www.stihlavyroba.eu.