Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Agilní Business Intelligence & Data Vault 2.0

Komerční sdělení   0:01aktualizováno  0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Podnikatelské subjekty vytvářejí a konzumují data. Ať již se jedná o data interní či externí, strukturovaná či nestrukturovaná (Big Data), zkrátka data všeho druhu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Agilní Business Intelligence & Data Vault 2.0 | foto: Neit Consulting

Pojem Business Intelligence (BI) zahrnuje:

 • Schopnost měřit a vyhodnocovat firemní/obchodní procesy a podporovat tak rozhodovací procesy na všech úrovních řízení organizace.
 • Schopnost efektivně využívat data (jak interní, tak externí) a vytvářet z nich přidanou hodnotu.
 • Proces transformace dat na informace, z informací na znalosti a ve finále získání konkurenční výhody.

BI je o lidech, procesech a poté přirozeně i o IT, technologiích a aplikacích. Vybudování Business Intelligence (BI) a její následné využívání patří mezi klíčové faktory úspěchu v podnikání. Mezi „moderní“ a „sexy“ termíny v oblasti BI patří: Big Data, Agilní BI, Samoobslužné BI a BI v reálném čase.

Společnosti však stále potřebují „klasicky a tradičně“ data sbírat, reportovat a analyzovat. Běžně tyto požadavky vyúsťují v nějakou formu centrálního datového úložiště – datového skladu (Data Warehouse/DW). Protože BI většinově bývá postaveno nad datovým skladem (DW), často hovoříme o BI/DW řešeních.

Data Vault 2.0 (DV2): Cíle a Benefity

Data Vault 2.0 (DV2) si klade za cíl přinést organizacím následující benefity:

 • Důvěryhodný a auditovatelný datový sklad
  • A to díky neaplikování žádných transformačních pravidel na data přitékající ze zdrojových systémů. Jedině takto datový sklad obsahuje onu bájnou „jednu verzi pravdy“. Jediná verze pravdy je totiž ta, která je obsažená ve zdrojových systémech.
 • Redukce nákladů
  • Přidání další oblasti do datového skladu nestojí x-krát tolik co implementace oblasti podobného rozsahu v předchozím kroku a to zejména díky absenci nutnosti jednotlivé oblasti spolu slaďovat a harmonizovat.
 • Zvýšení rychlosti vývojových cyklů
  • Díky vysoké míře nezávislosti jednotlivých oblastí v datovém skladu je možný vysoký stupeň paralelismu. Vývojové cykly se dostávají na úroveň malých jednotek týdnů. Vývoj BI/DW řešení se stává více agilním.
 • Zvýšení produktivity
  • Díky vysokému stupni automatizace a používání „návrhových vzorů“ je dosaženo menší chybovosti. Paralelní vývoj zkracuje celkovou dobu trvání budování BI/DW řešení.
 • Rychlejší doručení požadovaných dat v požadovaném tvaru koncovým spotřebitelům
  • Díky zvýšení produktivity, zvýšení rychlosti vývojových cyklů a akcentu na virtualizaci datových tržišť (= míst určených pro finální konzumaci dat) jsou koncovým uživatelům dodána požadovaná data rychleji.
 • Jedná se o BI/DW systém připravený podpořit Big Data, Agilní BI, Samoobslužné BI a BI v reálném čase cíle ve společnostech.
  • Integrace na Big Data (nestrukturovaná data) je dosaženo použitím business klíčů a hash algoritmů na úrovni datového modelu a fyzického uložení dat.
  • Agilní přístup k vývoji datového skladu je podporován hlavně díky minimalizaci závislostí jednotlivých oblastí datového modelu datového skladu.
  • Samoobslužné BI je umožněno díky třívrstvé architektuře, kdy vrstva datového skladu je zcela nezávislá na požadavcích businessu. Naopak vrstva datových tržišť je přímo poplatná business požadavkům, avšak zcela bez ambicí jednotlivá datová tržiště mezi sebou slaďovat.
  • BI v reálném čase je umožněno díky:
   • Neuplatňování žádných transformací na surová data pocházející z primárních systémů.
   • Minimalizaci změnových (update) operací na úrovni datového skladu.
   • Maximální míře nezávislosti jednotlivých oblastí datového skladu a tím umožnění vysokého stupně paralelního zpracování.
   • Virtualizaci datových tržišť.

Data Vault 2.0 (DV2): Systém BI

Agilní Business Intelligence & Data Vault 2.0

Autorem Data Vault 2.0 (DV2) je Dan Linstedt [https://danlinstedt.com]. Data Vault 2.0 (DV2) je ucelený, technologicky nezávislý BI/DW systém, zahrnující:

 • DV2 Datové Modelování
  • Data Vault 2.0 používá datový model určený speciálně pro datové sklady. Nepoužívá 3NF datové modelování [https://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace_datab%C3%A1ze] známé z transakčních (tzv. OLTP) systémů ani dimenzionální modelování určené pro snadnou konzumaci dat. Vyhýbá se tak slabinám, které s sebou přinášejí situace, kdy se „něco“ (datový model) používá na „něco“ jiného, než to bylo vymyšleno.
 • DV2 Metodologie
  • Data Vault 2.0 říká nejen to, co je třeba udělat, ale také, jak toho docílit. DV2 následuje SCRUM a DAD (Disciplined Agile Delivery) [http://www.disciplinedagiledelivery.com] best practices.
 • DV2 Architektura
  • Architektura Data Vault 2.0 je klasická, třívrstvá. Architektura Data Vault 2.0 představuje známku toho, že v případě DV2 se nejedná o revoluci, ale o evoluci. Třívrstvá architektura tu byla v souvislosti s DW již od vzniku tohoto odvětví v 90. letech minulého století jako součást teorie, jejímž autorem je Bill Inmon [https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Inmon]. Bill Inmon, považovaný mnohými za zakladatele BI/DW odvětví, je nyní zastáncem a představitelem směru Data Vault 2.0.
Agilní Business Intelligence & Data Vault 2.0
 • DV2 Implementační best practices
  • Součástí DV2 jsou postupy jak dělat datový model, jak psát ELT (Extract – Load - Transform) kód, jak sbírat uživatelské požadavky, atd.

Vývoj BI/DW řešení jako (agilní) vývoj softwaru

Vytvářet software agilně, znamená vyvíjet software lépe, rychleji a levněji. Zní to jako laciné marketingové klišé. Na druhou stranu, je to popis přirozeného snažení u činností v businessu – softwarového vývoje nevyjímaje. Jedním z prvních projevů agility v oblasti softwaru bylo vydání agilního manifestu [http://agilemanifesto.org].

Data Vault 2.0 (DV2) se dívá na proces vývoje BI/DW řešení jako na vývoj softwaru. Jinými slovy, BI/DW řešení = software. Nic více, nic méně. DV2 se snaží jít naproti agilnímu způsobu vývoje softwaru. Konkrétně, DV2 zapadá do DAD (Disciplined Agile Delivery) rámce [www.disciplinedagiledelivery.com]. Autorem DAD je Scott Ambler [https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Ambler] opět mnohými považován za hlavního představitele agilního směru v oblasti vývoje softwaru. Scott Ambler je (podobně jako Bill Inmon) pod Data Vault 2.0 systémem podepsán.

Aby DV2 mohl podporovat Disciplined Agile Delivery (DAD), je DV2 postaven na principech a best practices známých (nejen) ze softwarového inženýrství:

 • TQM – Total Quality Management
  • Model a filozofie týkající se neustálé snahy o zlepšování/zvyšování kvality procesu. Podstatnou součástí TQM je intenzivní a nikdy nekončící zjišťování zpětné vazby od business uživatelů. V případě DV2 je to také jasné určení zodpovědnosti za kvalitu dat. Vlastníkem dat je business, nikoliv IT.
  • [https://en.wikipedia.org/wiki/Total_quality_management]
 • Six Sigma
  • Six Sigma (soubor technik a nástrojů) si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny defektů a chyb v procesech, v případě DV2 např. v ELT (Extrakt – Load - Transform) procesu.
  • [https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma]
 • CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Data Vault 2.0 (DV2): Otevřené otázky

To, co Data Vault 2.0 „slibuje“, zcela přirozeně evokuje otázky a pochybnosti typu jak a zda to dokáže. Není jiné cesty než DV 2.0 vyzkoušet nebo se spolehnout na reference.

Vzniklé otázky lze však směřovat i na stávající BI/DW řešení (tedy nikoliv jenom v situaci, kdy začínám BI/DW řešení budovat „na zelené louce“):

 • Je současný stav dat v datovém skladu na úrovni schopné odbavovat rekonciliační požadavky / požadavky auditu (interního/externího)?
 • Obsahuje datový sklad nezkreslenou historii?
 • Jak dlouho trvá nyní přidání nové oblasti do datového skladu? S jakými náklady?
 • Je současný datový sklad připraven na integraci s „Big Data“ světem?
 • Umožňuje současná architektura datového skladu nahrávání dat vícekrát za den a blížení se tak „Real-Time“ řešení?

Více na: http://learndatavault.com nebo www.neit.cz.


Nejčtenější

Víte, kde se najíst kvalitně, rozmanitě, bez čekání a každý den jinak?

nabídka bistra

Český řetězec supermarketů a bister DELMART otevřel koncem ledna novou pobočku v obchodním centru Quadrio na Národní...

Špičková díla vystavuje Galerie KODL

Emil Filla - Zátiší k zamyšlení, vyvolávací cena 2 300 000 Kč

Nenechte si ujít květnovou výstavu 250 jedinečných uměleckých děl, která se uskuteční od 30. dubna do 26. května v...

Ideální čas proměnit váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

Ideální čas proměnit Váš sen o dokonalé koupelně ve skutečnost

S příchodem jara nastává čas změn a nových začátků. Napadlo vás ale, že by změna vaší roky opotřebované koupelny mohla...

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Ostatní zdražují, my držíme ceny

Nejjednodušší cestou, jak v současné době rostoucích cen elektřiny uspořit, je najít si vhodnou alternativu. Tedy...

Klíšťata už dávno nejsou jen v lese, žijí také v parcích a zahradách

Klíšťata už dávno nejsou jen v lese, žijí také v parcích a zahradách

„Počet zasažených lokalit se zvyšuje, klíšťata jsou i v městských parcích, v lesích, na loukách, ale i na horách, tam,...

Další z rubriky

Uvažujete o realizaci kovaného plotu? Máme 5 jeho hlavních předností

Uvažujete o realizaci kovaného plotu? Zde je 5 jeho hlavních předností

K modernímu bydlení ve vile či jakémkoli jiném typu rodinného domu patří stylový a funkční exteriér. Jeho základem by...

TOP HOTEL Praha má pro vaše akce japonskou inspiraci

Zahrada

Toužíte po originálním venkovním prostředí, ve kterém budou vaše pracovní i soukromé akce nezapomenutelným zážitkem?...

Léty budovaná síť přepravních linek Gebrüder Weiss

Léty budovaná síť přepravních linek Gebrüder Weiss

Historie společnosti Gebrüder Weiss sahá více než 500 let zpět. Proto i síť přepravních linek je budována již po...

Najdete na iDNES.cz